Adwokat z kancelarii Röhrenschef w lotniczym zarządzie negocjuje ze strajkującymi pilotami

508
(www.corporate.lot.com)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Bartosz Piechota, partner z kancelarii Röhrenschef Piechota Petruczenko i Wspólnicy, został nowym członkiem zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. Powołała go rada nadzorcza przedsiębiorstwa do negocjacji ze strajkującymi pilotami i stewardesami.

W nocy 25 października 2018 r. firma PLL LOT poinformowała, że rada nadzorcza, której członkiem był od grudnia 2016 r. Bartosz Piechota, oddelegowała go do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu. Zostało mu powierzone prowadzenia dialogu społecznego oraz negocjacji z protestującymi związkami zawodowymi.

Polskie Linie Lotnicze LOT to spółka Skarbu Państwa. Narodowy przewoźnik lotniczy obsługuje rocznie 7 mln pasażerów, transportując ich do 100 miejsc na świecie i wykonując dziennie średnio 350 rejsów.

Strajkujący związkowcy z PLL LOT domagają się zatrudniania ich na podstawie umów o pracę, dymisji prezesa firmy Rafała Milczarskiego oraz przywrócenia do pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Moniki Żelazik i 67 innych osób zwolnionych dyscyplinarnie za udział w strajku.

(www.linkedin.com)

Bartosz Piechota jest wspólnikiem i założycielem kancelarii Röhrenschef. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozwiązywania sporów i restrukturyzacji oraz prawa korporacyjnego. Reprezentuje strony przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Doradza w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, reprezentując wierzycieli (banków, instytucji finansowych) i dłużników. Opracowuje dla wierzycieli (banków) kompleksowe strategie dochodzenia wierzytelności z ustanowionych zabezpieczeń w ramach postępowań upadłościowych i egzekucyjnych. Obsługuje transakcje nabywania akcji oraz udziałów w spółkach handlowych, sprzedaży nieruchomości, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykonuje bieżącą obsługę korporacyjną spółek, m.in. w zakresie prawa handlowego i prawa pracy. Występuje jako obrońca bądź pełnomocnik pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

W kancelarii Röhrenschef pracuje od ponad ośmiu lat. Wcześniej przez prawie 3,5 roku pracował w zespole rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz zespole prawa upadłościowego i restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Przez ponad rok był prawnikiem działu korporacyjnego i procesowego w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy.

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Jest także członkiem Rady Nadzorczej Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl