Dentons i Weil, Gotshal & Manges w zakupie towarzystwa funduszy inwestycyjnych

395

Kancelaria Dentons doradzała włoskiej grupie ubezpieczeniowej Generali przy przejęciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych Union Investment w Polsce od niemieckiej grupy inwestycyjnej Union Investment, której doradzała kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

Firma Generali zawarła 22 października 2018 r. z niemiecką firmą Union Asset Management Holding (znaną pod marką Union Investment) umowę przejęcia udziałów w polskiej spółce Union Investment TFI. Transakcja ma charakter warunkowy. Do jej finalizacji, planowanej w pierwszej połowie 2019 r., konieczne jest uzyskanie akceptacji m.in. Komisji Nadzoru Finansowego.

Union Investment TFI jest szóstą co do wielkości firmą zarządzającą aktywami w Polsce. Działa na rynku od 1995 r. początkowo pod nazwą Korona TFI. Wartość jej portfela to ponad 14 mld zł zgromadzonych w 30 funduszach inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, Świadczy też usługi w zakresie zarządzania portfelami i doradztwa inwestycyjnego oferuje też produkty emerytalne, takie jak indywidualne konta emerytalne i pracownicze programy emerytalne. Ma ok.135 tys. inwestorów indywidualnych i 550 instytucjonalnych.

Union Asset Management Holding to inwestycyjna firma pod kontrolą niemieckiego banku spółdzielczego DZ Bank. Działa od 1956 r. Zarządza aktywami o wartości ok. 200 mld euro.

Firma Generali to włoska grupa finansowo-ubezpieczeniowa, która istnieje od ponad 185 lat. Jest obecna w ponad 50 krajach zatrudniając 71 tys. pracowników i obsługując 57 mln klientów. W Polsce działa od 1998 r. i zatrudnia 1,3 tys. pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. Zajmuje siódmą pozycję na rynku polskim z udziałem na poziomie 4 proc.

– Doskonała pozycja rynkowa Union Investment TFI oraz wypracowana przez lata profesjonalna reputacja zespołu zarządzającego pozwoliła nam zaprosić do negocjacji wyłącznie renomowane i stabilne instytucje finansowe. Firma jest w świetnej kondycji. Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zmiennych warunkach rynkowych pozwoliło wypracować doskonały proces inwestycyjny, którego odbiciem jest wysoka jakość portfeli funduszy – oświadczył Alexander Schindler z zarządu Union Investment.

– Zgodnie z naszą inicjatywą multi-boutique dla Europy, ogłoszoną w maju 2017 r., chcemy skorzystać z możliwości rozwoju w Europie ŚrodkowoWschodniej, szczególnie w Polsce, największym rynku w regionie. Chcemy wykorzystać silną pozycję Generali Polska i Union Investment TFI, łącząc nasze własne doświadczenie z doświadczeniem lokalnych profesjonalistów od inwestycji, którzy osiągają doskonałe wyniki, aby dostarczać klientom najlepsze możliwe rozwiązania – stwierdził Timothy Ryan, dyrektor generalny Generali Asset Management.

– Kontynuujemy wdrażanie strategicznej wizji naszej grupy. W regionie „Austria, Europa ŚrodkowoWschodnia i Rosja” dążymy do rozwoju rozwiązań łączących działalność z obszaru ubezpieczeń z zarządzaniem aktywami. Wdrażaliśmy już ten proces w Słowenii – dodał Luciano Cirinà, dyrektor regionu „Austria, CEE & Russia” w Generali.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że obsługiwała Generali – jej prawnicy przeprowadzili prawne badanie due diligence, negocjowali dokumentację transakcyjną oraz doradzali w kwestiach regulacyjnych i antymonopolowych.

W zespole byli partner Jakub Celiński, counsels Michał Wasiak i Radosław Góral. W zakresie prawa konkurencji doradzają m.in. partner Agnieszka Stefanowicz-Barańska oraz counsel Anna Gulińska.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Union Asset Management Holding. Poinformowała, że z zespołem jej prawników przy obsłudze transakcji współpracowali wewnętrzni prawnicy UAMH.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl