W Wierzbowski Eversheds Sutherland kierownik oddaje ster dwóm prawniczkom i odchodzi

883

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Ewa Łachowska-Brol i Ewa Szlachetka od listopada 2018 r. razem kierują kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland. Obie pełnią funkcję partnerek współzarządzających, którą przejęły od dotychczasowego szefa Tomasza Zalewskiego. Po roku kierowania firmą jako partner zarządzający opuścił stanowisko i z końcem roku odchodzi   z kancelarii.

Krzysztof Wierzbowski, senior partner, założyciel kancelarii i długoletni partner zarządzający, oświadczył na jej stronie internetowej, że „powierzenie roli partnerów współzarządzających Ewie Szlachetce i Ewie Łachowskiej-Brol jest efektem decyzji o wdrożeniu idei kolegialności w zarządzaniu”. Stwierdził także, iż „obie panie, które przez wiele lat przyczyniały się do rozwoju kancelarii i budowy jej renomy, podjęły się wspólnej pracy w oparciu o kluczowe (…) wartości oraz strategię przygotowaną w ostatnim roku”. Nową funkcję będą łączyć z dalszym kierowaniem praktykami.

Ewa Łachowska-Brol i Ewa Szlachetka oświadczyły na stronie internetowej kancelarii, dziękując Tomaszowi Zalewskiemu za  wkład w jej rozwój,  iż nowa rola to dla nich „duży zaszczyt, ale i świadomość wielu nowych wyzwań”. Stwierdziły, że „w   trzecią dekadę działalności” firma wchodzi „z jasno sprecyzowanymi celami” kontynuacji zapoczątkowanej strategii rozwijania  kompetencji związanych z transformacją cyfrową w biznesie oraz wdrażania innowacji w zarządzaniu firmą i świadczeniu usług, aby odpowiadać na potrzeby klientów.

(www.linkedin.com)

Ewa Łachowska-Brol, partner w kancelarii, która we wrześniu 2018 r. temu obchodziła 20. rocznicę powstania, pracuje od początku jej istnienia, kierując w niej praktyką prawa pracy. Specjalizuje się w tej właśnie dziedzinie prawa doradzając przedsiębiorstwom we wszelkich sprawach z tego zakresu, w tym dotyczących wyboru optymalnej formy, kształtowania warunków i restrukturyzacji zatrudnienia, nawiązania i rozwiązania umów o pracę, delegowania pracowników, opracowywania regulaminów wewnętrznych, wyboru przedstawicieli pracowników, konsultacji ze związkami zawodowymi i radami pracowników, sporów pracowniczych,  kontraktów menedżerskich.

Wcześniej przez ponad osiem lat pracowała w firmie konsultingowej Price Waterhouse.

Jest radcą prawnym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1985).

(www. aulapolska.pl)

Ewa Szlachetka jako partner kieruje w kancelarii praktyką fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze transakcji fuzji i przejęć spółek oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych. Obsługuje również transakcje prowadzone przez fundusze typu private equity i venture capital.

W kancelarii pracuje od ponad czterech lat. Wcześniej przez 2,5 roku była partnerem w kancelarii Gessel, a przedtem ponad cztery lata pracowała w kancelarii CMS jako senior associate i przez osiem lat w Baker & McKenzie jako associate.

Jest adwokatem, absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1998).

(www.linkedin.com)

Tomasz Zalewski w kancelarii pracuje prawie 20 lat, kierując jako partner praktyką własności intelektualnej oraz praktyką technologii przemysłowych. Funkcję partnera zarządzającego pełnił od października 2017 r. Współpracę z kancelarią zakończy z upływem 2018 r.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii (blockchain, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo) oraz w prawie zamówień publicznych. Doradzał przy kontraktach informatycznych na wdrożenie oprogramowania, w sprawach dotyczących reklamy i nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, umów licencyjnych, transferu technologii. Doradza wykonawcom i zamawiającym we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje strony w sporach przed KIO oraz przed sądami.

Jest radcą prawnym, absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1994).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl