Nowy partner zarządzający w kancelarii CMS

2051

Zgodnie z zapowiedzią Andrzej Pośniak objął 1 maja 2019 r. stanowisko partnera zarządzającego w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang w Warszawie – poinformowała ta firma prawnicza. Zastąpił Małgorzatę Surdek, która przywództwo w kancelarii przekazała mu po trzech latach rządów.

Jak wyjaśniała kancelaria, nowego szefa kancelarii wybrali jej partnerzy w tajnym głosowaniu, a wybór został zatwierdzony przez centralę firmy w Londynie. Zmiana na stanowisku związana jest z powołaniem w 2018 r. Małgorzaty Surdek na trzyletnią kadencję do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce – ICC) w Paryżu.

Małgorzata Surdek będzie w dalszym ciągu kierować praktyką postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii.

Andrzej Pośniak od ponad czterech lat kieruje zespołem doradztwa podatkowego w kancelarii, a także praktyką podatkową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wchodzi też w skład kierownictwa globalnej praktyki podatkowej w CMS. Przez ostatnie trzy lata był członkiem zespołu doradczego wspierającego Małgorzatę Surdek w zarządzaniu kancelarią. Jako General Counsel odpowiadał także za zarządzanie ryzykiem prawnym, podatkowym i regulacyjnym w działaniach biznesowych kancelarii na polskim rynku.

Andrzej Pośniak specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie spółek. Koncentruje się na doradztwie w sprawach cen transferowych, podatku od wartości dodanej (VAT) oraz podatku od dochodów osób prawnych (CIT). Doradza także w podatkowych kwestiach dotyczących zakładania i działania spółek joint venture oraz konsorcjów, w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego, przy obsłudze restrukturyzacji spółek międzynarodowych oraz transakcji fuzji i przejęć.

W kancelarii CMS pracuje od ponad 15 lat, od maja 2013 r. jest jej partnerem, zaczynał jako stażysta-student.

Jest doradcą podatkowym od 2007 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004) oraz ekonomicznych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie (2005).

(www.linkedin.com)

Małgorzata Surdek objęła funkcję partnera zarządzającego kancelarią CMS w Polsce w maju 2016 r. Zastąpiła wtedy Andrew Kozlowskiego, który kierował firmą od 2003 r. W CMS pracuje od 23 lat, w tym od prawie 15 lat jako partner kierujący rozmaitymi zespołami kancelarii. Od ponad ośmiu lat stoi na czele praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych w Polsce, a od ponad trzech lat także w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest także członkiem zarządu globalnej firmy CMS.

Specjalizuje się w obsłudze postępowań spornych. Reprezentuje strony w procesach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi, w tym dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, sporów budowlanych oraz w arbitrażu gospodarczym i inwestycyjnym. Jest także arbitrem.

Małgorzata Surdek jest adwokatem od 2002 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji (1996) oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1996).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl