Zmiana szefa praktyki procesowej w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

1012

Rafał Waszkiewicz od 1 stycznia 2019 r. prowadzi praktykę procesową w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma. Zastąpił Dariusza Skuzę, dotychczasowego długoletniego kierownika tej największej w kancelarii praktyki.

Rafał Waszkiewicz jest prawnikiem kancelarii od 22 lat, jej partnerem od 11 lat. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów. Reprezentuje strony cywilnoprawnych postępowań sądowych i arbitrażowych, m.in. sporów wynikłych z realizacji inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych. Doradza także przy postępowaniach upadłościowych i administracyjnych, w sprawach przed sądami administracyjnymi.

Jest radcą prawnym od 2001 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1997).

Dariusz Skuza w kancelarii pracuje od 26 lat, a od 23 lat jest partnerem, ostatnio starszym partnerem. Specjalizuje się w sporach korporacyjnych, gospodarczych i cywilnych, sądowych i arbitrażowych, w prawie administracyjnym i ochrony środowiska.

Na początku kariery prawniczej był sędzią. W latach 1985-93 orzekał w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, przez trzy lata przewodniczył wydziałowi cywilnemu.

Jest radcą prawnym od 1993 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1983), w latach 1983-85 odbył aplikację sędziowską.

(fot.: www.skslegal.pl)

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl