Kolejna wygrana prawników z Jara Drapała & Partners przed KIO

627
Wizualizacja spalarni odpadów (www.mpo.com.pl)

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie konsorcjum spółek CNIM S.A., Porr S.A. oraz CNIM Poznań S.A. od decyzji zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO) w Warszawie – w związku z wyborem wykonawcy projektu i rozbudowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Spalarnia, której wartość szacowana jest na 1,7 mld złotych, ma powstać na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie. Będzie to największa inwestycja tego typu w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie.

Wyjątkowość wyroku Izby polega na tym, że choć pierwotnie najkorzystniejszą ofertę, wartą ponad 1 mld zł brutto, przedstawiła spółka Shanghai Electric Power Construction (SEPC) należąca do koncernu PowerChina, ostatecznie w postępowaniu pozostało jedynie konsorcjum spółek CNIM S.A., Porr S.A. oraz CNIM Poznań S.A., którego oferta przewyższała ofertę Shanghai i tym samym budżet zamawiającego o ok. 700 mln zł.

Prawnicy z kancelarii Jara Drapała & Partners reprezentujący konsorcjum, wykazali, że przedstawione przez SEPC referencje, które miały udowodnić, że spółka ma doświadczenie w realizacji inwestycji podobnych do tej planowanej w Warszawie nie są wiarygodne w świetle informacji dostępnych publicznie. Jednocześnie przedstawienie niewiarygodnych referencji, nieodpowiadających rzeczywistości, zostało uznane przez KIO jako wprowadzenie zamawiającego w błąd.

Powyższa sprawa jest idealnym przykładem na to, jak istotne jest zapewnienie przez wykonawców prawidłowych i wiarygodnych referencji, które są możliwe do weryfikacji przez zamawiających przy dołożeniu przez nich należytej staranności. Z drugiej strony, spór ten stanowi kolejny przykład, odzwierciedlający praktykę zamawiających publicznych, iż podchodzą oni zdawkowo do badania wiarygodności referencji lub też odstępują od jakiejkolwiek ich weryfikacji, przerzucając ten ciężar na innych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego (którzy mogą kwestionować je na etapie postępowania odwoławczego) oraz pozostawiając ostateczną decyzję Krajowej Izbie Odwoławczej.

Wojciech Merkwa, Piotr Duma, Artur Krępa, Iwo Franaszczyk

Konsorcjum reprezentował  Wojciech Merkwa wraz z zespołem: Piotrem Dumą, Arturem Krępą i Iwo Franaszczykiem.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners