Röhrenschef i K&L Gates po stronie budowlańców w autostradowej ugodzie

414
Autostrada A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław (www.gddkia.gov.pl)

Jak dowiedział się „Rynek Prawniczy”, kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota doradzała firmie Polimex-Mostostal przy zawarciu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ugody kończącej spory sądowe wynikłe z niedokończonej budowy dwóch odcinków autostrad i kawałka drogi krajowej. Kancelaria K&L Gates doradzała w negocjacjach dotyczących polubownego rozwiązania sporów z GDDKiA portugalskiej firmie MSF Engenharia i jej polskiemu oddziałowi MSF Polska.

We wrześniu 2018 r. firma Polimex-Mostostal poinformowała o uprawomocnieniu się i nadaniu klauzuli wykonalności prawomocnym postanowieniom w sprawie umorzeń postępowań sądowych dotyczących umów: o zaprojektowanie i budowę odcinka autostrady A1 od Strykowa do Tuszyna (40 km), budowę odcinka autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia (41 km) oraz budowę odcinka drogi ekspresowej S69 od Bielska-Białej do Żywca. Umorzenia były rezultatem ugody między Polimeksem i pozostałymi firmami z konsorcjum wykonawców – słowacką Doprastav, portugalską MSF Engenharia i jej polskim oddziałem MSF Polska oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Negocjacje ugodowe toczyły się od maja 2017 r. W lipcu 2018 r. strony porozumiały się w sprawie rozliczenia wzajemnych roszczeń dochodzonych w procesach sądowych z tytułu owych trzech umów. Łączna wartość sporu wynikająca ze spraw toczących się z powództwa Polimeksu i konsorcjantów wynosiła 612,8 mln zł, a z powództwa GDDKiA – 511,1 mln zł.

Strony potwierdziły w ugodzie zakończenie wykonywania umów. Całkowitą odpowiedzialność finansową Polimeksu ustalono na maksimum 48,8 mln zł. Firma przejęła odpowiedzialność za potencjalne roszczenia podwykonawców, usługodawców i dostawców, zabezpieczając je GDDKiA gwarancjami bankowymi w kwocie 20 mln zł. GDDKiA zobowiązała się zaś zwolnić gwarancje bankowe wystawione przez Polimex na pokrycie ewentualnych roszczeń za niedokończenie dróg na 29,2 mln zł i 56 mln zł.

Kontrakty na budowę trzech fragmentów dróg Polimex-Mostostal i jego konsorcjum podpisali z GDDKiA w 2010 r. W 2012 r. zaczęły się kłopoty finansowe wykonawców spowodowane rosnącymi cenami materiałów. GDDKiA na przełomie 2013 i 2014 r. wypowiedziała im umowy ze względu na duże opóźnienia w budowie. W konsekwencji pojawiły się spory o rozliczenia i procesy sądowe z pozwów wzajemnych. Drogi dokończyły inne firmy.

„Polimex-Mostostal” to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Jest generalnym wykonawcą inwestycji z dziedziny budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych. Firma działa od 1945 r.  Obecnie jej największym akcjonariuszem jest konsorcjum koncernów energetycznych Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie, które ma razem 66 proc. akcji. Prawie 6 proc. akcji należy do Banku Pekao.

Portugalska firma MSF Engenharia od 1969 r. działa w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i inwestycji publicznych. Realizuje duże projekty inżynieryjne we wszystkich segmentach i specjalnościach budowlanych, takich jak zapory, tunele, sieci nawadniające, wodociągi i kanały, roboty morskie, drogi, autostrady, mosty, wiadukty, linie kolejowe, lotniska, infrastruktura, budownictwo przemysłowe oraz budowa i renowacja budynków.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to centralny urząd administracji rządowej w Polsce powołany do zarządzania drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi, a także realizacji budżetu państwa w tym zakresie. Tworzą ją centrala w Warszawie i 16 oddziałów wojewódzkich, które mają w swej strukturze rejony dróg krajowych zarządzające drogami w terenie.
Spółka Polimex-Mostostal poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż w sprawie zawarcia ugody jej doradcą była kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota z Warszawy.
Kancelaria K&L Gates poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała portugalskiej firmie MSF Engenharia i jej polskiemu oddziałowi MSF Polska w postępowaniach sądowych oraz w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody z GDDKiA. 
Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl