Prawniczka z kancelarii LGBT wybrana tegoroczną Kobietą Adwokatury

645

Anna Mazurczak, prawniczka warszawskiej kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci, specjalizującej się w problemach prawnych osób LGBT, została laureatką konkursu „Kobieta Adwokatury 2018” zorganizowanego przez samorząd adwokacki. Była to druga jego edycja – w 2018 r. Kobietą Adwokatury została Paulina Kieszkowska-Knapik, wspólniczka kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Jak poinformował portal adwokatura.pl, wyniki konkursu ogłoszono 8 marca 2019 r., w doroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wyróżniono w nim także Monikę Sokołowską prowadzącą kancelarię adwokacką w Świdniku i Beatę Bieniek-Wierę, wspólniczkę kancelarii Żyglicka i Wspólnicy z Katowic.

Portal adwokatura.pl podał, iż „nagrodę w imieniu laureatki, która nie mogła przybyć na uroczystość, odebrał jej mąż”.

(www.linkedin.com)

Anna Mazurczak jest adwokatką od 2015 r. Od kilku lat zajmuje się kwestiami prawnymi specyficznymi dla osób z grupy LGBT. Skrót LGBT (z angielskiego: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) oznacza zarówno osoby o skłonnościach homoseksualnych (lesbijki, geje oraz biseksualiści o skłonnościach homo- i heteroseksualnych), jak i osoby, których własna świadomość płciowa nie zgadza się z ich płcią biologiczną (transpłciowe).

W latach 2012-2018 pracowała w zespole do spraw równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2015 r. kierowała w BRPO wydziałem prawa antydyskryminacyjnego. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011).

W lutym 2019 r. założyła wraz z adwokatem Pawłem Knutem kancelarię, w której świadczy usługi prawne osobom z grupy LGBT oraz związkom jednopłciowym.

Monika Sokołowska w swojej kancelarii adwokackiej prowadzi sprawy dotyczące przemocy w rodzinie i rozwodowe. Od 2015 do 2018 r. udzielała nieodpłatnych porad prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach. Zapewnia też pro bono obsługę prawną Fundacji Tutti działającej dla poprawy jakości życia społeczeństwa poprzez kulturę i sztukę. Działała jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris, współpracowała ze Stowarzyszeniem Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej.

Beata Bieniek-Wiera jest adwokatką gospodarczą, w kancelarii Żyglicka i Wspólnicy specjalizuje się w obsłudze sporów korporacyjnych, w obronie spółek przed wrogimi przejęciami i praw wspólników mniejszościowych, reprezentuje przedsiębiorców w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji. Współtworzyła pro bono Fundację Sounds of Soul, m.in. wspierającą dzieci w trudnych warunkach materialnych lub życiowych. Wspiera charytatywną Fundację Między Niebem a Ziemią.

Laureatkę konkursu spośród nadesłanych kandydatur wybrała kapituła. Były w niej adwokatki Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska (przewodnicząca), Małgorzata Mączka-Pacholak, Natalia Klima-Piotrowska, Emilia Barabasz, radca prawny Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, sekretarz NRA Rafał Dębowski, adwokat Jakub Bartosiak, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara i laureatka pierwszej edycji konkursu sprzed roku Paulina Kieszkowska-Knapik.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl