Z kancelarii patentowej wyłoniła się kancelaria prawnicza

489

Patpol Legal – tak nazywa się nowa kancelaria na rynku usług prawnych. Powstała z działu prawnego Kancelarii Patentowej Patpol.

Spółka komandytowa Patpol Legal Piróg i Wspólnicy została zarejestrowana w czerwcu 2018 r. Kancelaria Patpol Legal chce specjalizować się nie tylko w prawie własności intelektualnej, w tym patentowym i wynalazczym, ale oferuje także obsługę z zakresu prawa gospodarczego, korporacyjnego i podatkowego.

Jak wynika ze strony internetowej kancelarii, jej zespół liczy ośmioro prawników, w tym troje współpracujących jako of counsels. Do czwórki pracowników działu prawnego Patpolu w składzie: adwokaci Dariusz Piróg, Joanna Polkowska, Karolina Ciecieląg i prawniczka Maria Jurek, dołączyli następnie doradca podatkowy Wojciech Dmoch, który wcześniej pracował m.in. w kancelariach Clifford Chance i Baker & McKenzie oraz radcowie prawni Piotr Jeżółkowski i Marta Rachubka z Kancelarii  Radcy Prawnego Piotr Jeżółkowski z Warszawy – w charakterze of counsels, a także prawniczka Anna Wiśniewska.

Partnerem zarządzającym Patpol Legal jest Dariusz Piróg, poprzednio przez prawie 3,5 roku szef działu prawnego w Patpolu. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i sporach sądowych. Zajmuje się obsługą spraw dotyczących naruszeń: patentów, znaków towarowych, wzorów, praw autorskich i reguł uczciwej konkurencji. Reprezentuje strony przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi, organami ścigania i celnymi. Prowadzi postępowania o unieważnienie patentów przed Urzędem Patentowym RP.

Wcześniej przez ponad 3,5 roku pracował w kancelarii Magnusson, a także przez ponad 3,5 roku po raz pierwszy jako prawnik w Patpolu. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

– Kancelaria Patpol Legal powstała w odpowiedzi na potrzeby polskich i zagranicznych klientów, którzy oczekują specjalistycznego i kompleksowego wsparcia prawnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – oświadczyła Izabella Dudek-Urbanowicz, prezes zarządu Kancelarii Patentowej Patpol, cytowana w komunikacie prasowym Patpol Legal.

Kancelaria Patentowa Patpol istnieje od 1966 r. Zajmuje się kompleksową ochroną wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych oraz praw autorskich. Zatrudnia rzeczników patentowych i specjalistów. Jest doceniana w światowych rankingach branży IP, takich jak IP Stars, WTR 1000 czy IAMPatent 1000.

*****

Na pytania „Rynku Prawniczego” odpowiadają Izabella Dudek-Urbanowicz, prezes zarządu Kancelarii Patentowej Patpol, i Dariusz Piróg, partner zarządzający kancelarii Patpol Legal.

„Rynek Prawniczy”: Jakie były biznesowe powody utworzenia kancelarii Patpol Legal na bazie działu prawnego Kancelarii Patentowej Patpol? Czy była to usamodzielniająca inicjatywa pracowników tego działu, czy pomysł wyszedł od zarządu Kancelarii Patentowej Patpol jako forma rozszerzenia jej dotychczasowego biznesu/dosprzedaży usług w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej?

Izabella Dudek-Urbanowicz: Patpol Legal powstał z inicjatywy zarządu i udziałowców Patpol Kancelarii Patentowej i ówczesnego szefa działu prawnego Dariusza Piróga. Patpol Legal to odpowiedź na oczekiwania polskich i zagranicznych klientów, który potrzebują kompleksowej obsługi prawnej. Poza ochroną własności intelektualnej, w której nadal będziemy się specjalizować i rozwijać, mamy teraz możliwość reprezentowania i doradzania klientom w zakresie prawa gospodarczego, korporacyjnego i pracy, a także w zakresie aspektów podatkowych.

„Rynek Prawniczy”: Czy kancelaria Patpol Legal działa na własny rachunek, czy w strukturach Kancelarii Patentowej Patpol? Czy obsługuje w sprawach prawnych tylko klientów Kancelarii Patentowej Patpol oferując im szerszy wachlarz usług, czy też będzie starać się pozyskiwać samodzielnie własnych klientów?

Dariusz Piróg: Patpol Legal jest samodzielną spółką komandytową działającą na własny rachunek. Jesteśmy i będziemy silnie związani z Patpol Kancelarią Patentową, ponieważ działamy w ramach jednej grupy i dla tych samych klientów. Jednak jako odrębny podmiot rozszerzamy naszą ofertę i pozyskujemy nowych klientów, którym zaoferujemy kompleksowe podejście do ich problemów i obsługę najwyższej jakości.

„Rynek Prawniczy”: Czy zakłada się ruch w drugą stronę – pozyskiwanie klientów Patpol Legal dla wyspecjalizowanej oferty Kancelarii Patentowej Patpol?

Dariusz Piróg: Oczywiście. Działamy z Kancelarią Patentową Patpol w ramach jednej grupy. Wymiana biznesu, wiedzy i doświadczenia to, według nas, najwłaściwszy krok, żeby budować trwały i zrównoważony biznes.

„Rynek Prawniczy”: Czy przewidywana jest teraz dalsza rozbudowa zespołu, czy też zależeć to będzie od powodzenia kancelarii Patpol Legal na rynku?

Dariusz Piróg: Nie podjęlibyśmy tak istotnej dla nas inicjatywy, gdybyśmy nie zakładali rozwoju w średnio- i długoterminowej perspektywie. Mamy zespół świetnych ekspertów, ale cały czas poszukujemy nowych osób gotowych do współpracy w ramach grupy Patpol.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl