Partnerskie duo u władzy w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy

539

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz i Marek Korcz objęli 1 stycznia 2019 r. stanowiska partnerów zarządzających w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Wespół zastąpili w tej roli Justynę Szparę, która kierowała firmą przez ponad osiem lat.

Kancelaria poinformowała na swojej stronie internetowej, iż nowi partnerzy zarządzający „będą odpowiedzialni za dalszy rozwój kancelarii oraz za jej bieżącą działalność”, natomiast „Justyna Szpara, która dotychczas zarządzała kancelarią, skupi się na rozwijaniu praktyki rozwiązywania sporów”.

(www.linkedin.com)

Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz specjalizuje się w prawie podatkowym i kieruje praktyką podatkową w kancelarii. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowo-prawnym, doradza przy opodatkowaniu fuzji, przejęć i transakcji nieruchomościowych, przy optymalizacji i restrukturyzacji podatkowej. Reprezentuje strony w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doradzała także w sprawach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego i polskiego prawa handlowego, w tym również przy tworzeniu i przekształcaniu spółek.

W kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy pracuje od ponad 13 lat, od 2013 r. jest partnerem. Wcześniej przez rok była asystentką prawną w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2011 r. i doradcą podatkowym od 2009 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006) oraz psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2007).

(www.linkedin.com)

Marek Korcz specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, prawie nowych technologii i kieruje w kancelarii praktyką nowych technologii i ochrony prywatności. Zajmuje się również obsługą prawną przedsiębiorstw z tzw. sektorów regulowanych. Doradza w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym przy tworzeniu strategii prowadzenia spraw. Reprezentuje strony przed sądami.

W kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy pracuje od 2016 r.  W latach 2007-2016 zajmował stanowiska kierownicze w departamencie prawnym (w tym dyrektora) firmy telekomunikacyjnej T-Mobile Polska (wcześniej Polska Telefonia Cyfrowa). Przedtem od 1994 do 2007 r. był także prawnikiem w kancelarii Łaszczuk Polimirski Korcz i Wspólnicy.

Jest radcą prawnym od 1999 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1994).

Justyna Szpara jest prawniczką procesową i kieruje w kancelarii praktyką rozwiązywania sporów. Doradza i reprezentuje strony w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych i postępowaniach postarbitrażowych, w tym związanych z transakcjami fuzji i przejęć oraz dotyczących nieruchomości, kontraktów budowlanych, projektów inwestycyjnych, prawa spółek i umów handlowych. Występowała również  jako pełnomocnik stron w arbitrażu inwestycyjnym. Doradza także w sprawach z zakresu prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, obrotu nieruchomościami, najmu nieruchomości komercyjnych. Jest arbitrem sądów  polubownych.

W kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy pracuje od 20 lat, od 2005 r. jest partnerem, od września 2010 r. była partnerem zarządzającym.

Jest adwokatem od 2005 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2000).

Kancelaria podała również na swojej stronie internetowej, iż jej nowym wspólnikiem od 2019 r. jest  adwokat Jan Rysiński, który specjalizuje się w sporach sądowych i prawie karnym gospodarczym. Poza tym do kilkunastoosobowego zespołu prawników przyłączył się w tym samym czasie adwokat Jakub Pietrusiak zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy w 2017 r. odnotowała 6,15 mln zł przychodów, o 0,8 mln zł więcej niż rok wcześniej. Jej zysk w 2017 r. wyniósł natomiast 2,2 mln zł, w porównaniu z niespełna 1 mln zł dochodu w roku 2016.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl