CMS w eurokredycie na rewitalizację terenu po zabytkowej fabryce metalowej

247
Wizualizacja projektu rewitalizacji Fabryki Norblina w Warszawie (www.artnorblin.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Bankowi Pekao przy udzieleniu firmie Capital Park kredytu na sfinansowanie rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina w Warszawie.

W grudniu 2018 r. inwestor przedsięwzięcia – firma Capital Park oraz Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę kredytową na kwotę 60 mln euro, przeznaczoną na finansowanie rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina w Warszawie. Zawarta przez EBI oraz należącą do Capital Park spółkę ArtN prowadzącą projekt umowa uzupełni finansowanie inwestycyjne dostarczone przez głównego kredytującego, czyli Bank Pekao. Pełna kwota finansowania inwestycji nie zmieniła się i wynosi 159,3 mln euro, ale zaangażowanie EBI zmniejsza udział Pekao do 99,3 mln euro. Razem z własnymi środkami inwestora ma ono pokryć koszty przedsięwzięcia.

To pierwsza w Polsce transakcja EBI typu project finance obejmująca finansowanie nieruchomości. Formuła project finance wykorzystywana jest przy inwestycjach o dużej kapitałochłonności. Na decyzję o udzieleniu kredytu kluczowy wpływ miał historyczny charakter projektu, jego koncepcja, rozwiązania technologiczne i ekologiczne oraz przyszłe przeznaczenie nieruchomości, zakładające utworzenie otwartej przestrzeni miejskiej.

Dawna Fabryka Norblina to projekt rewitalizacji dwóch hektarów terenu w Warszawie, na którym do czasów ostatniej wojny funkcjonowała fabryka wyrobów metalowych Norblin, Bracia Buch i T. Werner. Na tym terenie zostanie odrestaurowanych 10 zabytkowych budynków z ok. 64 tys. mkw. powierzchni użytkowej, w tym 39 tys. mkw. biurowej. Na lokale handlowousługowe i kulturalne przeznaczone będą 24 tys. mkw. powierzchni. Znajdzie się tu m.in. bazar z eko-żywnością, kino i muzeum historii fabryki. Inwestycja zostanie oddana do użytku pod koniec 2020 r.

Firma Capital Park od 2003 r. działa na rynku nieruchomości w Polsce. Prowadzi działalność deweloperską i inwestycyjną w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowych i usługowych. W portfelu ma 68 obiektów, głównie w Warszawie. Firma prowadzi także fundusze inwestycyjne. Rewitalizacja Norblina to jej sztandarowe przedsięwzięcie.

Europejski Bank Inwestycyjny jest udzielającą kredytów długoterminowych instytucją Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe inwestycji zgodnych z celami polityki unijnej.

– Od pierwszego spotkania koncepcyjnego z przedstawicielami EBI minęło sporo czasu. To były bardzo dobre negocjacje, wszystkim stronom zależało na pomyślnym przebiegu transakcji. EBI, w duecie z Pekao, który jest wieloletnim partnerem Capital Park, zapewnią finansowanie dłużne niezbędne do realizacji tego przedsięwzięcia – oświadczyła Anna Tomaszewska, dyrektor inwestycyjny Capital Parku.

– Ten projekt jest przykładem tego, jak miasto może się rozwijać poprzez rewitalizację już istniejących, ale zaniedbanych przestrzeni, nie zajmując kolejnych nowych terenów, ale przywracając świetność tym już zagospodarowanym. W czasach, gdy już ponad 70 proc. Europejczyków mieszka w miastach, dobre wykorzystanie przestrzeni publicznej jest niezbędne, aby stały się one atrakcyjnymi i ekologicznymi miejscami do życia – skomentował Vazil Hudak, wiceprezes EBI zarządzający jego działalnością w Polsce.

Kancelaria CMS potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Bankowi Pekao przy zawarciu umowy kredytowej. Transakcję obsługiwali partner Michał Mężykowski, associates Krzystof Mrozik i Karolina Zając oraz prawnik Jakub Przybyłek.

Firmie Capital Park doradzała kancelaria DLA Piper.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl