PwC Legal uzupełniła ubytek prawników, którzy odeszli do Bird & Bird

852

We wrześniu 2018 r. Adam Kowalczyk, Grzegorz Jan Kostrzewa i Katarzyna Czech przeszli z kancelarii PwC Legal do zespołu postępowań sądowych i regulacyjnych kancelarii Bird & Bird. W październiku 2018 r. na ich miejsca do PwC Legal zostali przyjęci Stanisław Żemojtel, który po niespełna rocznym epizodzie opuścił kancelarię Dentons, oraz Michał Rams, który przeniósł się z kancelarii Kardas & Kardas.

O przyjęciach prawników poinformowały kancelarie Bird & Bird i PwC Legal.

Od lewej: A. Kowalczyk, K. Czech. G. Kostrzewa (fot.: Bird & Bird)

Adam Kowalczyk zajmuje w kancelarii Bird & Bird stanowisko partnera. Specjalizuje się w prawie procesowym i obsłudze sporów gospodarczych oraz w problematyce oszustw i nadużyć finansowych. Jest także specjalistą od sporów regulacyjnych i postępowań z zakresu ochrony inwestycji zagranicznych. Reprezentował firmy z branż transportu (kolej, lotnictwo), energetyki (paliwa, gaz, sektor elektroenergetyczny, energia odnawialna), chemii i hutnictwa, finansów (banki, domy maklerskie), dóbr luksusowych oraz nowoczesnych technologii.

Wcześniej przez ponad dwa lata kierował zespołem do spraw rozwiązywania sporów w kancelarii PwC Legal. Przedtem pracował w międzynarodowych kancelariach Weil Gotshal & Manges (sześć lat) i DLA Piper (trzy lata).

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008).

Grzegorz Jan Kostrzewa zajmuje w kancelarii Bird & Bird stanowisko senior associate. Specjalizuje się w sporach gospodarczych w tym z zakresu umów handlowych, ładu korporacyjnego, prawa konkurencji oraz w sporach regulacyjnych z udziałem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska. Występuje jako obrońca w postępowaniach karnych i karnych skarbowych w sprawach white collar crime.

Wcześniej przez rok pracował w kancelarii PwC Legal, gdzie kierował zespołem usług procesowych dla firm rodzinnych oraz bogatych klientów indywidualnych (tzw. high-net-worth individuals). Przedtem przez trzy lata praktykował we własnej kancelarii adwokackiej, przez dwa lata był prawnikiem kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy, przez rok – kancelarii adwokackiej  Grzegorza Cichewicza, a przez dwa lata – w Zespole Kancelarii Adwokackich nr 1 w Warszawie. Przez rok był prawnikiem w PZU, a niecały rok w Polskim Radio.

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008).

Katarzyna Czech zajmuje w kancelarii Bird & Bird stanowisko associate. Zajmuje się m.in. obsługą sporów sądowych i arbitrażowych w sprawach gospodarczych.

Wcześniej przez pół roku pracowała w kancelarii PwC Legal, a przez prawie 2,5 roku w Dentons.

Jest aplikantką adwokacką, absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2015).

*****

(www.linkedin.com)

Michał Rams zajmuje w kancelarii PwC Legal stanowisko counsel. Jest liderem zespołu white collar crime. Odpowiada za obsługę w dziedzinie prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Specjalizuje się w obronie oskarżonych o przestępstwa uszczupleń podatkowych i wyłudzeń zwrotu podatków w postępowaniach karnych, w tym karnych skarbowych. Występuje w postępowaniach karnych gospodarczych. Doradza w kwestiach zarządzania ryzykiem podatkowym, odpowiedzialności karnej członków zarządu.

Wcześniej był prawnikiem krakowskiej kancelarii adwokackiej Kardas & Kardas, ostatnio jako młodszy partner.

Jest adwokatem od 2014 r., absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008) i doktorem prawa tej uczelni (2014). Jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

(www.linkedin.com)

Stanisław Żemojtel zajmuje w kancelarii PwC Legal stanowisko counsela. Jest liderem zespołu commercial & regulatory litigation. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych. Doradza i reprezentuje strony sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi. Pracował dla firm z sektorów telekomunikacyjnego, budowlanego, handlowego, bankowego i infrastruktury.

Wcześniej przez niecały rok (od stycznia do września 2018 r.) pracował w kancelarii Dentons jako counsel w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych. Przedtem prawie 12 lat pracował w kancelarii Wierzbowski Eversheds, a potem Wierzbowski Eversheds Sutherland, w tym od lipca do grudnia 2017 r. jako partner kierował w niej praktyką rozwiązywania sporów.

W 2008 r. ukończył aplikację sądową, następnie wpisał się na listę adwokatów. Jest absolwentem studiów prawniczych  na Uniwersytecie Gdańskim (2005)

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl