Ekipa prawników kapitałowych pod wodzą partnera przechodzi z Dentons do Gide

1918

Robert Dulewicz, Michał Śmiechowski, Agnieszka Kozikowska, Natalia Skomorowska – to czwórka prawników specjalizujących się w prawie rynków kapitałowych, którzy od 15 stycznia 2019 r. pracują w kancelarii Gide Loyrette Nouel. Pod wodzą partnera Robert Dulewicza grupa przeszła z kancelarii Dentons, o czym poinformowała „Rynek Prawniczy” kancelaria Gide.

Robert Dulewicz ze stanowiska partnera będzie kierował departamentem rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Gide. Od ponad 20 lat specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie papierów wartościowych i w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, w tym emisji obligacji korporacyjnych. Doradzał przy przygotowaniu pierwszej w Polsce emisji obligacji przychodowych, a także jednej z pierwszych w Polsce emisji obligacji w formie niematerialnej. Pracował dla banków, pożyczkobiorców oraz inwestorów przy pozyskiwaniu finansowania w formie kredytu i papierów dłużnych. Zajmuje się także obsługą transakcji finansowania (project finance) przedsięwzięć infrastrukturalnych (lotnisk, linii kolejowych, taboru tramwajowego, oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Wcześniej przez 11 lat pracował w kancelarii Dentons (uprzednio pod nazwą Salans), w której współkierował zespołem rynków kapitałowych w Polsce i Europie, a przedtem przez dziewięć lat był prawnikiem w kancelarii Clifford Chance.

Jest prawnikiem rankingowym od kilku lat regularnie wysoko rekomendowanym w kategorii dłużnych rynków kapitałowych w takich międzynarodowych zestawieniach jak Chambers Global, Chambers Europe i IFLR1000.

Jest radcą prawnym od 2001 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1997).

Michał Śmiechowski zajął w Gide stanowisko counsela. Specjalizuje się w doradztwie dla emitentów, banków i innych instytucji finansowych organizujących emisje obligacji. Obsługiwał także transakcje finansowania akwizycji w sektorze produkcyjnym i przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz projektów w sektorach ropy i gazu, energetycznym i ciepłowniczym. Doradzał  przy transakcjach finansowania, w tym w zakresie prawa papierów wartościowych, bankowego, prawa spółek i cywilnego, jak również przy finansowaniach strukturyzowanych.

Wcześniej przez 11 lat pracował w kancelarii Dentons (uprzednio pod nazwą Salans). Przez rok był prawnikiem delegowanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Przedtem przez rok był prawnikiem kancelarii Clifford Chance.

Jest adwokatem od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Agnieszka Kozikowska zajęła w Gide stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie papierów wartościowych i obsłudze transakcji finansowania. Doradza emitentom i instytucjom finansowym obsługującym programy emisji obligacji, w tym w zakresie przygotowania oraz negocjowania dokumentacji. Pracuje dla kredytobiorców i kredytodawców w transakcjach finansowania przejęć spółek, aktywów i projektów oraz przy restrukturyzacji zadłużenia.

Wcześniej przez ponad 7,5 roku pracowała w kancelarii Dentons (uprzednio pod nazwą Salans). Przedtem przez ponad 4,5 roku była prawniczką kancelarii Clifford Chance.

Jest adwokatem od 2010 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Natalia Skomorowska zajęła w Gide stanowisko associate. Wcześniej przez rok pracowała w kancelarii Dentons. Jest aplikantką adwokacką, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2017).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl