Greenberg Traurig w postępowaniu antymonopolowym w sprawie wieprzowego przejęcia

334
(www.news.sky.com)

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała firmie Smithfield Foods w postępowaniach antymonopolowych przed Komisją Europejską oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów związanych z akwizycją firmy Pini Polonia. Obie firmy zajmują się przetwórstwem wieprzowiny.

W listopadzie 2018 r. UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie przez amerykańską firmę Smithfield Foods działającej w Polsce firmy Pini Polonia. UOKiK stwierdził, ze skutki tej transakcji nie naruszą konkurencji na rynku uboju i przerobu mięsa wieprzowego.

W listopadzie 2017 r., ze względu na wielkość obrotów obu firm, transakcja została zgłoszona do kontroli antymonopolowej w Komisji Europejskiej. KE po przeprowadzeniu wstępnego postępowania stwierdziła, że mogłaby ona mieć wpływ na konkurencję na polskim rynku przetwórstwa mięsa, ale uwzględniła złożony w grudniu 2017 r. wniosek UOKiK i przekazała sprawę polskiemu organowi ochrony konkurencji.

Jak podano w komunikacie KE, „w swoim wniosku UOKiK wyraził obawy, że na niektórych polskich rynkach związanych z ubojem trzody chlewnej wystąpią problemy w zakresie konkurencji. Twierdził on również, że jest właściwym organem do oceny wpływu proponowanej transakcji na konkurencję ponieważ: transakcja nie będzie miała wpływu na rynki poza terytorium Polski, UOKiK posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny tej sprawy, ponieważ przeprowadził kilka postępowań związanych z branżą rolniczą (w tym między innymi postępowania z udziałem Smithfield)”.

W lutym 2018 r. do UOKiK wpłynęło zgłoszenie dotyczące zamiaru przejęcia przez Smithfield Foods kontroli nad spółką Pini Polonia. Urząd skierował wówczas postępowanie do tzw. drugiego etapu, ażeby przeprowadzić badanie rynku i sprawdzić, w jakim zakresie  konkurują ze sobą poszczególne ubojnie. UOKiK skierował zapytania do niemal 180 uczestników rynku analizując m.in. relacje handlowe na rynku produkcji, przetwórstwa i sprzedaży mięsa.

„Analiza skutków koncentracji wykazała, że nie ograniczy ona konkurencji. Smithfield Foods będzie musiał konkurować z innymi ubojniami, w związku z tym nie ma podstaw do obaw, że przedsiębiorcy będą zaniżać ceny skupu żywca, zwłaszcza, że ceny na krajowym rynku są transparentne” – ocenił UOKiK. Zdaniem urzędu, koncentracja nie wpłynie również na dostęp małych i średnich uczestników rynku do dużych odbiorców mięsa, np. sieci handlowych.

Założona w 1936 r. w Stanach Zjednoczonych firma Smithfield Foods to największy na świecie hodowca tuczników i przetwórca mięsa. Zatrudnia 57 tys. pracowników w 11 krajach. Od 2013 r. kontroluje ją chiński konglomerat spożywczy WH Group.

W Polsce do Smithfield należy grupa Animex, specjalizująca się w produkcji mięsa oraz wędlin wieprzowych i drobiowych, m.in. takich marek, jak Krakus, Morliny, Morlinki, Berlinki, czy Mazury, która posiada dziewięć zakładów przetwórstwa mięsa, w tym trzy ubojnie trzody chlewnej. Zatrudnia ok. 9 tys. pracowników i współpracuje z 2,3 tys. rolników. W portfelu amerykańskiej firmy są również spółki Agri Plus i Agri Plus Pasze.

Firma Pini Polonia działa w Polsce od 2010 r. Posiada m.in. gigantyczną przemysłową ubojnię świń pod Kutnem, która umożliwia ubój i rozbiór 4 mln tuczników rocznie. Daje to 30 proc. rynku krajowego i trzecie miejsce w Europie spośród wszystkich firm przerabiających wieprzowinę. Współpracuje z największymi sieciami supermarketów, które zaopatruje w 1,5 tys. ton towaru tygodniowo. Należy do Pini Group liczącej we Włoszech dwie ubojnie i jedną przetwórnię, jedną ubojnię na Węgrzech i jedną w Polsce. Jej założyciel Piero Pini w połowie sierpnia 2017 r. zaczął wycofywać się z polskiego rynku po aferze kryminalnej – polskie organy śledcze zarzuciły władzom firmy Pini Polonia malwersacje finansowe. Wówczas 66,5 proc. udziałów w spółce Pini Polonia wykupiła chińska WH Group, ta sama, które jest głównym właścicielem Smithfield Foods. Miesiąc wcześniej, poprzez Smithfield Foods, Chińczycy przejęli trzy inne firmy należące w Polsce do grupy Pini – Pini Polska, Hamburger Pini i Royal Chicken.

Po listopadowej decyzji UOKiK WH Group ostatecznie wykupi wszystkie znajdujące się w Polsce zakłady należące kiedyś do rodziny Pini.

– W centralnej Europie w zasadzie brakuje wieprzowiny, podczas gdy w pozostałej części Europy jest jej dość. Dlatego, biorąc pod uwagę cały europejski rynek, to jest to dobre miejsce do hodowli zwierząt – uważa Kenneth Sullivan, prezes Smithfield Foods.

Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że jej prawnicy reprezentowali Smithfield Foods w postępowaniach antymonopolowych przed Komisją Europejską i przed UOKiK. Obsługę wykonywał zespół prawa konkurencji kierowany przez partnera Roberta Gago, w którym pracowali starsi prawnicy Radosław Pawluk, Ewa Tabor-Maciejewska i  prawnicy Marta Kownacka, Tomasz Denko.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl