Dziesiątka Polek i Polaków w najnowszej rundzie awansów w kancelarii Dentons

1439

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, siedmiu prawników i trzy prawniczki z Polski znalazło się na listach awansów ogłoszonych ostatnio przez kancelarię Dentons.

Ta globalna firma prawnicza podała 10 kwietnia 2019 r., że w jej europejskiej odnodze Dentons Europe awanse na stanowiska managing counsel  i counsel otrzymały 32 prawniczki i prawnicy, z tego co trzecia osoba z Polski.

W gronie 10 nowych managing counsels, którzy awansowali ze stanowiska counsel, Agnieszka Fedor, Tomasz KorczyńskiAgnieszka KulińskaKarol LaskowskiJakub Sobotkowski, Dariusz Stolarek. W grupie 22 nowych counsels,, którzy awansowali ze stanowiska senior associate, znaleźli się Michał JabłońskiJacek Jezierski, Stanisław Sołtysik, Magdalena Szwarc-Brożyna.

– Dentons poczyniła wielkie postępy w realizacji naszej wizji, aby stać się czołową ogólnoeuropejską firmą prawniczą. Stworzyliśmy środowisko, w którym nasze talenty mogą się rozwijać i jesteśmy mocno wewnętrznie zaangażowani w rozwój naszych pracowników – skomentował promocje Tomasz Dąbrowski, partner zarządzający europejską odnogą Dentons.

Wcześniej, 3 kwietnia 2019 r., Dentons poinformowała o tegorocznych awansach partnerskich w europejskiej  i brytyjskiej odnogach firmy. Wśród 25 nowych partnerów nie ma nikogo z Polski.

Agnieszka Fedor jest członkiem zespołu prawa pracy. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Doradza inwestorom zagranicznym przy tworzeniu nowych zakładów pracy, dostosowywaniu przejętych firm do wymogów korporacyjnych, w kwestiach restrukturyzacyjnych, w tym dotyczących przejęcia zakładów pracy, przy negocjacjach układów zbiorowych i pakietów socjalnych, a także restrukturyzacjach zatrudnienia i zwolnieniach grupowych. Reprezentowała pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w sporach zbiorowych, w sporach sądowych z pracownikami.

W Dentons pracuje od prawie czterech lat. Wcześniej przez 11,5 roku była prawnikiem kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, a przez ponad osiem lat – kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2002 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (1994).

Tomasz Korczyński współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego i jest członkiem zespołu energetyki i zasobów naturalnych. Specjalizuje się w obsłudze przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w formule PPP, po obu stronach. Przygotowywał analizy przedrealizacyjne, doradzał na etapie procedury wyboru partnera prywatnego, przygotowywał projekty umów o PPP i umów koncesji, doradzał na etapie ich realizacji.

W Dentons pracuje od 5,5 roku. Wcześniej przez 14 lat kierował praktyką PPP w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Jest adwokatem od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2001).

Agnieszka Kulińska jest członkiem zespołu energetyki i zasobów naturalnych. Doradza przy rozwoju, kupnie i sprzedaży farm wiatrowych oraz innych odnawialnych źródeł energii, w tym w zakresie badania prawnego na potrzeby uzyskania finansowania. Doradza w kwestiach kontraktowych, w tym związanych z umowami: o roboty budowlane, sprzedaży energii, dostawy, w sektorach energetycznym i kolejowym.

W Dentons, a wcześniej, w jej poprzedniczce, kancelarii Salans, pracuje od ponad dziewięciu lat. Przedtem przez 4,5 roku była prawniczką kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Karol Laskowski od stycznia 2019 r. stoi na czele praktyki prawa własności intelektualnej, technologii i komunikacji.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, mediów i nowych technologii oraz telekomunikacyjnym. Pracował dla nadawców telewizyjnych, dostawców telewizji satelitarnej, internetowej i kablowej, wydawców muzycznych, firm telekomunikacyjnych, producentów filmowych. Doradzał w kwestiach regulacyjnych, compliance, przy transferze praw i licencji, w sprawach dotyczących zbiorowego zarządzania prawami, z zakresu prawa sportowego, hazardowego, także przy fuzjach i przejęciach. Reprezentował strony w postępowaniach przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

W Dentons, a wcześniej, w jej poprzedniczce, kancelarii Salans, pracuje od ośmiu lat. Wcześniej przez ponad dwa lata pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Jacek Białobrzeski z Warszawy.

Jest adwokatem od 2014 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2007).

Jakub Sobotkowski jest członkiem zespołu prawa nieruchomości oraz zespołu świadczącego usługi na rzecz klientów francuskojęzycznych (French Desk). Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie handlowym i cywilnym. Doradzał przy nabywaniu i najmie nieruchomości, fuzjach i przejęciach inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz rozwoju sieci handlowych.

W Dentons, a wcześniej, w jej poprzedniczce, kancelarii Salans, pracuje od ponad 15 lat, zaczynał w 2003 r. jako paralegal.

Jest adwokatem od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Dariusz Stolarek  jest członkiem zespołu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie w sprawach optymalizacji podatkowej inwestycji, tworzenia międzynarodowych struktur podatkowych, nabywania, finansowania i wykorzystywania nieruchomości, opracowywania scenariuszy zamykania inwestycji. Doradzał przy fuzjach i przejęciach, w tym badaniach due diligence. Pracował dla sektora detalicznego przy tworzeniu procedur zarządzania ryzykiem podatkowym oraz procedur marketingowych dla sektora farmaceutycznego.

W Dentons, a wcześniej, w jej poprzedniczce, kancelarii Salans, pracuje od ponad 13 lat. Przedtem przez dwa lata był konsultantem podatkowym w firmie doradczej Ernst & Young.

Jest doradcą podatkowym od 2007 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim (2004).

Michał Jabłoński jest członkiem zespołu postępowań sądowych oraz arbitrażu. Współkieruje zespołem postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Specjalizuje się w tychże postępowaniach. Reprezentował strony postępowań o udzielenie pozwolenia na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz procedur administracyjnych związanych z projektami infrastrukturalnymi.

W Dentons, a wcześniej, w jej poprzedniczce, kancelarii Salans, pracuje od 10 lat. Przedtem przez dwa lata był prawnikiem kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2014 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009) i doktorem nauk prawnych tej uczelni (2014).

Jacek Jezierski jest członkiem zespołu nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółek i cywilnym. Obsługiwał akwizycje na rynku nieruchomości (asset deals i share deals), przedsięwzięcia joint venture, wynajem powierzchni biurowej i handlowej. Prowadzi bieżącą obsługę zarządów nieruchomości.

W Dentons, a wcześniej, w jej poprzedniczce, kancelarii Salans, pracuje od 7,5 roku.  

Jest adwokatem od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2011).

Stanisław Sołtysik jest członkiem zespołów restrukturyzacji i prawa upadłościowego oraz postępowań sądowych i arbitrażu.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz cywilnym procesowym. Doradza klientom i reprezentuje ich w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w sporach sądowych i arbitrażowych.

W Dentons, a wcześniej, w jej poprzedniczce, kancelarii Salans, pracuje od 10 lat, zaczynał w 2009 r. jako paralegal.

Jest adwokatem od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2011), doktorem prawa tej uczelni (2018).

Magdalena Szwarc-Brożyna jest członkiem zespołu nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomości. Obsługuje transakcje sprzedaży, kupna, wynajmu obiektów handlowych, biurowych, logistycznych i przemysłowych, poczynając od projektów umów, badania due diligence, poprzez negocjacje, po doradztwo przy zarządzaniu budynkami. Pracowała dla firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych i real estate.

W Dentons pracuje od 3,5 roku. Wcześniej przez 12 lat była prawniczką kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2010 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

(fot.: www.dentons.com)

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl