Konferencja White & Case: Praktyczny wymiar zmian w warunkach kontraktowych FIDIC

296

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case była współorganizatorem konferencji „The New FIDIC Suite of Contracts: Practical Overview of Major Changes”, która odbyła się 4 października 2018 r. w Warszawie. Celem wydarzenia było omówienie zmian w nowych warunkach kontraktowych opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC), a także popularyzacja stosowania wzorców FIDIC w praktyce rynkowej. Konferencję wspierał FIDIC, a jej współorganizatorami byli Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB).

Nowe warunki kontraktowe FIDIC opublikowane zostały pod koniec 2017 roku. Stanowią nową edycję znanych i stosowanych na polskim rynku warunków z 1999 r. Warunki kontraktowe FIDIC są powszechnie stosowane w naszym kraju przy realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych, w tym w szczególności dróg ekspresowych, autostrad czy trakcji kolejowych.

– Nowe wzorce FIDIC, dzięki temu, że regulują wiele problematycznych zagadnień w sposób bardziej precyzyjny i wyczerpujący niż dotychczas, mogą być lekarstwem na niektóre bolączki polskiego rynku budowlanego. Kluczowe jest jednak, aby nowe warunki kontraktowe były stosowane bez zniekształceń i wypaczeń – powiedział Michał Subocz, partner w kancelarii White & Case.

Podczas konferencji dyskusje panelowe dotyczyły m.in. roli inżyniera, zarządzania kontraktem, zmian (Variations), podziału ryzyk, ubezpieczeń czy nieprzewidzianych zdarzeń. W drugiej części konferencji paneliści skupili się na kwestii unikania i rozwiązywania sporów oraz na tzw. złotych zasadach, które są nowością w warunkach kontraktowych FIDIC z 2017 r. Prelegenci zwracali uwagę zarówno na sam charakter i cel zmian, jak i ewentualne trudności, które mogą pojawić się przy ich stosowaniu w polskiej praktyce rynkowej.

– W mojej ocenie najważniejsze jest zachowanie integralności reguł FIDIC, także z uwzględnieniem klauzuli arbitrażowej, która jest ich immanentną częścią. Niestety praktyka zamawiających nie jest w tym zakresie w Polsce prawidłowa. W naszym przekonaniu jest to szkodliwe także dla zamawiających – dodał Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Aisha Nadar, członkini Komitetu Wykonawczego FIDIC, zwróciła uwagę, że „konferencja stała się jedyną w swoim rodzaju platformą wymiany informacji w sprawach, które są ważne dla sektora budowlanego i wszystkich jego uczestników. Stworzyła neutralny grunt do wymiany poglądów o kluczowym znaczeniu dla naszej branży”. Wskazała również, że „pomyślna realizacja projektu wynika ze współpracy wszystkich zaangażowanych stron: zamawiających, wykonawców, finansujących i dostawców, a ich dobra współpraca jest korzystna nie tylko dla samego projektu, ale i dla całej społeczności”.

Konferencja zgromadziła grono wybitnych prelegentów: międzynarodowych ekspertów FIDIC, przedstawicieli zamawiających, wykonawców, konsultantów oraz wiodących firm prawniczych. Ożywionej dyskusji przysłuchiwało się niemal 120 uczestników.

Materiał kancelarii White & Case