CMS w zejściu spółki transportowej z parkietu giełdy

290
(www.pccintermodal.pl)

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała spółce PCC Intermodal przy wycofaniu jej akcji z notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

PCC Intermodal to firma z branży transportu intermodalnego. Intermodalny transport towarowy to, według Wikipedii, przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu (np. kolejowy i drogowy), ale wykonywany tylko jedną jednostką ładunkową, np. kontenerem, na całej trasie przewozu, bez przeładunku towaru przy zmianie rodzaju transportu.

PCC Intermodal działa od 2005 r. Działalność spółki obejmuje organizację transportu krajowego i międzynarodowego w oparciu o regularne, polskie i zagraniczne połączenia kolejowe (pociągi kontenerowe), pomiędzy morskimi i lądowymi terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowane z nimi przewozy samochodowe. Sieć połączeń PCC Intermodal obejmuje regularne przewozy z/do terminali morskich w Hamburgu/Bremerhaven, Rotterdamie, Antwerpii, Gdańsku i Gdyni oraz z /do terminali lądowych w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym, Kolbuszowej, Poznaniu, Frankfurcie nad Odrą, Duisburgu i Brześciu. Firma organizuje ponad 400 regularnych pociągów intermodalnych miesięcznie i kilkaset odwozów samochodowych od terminali dziennie. Zatrudnia prawie 400 pracowników.

PCC Intermodal należy do niemieckiej grupy kapitałowej PCC SE (spółka europejska), która jest obecna w 18 krajach świata i zatrudnia ok. 3 tys. osób. Operuje w trzech obszarach biznesowych: przemyśle chemicznym, energetyce i logistyce.

W lutym 2018 r. czterej akcjonariusze PCC Intermodal, czyli PCC, szwajcarska firma Hupac Ltd., prezes firmy Dariusz Stefański i jej wiceprezes Adam Adamek, zawarli porozumienie, dzięki któremu przekroczyli razem próg 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce. Było to związane z planem głównego akcjonariusza PCC, która ogłosiła zamiar nabycia pozostałych akcji PCC Intermodal w drodze przymusowego wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out). Było to 6,1 mln akcji stanowiących ponad 7,8 proc. kapitału i uprawniających do ponad 5,5 proc. głosów. Cenę wykupu ustalono na 2,66 zł, czyli wartość całej transakcji wynosiła 16,2 mln zł. Po przeprowadzeniu przymusowego wykupu niemiecka PCC posiada 98,4 proc. akcji PCC Intermodal, a pozostała część należy do dwóch osób z zarządu spółki.

PCC Intermodal została wycofana z giełdy. Tzw. delisting i zniesienie dematerializacji akcji spółki nastąpiły 11 września 2018 r.  Główny akcjonariusz, firma PCC, oświadczył w komunikacie prasowym, że zejście spółki z parkietu giełdy ma pozwolić na zwiększenie elastyczności finansowania i realizacji programu inwestycyjnego.

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała PCC Intermodal przy przeprowadzeniu przymusowego wykupu, wyjściu z giełdy i rematerializacji jej akcji. Pracami prawników kierował counsel Rafał Kluziak; obsługę wykonywali Jakub Szczygieł i Karolina Stepaniuk z zespołu transakcji i prawa spółek. Nadzór partnerski sprawował Błażej Zagórski.

Ze strony PCC pracami kierowali Peter Berger, szef działu prawnego oraz Riccardo Koppe, dyrektor do spraw kontrolingu.

– Obserwowany w ostatnim czasie trend wycofywania akcji spółek publicznych z obrotu giełdowego na warszawskim parkiecie związany jest m.in. z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami, między innymi wprowadzonymi przez rozporządzenie MAR (Rozporządzenie Market Abuse Regulation Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z 2014 r. o nadużyciach na rynku – przypis redakcji) – skomentował Rafał Kluziak, cytowany w komunikacie prasowym kancelarii.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl