Clifford Chance w przygotowaniu sprzedaży gdańskiego portu kontenerowego

357
DCT Gdańsk (www.portgdansk.pl)

Jak ustalił ‚Rynek Prawniczy”, warszawskie biuro kancelarii Clifford Chance zostało wynajęte przez australijską firmę inwestycyjną Macquarie Infrastructure and Real Assets, aby doradzać przy znalezieniu kupca i przygotować transakcję sprzedaży głębokowodnego terminalu kontenerowego w Gdańsku. Poinformował o tym serwis internetowy Inframation dostarczający informacji o inwestycjach infrastrukturalnych na całym świecie.

Australijska firma Macquarie Infrastructure and Real Assets specjalizująca się w inwestycjach w przedsięwzięcia infrastrukturalne, która, za pośrednictwem swojego funduszu Global Infrastructure Fund II, od 2005 r. posiada prawie 64 proc. akcji w terminalu  kontenerowym Deepwater Container Terminal w gdańskim porcie morskim, poinformowała we wrześniu 2018 r. o zamiarze ich sprzedaży oraz poszukiwaniu nabywcy. Wartość transakcji, która może zostać zawarta jeszcze w 2018 r., jest wyceniana na kwotę  w granicach 1 mld – 1,4 mld euro (budowa i rozbudowa terminala kosztowała  ponad 2 mld zł). Macquarie liczy, że zakupem będą zainteresowane inne fundusze infrastrukturalne czy operatorzy portowi i armatorzy żeglugowi.

Według agencji Inframation sprzedane mają zostać także pozostałe akcje DCT, których właścicielami są australijskie fundusze emerytalne MTAA Superannuation Fund (18 proc.), Statewide Superannuation Fund i Westscheme Fund (po 9 proc.).

Budowa terminalu DCT Gdańsk zaprojektowanego do przyjmowania największych statków kontenerowych na świecie zakończyła się we wrześniu 2007 r. W 2008 r. wyładował i załadował kontenery z towarami o łącznej wadze 106 tys. ton. Na początku obsługiwał głównie tzw. feedery, czyli statki dowożące ładunki z wielkich portówhubów w zachodniej Europie. W 2010 r. największy armator kontenerowy na świecie, duńska spółka żeglugowa Maersk Line, włączyła terminal do swojego stałego połączenia oceanicznego z Chinami. DCT Gdańsk zaczął przyjmować kontenerowce z Dalekiego Wschodu, stając się hubem. Po rozbudowie w 2016 r. o drugi pirs, zwiększeniu zdolności przeładunkowych oraz zakupie najnowocześniejszych suwnic, mogących sięgać po kontenery ustawione w kilkunastu rzędach i poziomach, w 2017 r. ten jedyny głębokowodny terminal morski na Bałtyku rozładował prawie 1,6 mln ton towarów. DCT Gdańsk dysponuje obecnie głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km, posiada 11 suwnic nabrzeżowych STS i rocznie obsługuje ponad 460 statków, w tym 100 największych na świecie kontenerowców oceanicznych.

Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) z Australii to największa na świecie firma inwestycyjna zarządzająca aktywami infrastruktury transportowej. Jest też obecna m.in. w sektorze energetyki, energii odnawialnej, utylizacji odpadów, infrastruktury miejskiej, inwestuje w nieruchomości i ziemię rolną. Działa w 26 krajach i zarządza aktywami wartymi ok. 120 mld dolarów. Obejmują one 148 przedsiębiorstw, ok. 330 nieruchomości i 4,5 mln hektarów ziemi rolnej. Inwestuje w imieniu funduszy emerytalnych, państwowych funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i inwestorów prywatnych. W Polsce zarządza dwoma przedsiębiorstwami DCT oraz spółką Inea – operatorem telekomunikacyjnym z Poznania. Należy do globalnej grupy finansowej Macquarie Group.

Wedle informacji serwisu Inframation, firma MIRA zleciła znalezienie inwestora i przygotowanie transakcji bankowi inwestycyjnemu Goldman Sachs i kancelarii Clifford Chance (biuro w Warszawie). Termin planowanej sprzedaży wyznaczyła na grudzień 2018 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl