Greenberg Traurig i Clifford Chance w dziesięciocyfrowym megaprzejęciu międzybankowym

444

Kancelaria Clifford Chance doradzała portugalskiemu Bankowi Millenium przy nabyciu Euro Banku w Polsce od francuskiego banku Société Générale, któremu w Polsce doradzała kancelaria Greenberg Traurig.

Umowę dotyczącą kupna ok. 99,79 proc. akcji Euro Banku strony podpisały 5 listopada 2018 r. Sprzedawcą jest SG Financial Services Holdings, spółka zależna Société Générale. Wartość transakcji to ponad 1,83 mld zł, ale to kwota nieostateczna. Cena zakupu zostanie skorygowana według wartości aktywów Euro Banku przy finalizowaniu umowy. Euro Bank posiada portfel kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich i złotówkowych indeksowanych w tejże walucie, toteż strony uzgodniły, że w dniu zamknięcia transakcji zawrą osobną umowę w sprawie zwolnienia z odpowiedzialności i gwarancji obejmujących te kredyty.

Zgodę na przejęcie muszą dać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisja Nadzoru Finansowego. Przewiduje się, że transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale 2019 r., po czym dojdzie do prawnej fuzji obu banków. Ich połączenie operacyjne planowane jest na czwarty kwartał 2019 r. Bank Millennium zachowa prawo do nazwy i logotypu Euro Banku. Jednak celem ostatecznym jest jego integracja.

Bank Millennium jest siódmym do co wielkości aktywów bankiem w Polsce (70,6 mld zł). Według Wikipedii, powstał z utworzonego  w 1989 r. Banku Inicjatyw Gospodarczych. W 1997 r. doszło do fuzji BIG z Bankiem Gdańskim, w wyniku której powstał BIG Bank Gdański. W 2003 r. BIG Bank Gdański przekształcono w Bank Millennium, którego głównym akcjonariuszem i partnerem został portugalski Banco Comercial Portugues, który obecnie posiada 50,1 proc. jego akcji.

Bank obsługuje 2,31 mln klientów poprzez ponad 360 placówek, bankowość internetową, telefoniczną i mobilną. Posiada ofertę dla klientów indywidualnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także małych, średnich i dużych firm.

Euro Bank to, według Wikipedii, bank komercyjny oferujący usługi finansowe dla osób fizycznych, specjalizujący się w kredytach konsumpcyjnych i hipotecznych oraz kartach kredytowych, nie oferujący usług dla przedsiębiorstw. Ma ok. 14 mld zł aktywów. Obecnie działa poprzez 250 placówek własnych oraz 251 franczyzowych w całej Polsce, zwłaszcza w mniejszych miastach. Obsługuje 1,4 mln klientów detalicznych.

Został założony w 2003 r. przez Mariusza Łukasiewicza w wyniku akwizycji oraz późniejszej fuzji Banku Społem oraz Banku Wschodniego. Po śmierci założyciela w 2004 r. właścicielem Euro Banku w lipcu 2005 r. została grupa Société Générale.

Société Générale to jedna z trzech największych i najstarszych francuskich grup bankowych. Obsługuje ponad 31 mln klientów w 67 państwach. Grupa pozostanie w Polsce oferując m.in. korporacyjne i bankowe usługi inwestycyjne.

– Zawarta umowa zakupu rozwijającego się z sukcesem Euro Banku to dla nas przełomowa decyzja i bardzo się cieszę, że mogę ją dzisiaj ogłosić. Zgodnie ze strategią „Dalsza cyfryzacja, klientocentryzm i behawioralna personalizacja”, do roku 2020 Bank Millennium zamierza stać się liderem wzrostu na coraz bardziej skoncentrowanym rynku – skomentował przejęcie Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

Bank Millennium oczekuje, że przejęcie Euro Banku zwiększy skalę działania nabywcy i umocni jego pozycję na rynku kredytów konsumenckich oraz poszerzy obecność w mniejszych miastach. Po akwizycji znajdzie się wśród sześciu największych polskich banków pod względem liczby klientów detalicznych.

Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Société Générale jako polski doradca w strukturyzowaniu transakcji, opracowaniu mechanizmów podziału ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz w konsultacjach z KNF. Kancelaria będzie dalej pracować dla Société Générale przy polskich aspektach finalizacji sprzedaży.

Obsługę nadzoruje senior partner Lejb Fogelman, a wykonują ją partnerzy Stephen Horvath i Łukasz Pawlak z zespołem, w którym są partnerzy Marek Kozaczuk, Robert Gago, partnerzy lokalni Karolina Dunin-Wilczyńska, Anna Hałas-Krawczyk, of Counsel Adam Opalski, starsi prawnicy Maciej Kacymirow, Radosław Pawluk, prawnicy Maciej Pietrzak (biuro w Londynie), Magdalena Medyńska, Mateusz Śliżewski, Magdalena Bachleda-Księdzularz, Grzegorz Socha, Marta Kownacka.

Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że jej prawnicy doradzali Bankowi Millenium.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl