Najlepsze firmowe działy prawne z Polski na środkowoeuropejskiej liście mocy 2018

1968

Dwadzieścia dziewięć zespołów prawników przedsiębiorstw z Polski znalazło się w najnowszym zestawieniu rankingowym GC Powerlist.

Sporządzili je analitycy rynku pod egidą rankingowego katalogu The Legal 500 firmując wespół z anglojęzycznymi branżowymi mediami prawniczymi „Legal Business”, „GC Magazine” i „The Inhouse Lawyer”.

Tegoroczna edycja GC Powerlist dla regionu CEE obejmuje po raz pierwszy całę firmowe zespoły prawne z Europy Środkowej i Wschodniej (CEE Legal Teams). W 2017 r. po raz pierwszy ta „lista mocy” obejmowała ten region, a w nim tylko „decyzyjnych” indywidualnych prawników przedsiębiorstw (general counsels – głównych prawników, szefów/dyrektorów działów prawnych). Znalazło się na niej 120 osób, w tym 33 z Polski (11 prawniczek i 22 prawników).

W tym roku „listę mocy” rozszerzono na całe zespoły. Jest na niej 29 działów prawnych z przedsiębiorstw działających w Polsce na 100 ogółem sklasyfikowanych w całym regionie CEE.

Założeniem researcherów GC Powerlist było wyłonić i uhonorować liczące się działy prawne przedsiębiorstw (corporate counsels teams), którzy „prowadzą naprzód prawniczy biznes”, wybrać te najbardziej wpływowe i innowacyjne.

Badacze analizowali opinie partnerów kancelarii prawnych i prawników wewnętrznych, aby zidentyfikować zespoły prawników in-house, którzy odegrali kluczową rolę:

 • w zmianie lub kształtowaniu opinii prawnych w swojej firmie lub branży
 • w opracowaniu błyskotliwych rozwiązań technicznych w złożonych kwestiach
 • w tworzeniu innowacyjnych struktur stymulujących rozwój firmy
 • we wdrożeniu wzorcowego dla innych modelu działania firmy

Zespół analityków oceniał kandydatury także na podstawie rozmów, zarówno z prawnikiem nominowanym, jak i nominującymi.

Poniżej prezentujemy w kolejności alfabetycznej zespoły prawników in-house z Polski, które wyróżniono umieszczeniem na GC Powerlist 2018 wraz z krótką charakterystyką pochodzącą z tego zestawienia.

 • AmRest – działem prawnym kieruje Dawid Książczak (w zeszłym roku był na GC Powerlist)

Niezależny operator sieci restauracji działający w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zatrudnia zespół prawników nie tylko z Polski, ale także z Węgier, Rumunii i Czech, wyróżnionych za osiągnięcia w zakresie ograniczania ryzyka i kierowania działalnością gospodarczą w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania reputacji i działania takich marek, jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks, a także dla planów ekspansji firmy w Europie.

 • Asseco Data Systems – działem prawnym kieruje Piotr Jakubowski (w zeszłym roku był na GC Powerlist)

Dobrze oceniany dział prawny spółki holdingu Asseco Poland świadczącej usługi informatyczne specjalizuje się w sprawach własności intelektualnej, cybertechnologii, fuzjach i przejęciach, prawie zamówień publicznych i zarządzaniu kryzysowym. Pomaga firmie zachować i wzmocnić jej silną reputację w branży rozwiązań informatycznych i oprogramowania.

 • Bank BGŻ BNP Paribas – pionem prawnym zarządza Iwona Gajek (w zeszłym roku była na GC Powerlist)

Dział prawny liczy 60 prawników. Na „liście mocy” wymienieni są także Marek Mikulski, kierujący biurem doradztwa korporacyjnego, Sabina Blitek – menedżer zespołu prawników, Tomasz Strubel, kierujący działem prawnym oddziału banku BNP Paribas w Polsce oraz Agnieszka Laskowska. W 2018 r. zespół wprowadził nowy kompleksowy system informatyczny dla wszystkich biur w dziale prawnym. Jak wyjaśnia Iwona Gajek, jest łatwiejszy i bardziej przyjazny dla klientów wewnętrznych i prawników. Daje możliwość wysyłania wniosków o opinie prawne i udzielania odpowiedzi, zawiera moduł bazy wiedzy obejmujący opinie, materiały szkoleniowe, pytania i odpowiedzi, cotygodniowe informacje o zmianach w przepisach oraz moduł bazy danych o postępowaniach sądowych i administracyjnych, których stroną jest bank.

Ostatnio dział uczestniczył we wszystkich etapach przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska od austriackiego Raiffeisen Bank International, począwszy od badania due diligence, poprzez negocjowanie umowy transakcyjnej oraz ostateczne przygotowania do wydzielenia i wchłonięcia biznesu Raiffeisena.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego – pionem prawnym i regulacyjnym zarządza Grażyna Utrata

Na „liście mocy” jako szef działu prawnego wymieniony jest Piotr Bielarczyk, który wszelako od lutego 2018 r. zarządza działem prawnym w Banku Ochrony Środowiska. Według ustaleń „Rynku Prawniczego” pionem prawnym w BGK zarządza obecnie Grażyna Utrata. Dział prawny liczący ok. 40 osób odgrywa ważną rolę w zapewnieniu legalności wszystkich działań banku.

 • Bank Pocztowy – dyrektorem Departamentu Obsługi Prawnej jest Agnieszka Modras (w zeszłym roku była na GC Powerlist)

Ponieważ bank ma ograniczony budżet prawny, jego wewnętrzny dział prawny korzysta z zewnętrznych firm prawniczych w wąskim zakresie spraw, a pozostałe zadania są realizowane wewnętrznie. „Aby pracować efektywnie, musiałam dostosować do tego strukturę departamentu. Zidentyfikowałem najlepszych prawników w najważniejszych obszarach naszej działalności i uczyniłam ich odpowiedzialnymi za koordynację odpowiednich prac” – wyjaśnia Agnieszka Modras. W rezultacie dział  przypomina profesjonalną kancelarię z prawnikami specjalizującymi się w określonych dziedzinach, od której firma otrzymuje wewnętrznie spójne porady. „Jestem jej partnerem zarządzającym, kierownikiem biura i rzecznikiem  prasowym” – przedstawia się Agnieszka Modras. W jej zespole są Joanna Makar  odpowiedzialna za prawo pracy, Angelika Szuba – za prawo IT, Monika Kudłek – za sprawy sądowe, Anna Świerczyńska – za prawo ochrony konsumentów, Ilona Wesołowska i Marcin Marcinkowski – za finanse korporacyjne, Zbigniew Flasza i Barbara Przewoźniak – za windykację. Wymieniono także Andrzeja Schneidera, Mateusza Wiechowskiego i Miłosza Kacprzaka oraz młodszą prawniczkę Agnieszkę Paciorek.

 • Bayer Polska – dyrektorem działu prawnego i compliance w regionie CEE jest Krzysztof Mazurek

Dział ten jest uznawany za liczący się na rynku ze względu na wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, patentów oraz przepisów prawa farmaceutycznego dotyczących opracowywania leków i wprowadzania do obrotu w UE i poza nią. Zespół udzielał też porad prawnych w zakresie prawa  handlowego i prawa umów, w sprawach dotyczących testów klinicznych nowych leków, potwierdzając czołową pozycję ze względu na  umiejętności prawne i znajomość branży.

 • CD Projekt – działem prawnym kieruje Rafał Kłoczko

Firma znana z gier komputerowych „Wiedźmin” opartych na prozie Andrzeja Sapkowskiego zatrudnia grupę prawników wyspecjalizowanych w prawie własności intelektualnej w odniesieniu do gier wideo, którzy zajmują się również doradztwem prawnym w zakresie kontraktów, kwestii związanych z ochroną danych osobowych i znaków towarowych. Ekipę tworzą Mikołaj Skowronek, Sara Rogowska i Adam Krassowski.

 • Colgate-Palmolive – dyrektorem do spraw prawnych jest Maciej Ozdowski

Zespół prawników zatrudnia wyjątkowych specjalistów; ich wiedza na temat compliance, kwestii prawnych i regulacyjnych, wykorzystana jest także w dobrze zorganizowanej platformie szkoleniowej, która przyczynia się do rozwoju zawodowego pracowników. Dział prawny znany jest z promowania najlepszych praktyk w profesji in-house.

 • Grupa Pracuj – działem prawnym kieruje Anna Kamińska (w zeszłym roku była na GC Powerlist)

Dział prawny w firmie internetowej rekrutacji pracowników w ostatnich latach podwoił personel i przeszedł restrukturyzację. Obecnie składa się z dziesięciu specjalistów od prawa cywilnego, handlowego, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, prawa nowych technologii, sporów sądowych, inwestycji, przejęć i procesów restrukturyzacyjnych. Zespół zmienił podejście do klientów wewnętrznych przechodząc od funkcji doradcy prawnego do roli partnera biznesowego.

W ostatnim czasie pracował nad wdrożeniem przepisów RODO w firmie, której model biznesowy opiera się na przetwarzaniu danych osobowych na dużą skalę. Był też zaangażowany w prace związane z dużą zagraniczną inwestycją kapitałową w firmę; wymagała ona koordynacji pracy prawników i doradców podatkowych z pięciu krajów i systemów prawnych. Zespół opracował strukturę prawną i podatkową, obejmującą siedem różnych podmiotów i wykazał się umiejętnościami koordynacji i zarządzania projektami, aby zamknąć transakcję.

W dziale prawnym pracują: Anna Kruk, Alina Rokita, Agnieszka Witaszek, Krzysztof Truszkowski, Filip Koncewicz, Patrycja Słota, Aleksander Majchrowski, Marcin Bochenek.

 • Hewlett-Packard Polska – działem prawnym obejmującym Polskę, Słowację i Czechy kieruje Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk 

Dział prawny posiada wysokie kwalifikacje w zakresie prawa własności intelektualnej, IT i ochrony danych, prawa UE, a także innych zagadnień prawnych związanych z działalnością branży technologicznej  w Polsce, na Słowacji i w Czechach. W zespole pracują: Maja Gałecka-Wąsowicz, Paweł Patyk, Radka Mrzenova, Terezie Nekardova i Aleksandra Bartosińska.

 • Idea Getin Leasing – na czele departamentu prawnego i compliance stoi Andrzej Klimek (w zeszłym roku był na GC Powerlist)

Dział prawny uczestniczył w ostatnich latach w wielu transakcjach korporacyjnych, które doprowadziły do zaistnienia firmy w jej obecnym kształcie i wielkości na polskim rynku finansowania transportu. W ostatnim czasie zajmował się nie tylko wdrażaniem przepisów RODO. „Pomagaliśmy w pozyskaniu finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przeprowadziliśmy negocjacje z instytucjami europejskimi i bankami dotyczące sekurytyzacji portfela wierzytelności, a także doradzaliśmy przy programie emisji obligacji korporacyjnych” – wylicza Andrzej Klimek.

 • ING Lease Polska – sekcją prawną kieruje Ewa Krystel

„Wykwalifikowany zespół profesjonalistów” robi wrażenie dzięki bogactwu doświadczeń i znajomości rynku nieruchomości oraz działalności firmy ze strony każdego prawnika. Prezentując dojrzałość i wiarygodność w kontaktach z wyższym kierownictwem i klientami wewnętrznymi zespół prawny pokazuje indywidualne podejście do transakcji i zaangażowanie w ciągłe dostarczanie wartości i jakości.

 • Jerónimo Martins Polska – dyrektorem Departamentu Prawnego jest Dominik Wolski (w zeszłym roku był na GC Powerlist)

Zespół, który ma wielu wnikliwych doradców prawnych, wyróżnia się dużą skutecznością w wielu różnych obszarach praktyki prawniczej, obejmujących wszystkie rodzaje umów, prawo konkurencji i ochrony konsumentów, prawo reklamy i handlu, prawo własności intelektualnej, prawo korporacyjne, ochronę danych osobowych, prawo pracy, negocjacje i compliance.

 • Johnson & Johnson – dyrektorem do spraw prawnych w Polce i krajach bałtyckich jest Magdalena Żak

Farmeceutyczno-kosmetyczna firma prowadzi duży, ale elastyczny i dobrze zintegrowany dział prawny, którego znajomość  nie tylko prawa korporacyjnego, ale także zawiłości branży sprzętu medycznego i diagnostycznego, została zauważona. Zespół charakteryzują doskonałe umiejętności w dziedzinach prawa konkurencji, zamówień publicznych, refundacji leków, fuzji i przejęć oraz własności intelektualnej. Jednym z sukcesów było wdrożenie w firmie zmian wynikających z nowej ustawy o refundacji leków.

 • LG Electronics Poland – szefem działu prawnego i compliance oraz oficerem do spraw ryzyk kartelowych jest Rafał Poznalski (w zeszłym roku był na GC Powerlist)

Zespół imponuje przygotowaniem i wdrażaniem nowych programów zgodności mających na celu zmniejszenie „obszarów niebezpiecznych”. Zajmuje się również w firmie wszystkimi kwestiami z zakresu prawa umów, handlowego i korporacyjnego.

 • Polskie Linie Lotnicze LOT – szefem Departamentu Prawnego jest Mateusz Bączkowski (w zeszłym roku był na GC Powerlist)

Dział prawny linii lotniczej nawigował firmą w trudnej sytuacji finansowej. Nadzorował proces jej restrukturyzacji poprzez uzyskanie pomocy państwa i wspierał zakupy samolotów i tworzenie nowych połączeń lotniczych. Ostatnio przygotował i negocjował porozumienie w sprawie joint venture LOT-u i estońskich państwowych linii lotniczych Nordica.

 • OLX Group Poland – działem prawnym kieruje Maciej Szczepański (w zeszłym roku był na GC Powerlist)

Dział prawny firmy ogłoszeń internetowych został założony przez Macieja Szczepańskiego w 2016 r. Obecnie zespół składa się z 11 osób, w tym pięciu prawników. Od momentu powstania dział systematycznie się rozwija i angażuje w obsługę prawną działalności firmy.

 • PayU – obszarem prawnym i compliance zarządza Bartosz Berestecki

Wewnętrzny zespół prawny firmy płatności cyfrowych  jest określany jako „jeden z najbardziej innowacyjnych i nastawionych na rezultat” na polskim rynku prawników in-house. Umiejscowiony w Warszawie odpowiada za  sprawy prawne, compliance, regulacyjne w Polsce, Czechach, Rumunii,Turcji i Rosji.

W zespole pracują: Anna Fudala, Andrzej Drews, Marcin Grześkowiak, Adrian Witkowski, Radosław Morawski.

 • PKO Bank Polski – dyrektorem Departamentu Prawnego jest Wojciech Jabłoński

To jeden z największych działów prawnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Liczy 201 osób. Po przejęciu kierowania w 2012 r. Wojciech Jabłoński przeprowadził  poważną restrukturyzację doprowadzając do polepszenia jego wydolności. Jego do niedawna zastępca Jacek Jastrzębski właśnie został nowym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Opisał on ostatnie prace PKO Legal: integracja internetowych narzędzi do autoryzacji bankowej z usługami rządowymi, doradztwo dla różnych linii biznesowych związane z nowymi wymogami regulacyjnymi UE, współpraca przy strategicznych projektach, obsługa transakcji korporacyjnych. Krzysztof Semczuk kieruje Biurem Obsługi Prawnej Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Agnieszka Zygadło kieruje Biurem Obsługi Prawnej Bankowości Detalicznej.

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Ekspansywna działalność firmy generuje ogrom pracy dla wysoko wykwalifikowanego zespołu prawników. W ostatnich latach zespół angażował się w liczne spory sądowe, w tym pozew przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal, a także w doradztwo przy wielomiliardowych umowach o dostawę gazu. Brał również udział w inwestycjach PGNiG w firmę górniczą PGG, przyczynił się do zawarcia umów o dostawy gazu LNG z eksporterami amerykańskimi, a także wspierał eksplorację pól naftowych w Norwegii i przejęcia tego rodzaju aktywów w tym kraju.

 • Grupa Polpharma – dyrektorem działu prawnego, organizacyjnego, compliance i własności przemysłowej jest Agnieszka Deeg-Tyburska (w zeszłym roku była na GC Powerlist)

Dział prawny jest odpowiedzialny za elementy prawne wszystkich spraw organizacyjnych, własności intelektualnej i związanych z przestrzeganiem przepisów. Obejmuje wielofunkcyjny międzynarodowy zespół 65 osób pracujących w Polsce, Rosji, Kazachstanie i Barcelonie w Hiszpanii. Cieszy się uznaniem zwłaszcza ze względu na specjalistyczną wiedzę w zakresie własności intelektualnej – zgłasza więcej patentów do Europejskiego Urzędu Patentowego niż jakakolwiek inna podobna polska firma. Zapewnia także obsługę programów edukacyjnych grupy.

 • Polski Fundusz Rozwoju – dyrektorem działu prawno-inwestycyjnego jest Joanna Błaszczyk

W ostatnich kilku latach zespół prawny PFR był niezwykle aktywny w obsłudze rozmaitych transakcji, a to dlatego, że Fundusz był aktywnym inwestorem, angażując się w fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, w tym upadłości, inwestycje w aktywa, wspólne przedsięwzięcia, finansowania i refinansowania. Dział zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi i finansowymi związanymi z funduszami zarządzanymi i współzarządzanymi przez PFR. Joannie Błaszczyk, wywodzącej się z renomowanej kancelarii, udało się przyciągnąć najlepszych prawników do swojego zespołu i zwiększyć jego liczbę do pięciu osób.

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne – działem prawnym kieruje Bogumiła Ożarska Karbowiak

PSE zatrudnia wyjątkowo silny i dobrze zorganizowany wewnętrzny zespół prawny doceniany za utrzymywanie efektywnej współpracy z kierownictwem wyższego szczebla. Drużyna prowadzona jest przez Bogumiłę Ożarską Karbowiak, która znacznie wzmocniła ją od objęcia kierownictwa w 2016 r. Prawnicy nadzorowali istotne zmiany w ramach grupy kapitałowej i w wewnętrznych zasadach korporacyjnych. Zespół jest też ceniony za efektywne zarządzanie i koordynację współpracy z zewnętrznymi kancelariami, a także za znajomość sektora energetycznego, regulacji i kwestii korporacyjnych.

 • Samsung Electronics Polska – działem prawnym kieruje Tadeusz Szymaniec

Szef działu prawnego przeszedł w kwietniu 2018 r. do firmy z kancelarii Gessel. Zespół ceniony jest za praktyczne podejście do nadzorowania procedur zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, współpracę z międzynarodowymi strukturami Samsunga i nadzór nad kwestiami compliance. Prawnicy niedawno doradzali przy otwarciu nowej linii produkcyjnej w zakładzie we Wronkach. Pracowali również przy otwarciu przez Samsunga drugiego polskiego inkubatora technologii w Lublinie.

 • Siemens Polska – działem prawnym kieruje Wojciech Kowalewski

Dział prawny jest elastyczny i kompetentny w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami regulacyjnymi, nowymi produktami i zapewnieniem przestrzegania zasad compliance. W ostatnich lat doradzał przy różnych transakcjach. Zapewnia firmie codzienne doradztwo prawne.

 • Skanska TFI – dyrektorem Działu Prawnego jest Karolina Sulma

Ściśle współpracując z kierownictwem wyższego szczebla i innymi działami w firmie, dobrze wyszkolony zespół prawny jest przygotowany do wspierania każdego rodzaju projektu nieruchomościowego, co lokuje go w gronie najlepszych  w tym sektorze zespołów prawnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

W dziale prawnym pracują: Matylda Weigel, Agnieszka Wolińska, Agnieszka Kusznir-Kędzierska, Paulina Więckowska, Magdalena Materny i Magdalena Zaceńska.

 • TVN – działem prawnym zarządza Marek Szydłowski

Największa w Polsce grupa telewizyjna zatrudnia „fantastyczny” zespół ok. 40 wewnętrznych prawników. W ostatnich latach pomyślnie przeprowadził firmę przez dwie duże transakcje. W 2015 r. TVN została przejęta od ITI Holding przez amerykańską korporację Scripps Networks Interactive, a dwa lata potem SNI zostało przejęte przez Discovery w wyniku skomplikowanego globalnego dealu. Miał też udział w wycofaniu się w 2018 r. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z kary finansowej nałożonej na TVN za za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.

 • Volkswagen Poznań – pionem prawnym zarządza Tobiasz Adam Kowalczyk (w zeszłym roku był na GC Powerlist)

Siedmioosobowy dział prawny w ostatnich latach pracował nad modernizacją i poprawą efektywności organizacji, w tym wdrożeniem systemu zarządzania prawnego. To narzędzie do zarządzania klientami, sprawami, dokumentami. Przeprowadzono też wewnętrzną restrukturyzację wprowadzając podział odpowiedzialności pomiędzy członków zespołu. Dział był zaangażowany w transakcje, w tym zakup nieruchomości pod budowę nowej fabryki, doradzając także przy kontraktach budowlanych, umowach z usługodawcami, pozwoleniach na budowę, raportach oddziaływania na środowisko.

W zespole są m.in. Dorota Stelmach, prawniczka o najdłuższym stażu w firmie, Aleksandra Płowiec, odpowiedzialna za wdrożenie i audyt przepisów RODO oraz Jacek Ostrykiewicz, ekspert w dziedzinie prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego.

 • Wonga Poland – dyrektorem departamentu prawnego i compliance jest  Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec 

Zespół prawny firmy pożyczającej tzw. chwilówki charakteryzuje postawa „to da się zrobić”, doceniana przez zarządców biznesu. Uznawany za czołowy w dziedzinie compliance dział prawny w kraju, w ostatnich latach pracował przy innowacyjnych inicjatywach prawnych, takich jak wprowadzenie usługi odroczonej płatności online oraz specjalny program zgodności z przepisami antymonopolowymi, umożliwiający współpracę z konkurentami.

W zespole są: Adriana Sokólska, Przemysław Matusiak, Oskar Roesler, Paweł Konopka.

Jednym ze sponsorem rankingu GC Powerlist 2018 była kancelaria  Kochański Zięba i Partnerzy.

Tutaj omówienie GC Powerlist z 2017 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl