Krzysztof Wiater: NGL Legal nie jest kolejną kancelarią, jakich wiele

7022

Krzysztof Wiater, po opuszczeniu stanowiska partnera zarządzającego w warszawskim biurze kancelarii DLA Piper oraz tegoż biura, otworzył w Warszawie kancelarię NGL Legal.

Na pytania „Rynku Prawniczego” o nową firmę odpowiada jej założyciel i partner zarządzający.  

„Rynek Prawniczy”: Jakie były powody Pana odejścia ze stanowiska partnera zarządzającego i w ogóle z DLA Piper? Kancelaria należy do grona tych międzynarodowych firm prawniczych, które się w Polsce rozwijają, obsługują znaczące transakcje i systematycznie rosną im przychody. Więc dlaczego ta dymisja?

Krzysztof Wiater: Bardzo panu dziękuję za docenienie naszych wysiłków i zaangażowania w budowę poprzedniego miejsca (bo tak odczytuję kontekst pańskiego pytania) oraz za zainteresowanie naszym nowym projektem. Latem tego roku podjąłem decyzję o rozpoczęciu nowej drogi zawodowej, którą w skrócie można nazwać: budowa innowacyjnej polskiej grupy doradczej z ambicjami regionalnymi, wspierającej naszych klientów (poprzez sieć aliansów z dużymi kancelariami zagranicznymi) również na rynku globalnym.

„Rynek Prawniczy”: Czyli chciał Pan po prostu założyć nową, własną firmę? Czy to wyłącznie Pański projekt? Podobno razem z Panem odeszło z DLA Piper kilkoro prawników. Czym Pan ich za sobą pociągnął?

Krzysztof Wiater: Koncepcja tego projektu dojrzewała od pewnego czasu i wynikała głównie z analizy rynku usług doradczych, jakim on jest obecnie, ale również (co dla mnie jest bardzo istotne) antycypowania, w jakim kierunku ten rynek będzie podążał w najbliższym czasie. Powoli widać trend pokazujący zmianę charakteru doradztwa poszukiwanego przez klientów kancelarii, i wyraźnie widać, że granica pomiędzy poradą prawną a biznesową coraz wyraźniej się zaciera. Podobne myślenie było wspólne dla grupy moich współpracowników oraz dla doradców, których miałem okazję poznać w trakcie realizacji innych projektów, dlatego też tworzymy dość specyficzny „start-up” prawniczy (czy szerzej doradczy). Wspominam o tym wspólnym myśleniu również dlatego, aby odpowiedzieć na pytanie „czym moich współpracowników za sobą pociągnąłem”. Myślę, że nie ma lepszej motywacji niż wspólna wizja/pomysł, toteż nie musiałem nikogo przekonywać do przyłączenia się.

„Rynek Prawniczy”: Jaka to ma być kancelaria czy firma doradcza? Z jej strony internetowej wynika, że oferuje doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa dla wszystkich dziedzin gospodarki, czyli tak jak DLA Piper. Od czego zaczyna – czy od zera?

Krzysztof Wiater: Celem jest „budowa innowacyjnej polskiej grupy doradczej z ambicjami regionalnymi wspierającej naszych klientów (poprzez sieć aliansów z dużymi kancelariami zagranicznymi) również na rynku globalnym” – w tym cytacie każdy człon ma znaczenie.

Po pierwsze, grupa, którą tworzymy, jest innowacyjna w kilku aspektach: technologicznym (pracujemy w środowisku otwartym na bardzo dużą mobilność i dynamiczność procesów IT), organizacyjnym (grupa zarządzana jest przez profesjonalny team – co ważne – również nieprawniczy), czy ofertowym – oferujemy nie tylko usługi prawnopodatkowe, ale również doradcze, szkoleniowe czy usługi wsparcia procesów biznesowych. Co więcej, jednym z kierunków rozwoju grupy jest stworzenie rozwiązania marketplace’owego skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw i małych/indywidualnych kancelarii. Innowacyjne jest również nasze podejście do ścieżki kariery i promocji partnerskich. Zakładamy transparentność i otwarty układ wspólniczy dla naszych współpracowników.

Po drugie, stanowimy grupę doradczą, której centrum będzie kancelaria świadcząca usługi prawne i podatkowe, ale nasza oferta będzie uzupełniana usługami konsultingowymi, szkoleniowymi/certyfikującymi oraz serwisowymi (usługami wsparcia procesów biznesowych) – we wszystkich trzech przypadkach świadczonymi przez odrębne podmioty. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci bardzo często poszukują usług zintegrowanych (kompleksowych, nie skierowanych wyłącznie na prawo czy podatki), a my jesteśmy w stanie takie właśnie usługi świadczyć.

Po trzecie, grupa (w tym kancelaria) to podmioty polskie. Niemniej możemy mówić tu o swego rodzaju „hybrydzie”. Otóż, będąc kancelarią polską, budujemy szereg aliansów z wybranymi (i uznanymi) kancelariami działającymi na rynku CEE/Baltics, jak również z sieciowymi kancelariami międzynarodowymi o globalnym zasięgu, jednak nieobecnymi w regionie CEE. Jesteśmy też w trakcie nawiązywania kontaktów z kancelariami – liderami na rynkach kluczowych z punktu widzenia wymiany handlowej z Polską (przykładowo: Niemcy, Benelux, Francja, Skandynawia czy Chiny). Osobiście (obecnie) sceptycznie oceniam pomysł kapitałowego konsolidowania kancelarii w tak rozdrobnionym regionie jak CEE. Hybrydowe rozwiązanie, które wdrażamy, wydaje nam się bardziej sensowne i ekonomicznie efektywne.

Co więcej, i to jest chyba najważniejsze, część naszych klientów również podziela naszą wizję, więc w sensie operacyjnym nie zaczynamy „od zera”. Aktualnie jesteśmy bardzo zaangażowani w realizację projektów, które od dawna wpisują się w nasze kluczowe specjalizacje, czyli corpo/M&A, energetyka, prawo regulacyjne, prawo pracy, restrukturyzacje czy bezpieczeństwo publiczne/obronność.

„Rynek Prawniczy”: Skoro zakładana jest tak szeroka skala działalności, to czy również taki wielki zespół? Na stronie internetowej kancelarii napisano, iż NGL Legal rekrutuje partnerów, pracowników i współpracowników.

Krzysztof Wiater: Obecnie w kancelarii jest sześciu wspólników, a liczba ta powiększy się o kolejne trzy osoby w ciągu miesiąca. Na początku listopada w grupie będzie pracowało 30 osób.

„Rynek Prawniczy”: Jakie miejsce na rynku ma zająć według planu biznesowego NGL Legal i w jakim okresie zakończyć się powinna docelowo budowa zespołu?

Krzysztof Wiater: Naszym celem nie jest osiągnięcie wielkiej skali i sukcesu w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Budujemy miejsce, które ma osiągnąć znaczącą pozycję rynkową w ciągu najbliższych 3-5 lat. Jesteśmy otwarci i poszukujemy zarówno partnerów (30-40 latków z ciekawym pomysłem na biznes i siebie), jaki i associate’ów, którzy wspólnie z nami cierpliwie i z pokorą (to ważne!) naszą wizję wdrożą w życie. A że w naszym gronie jest trochę sportowców – amatorów sprawdzonych w dyscyplinach długodystansowych, to z dużym spokojem patrzymy w przyszłość.

„Rynek Prawniczy”: Co oznacza nazwa kancelarii NGL Legal?  

Krzysztof Wiater: NGL to przede wszystkim New Generation Lawyers i – zupełnie serio – nasza oferta skierowana jest do prawników młodszego pokolenia. Fonetyczne brzmienie skrótu po angielsku (oraz logo) może kojarzyć się z aniołem.

Jest to zabieg nieprzypadkowy. Dla mnie jest to projekt podobny do projektów innych aniołów biznesu z tą różnicą, że w przypadku praktyki prawniczej trudno zrealizować taki projekt zupełnie anonimowo. Wierzę w to, że ciągu najbliższych 3-5 lat pomogę stworzyć grupę liderów – partnerów kancelarii, którzy będą dbali o dalszy jej rozwój. A ja – jako „liniowy” partner – będę mógł się skupić również na rozwoju całej grupy. I może będę miał trochę więcej czasu na powrót do pływania na wodach otwartych. Swoją drogą, jest to chyba również bardzo innowacyjne podejście – planowana sukcesja jest jasno komunikowana wszystkim zaangażowanym, i to z dużym wyprzedzeniem.

*****

Krzysztof Wiater specjalizuje się w prawie spółek oraz w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw i aktywów, a także projektów pomocy publicznej, inwestycji typu greenfield i brownfield. Doradzał firmom produkcyjnym, z branży finansowej, z sektora publicznego, a także klientom z sektora zbrojeniowego i lotniczego w kontraktach na uzbrojenie i umowach offsetowych z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej.

Jest radcą prawnym i adwokatem, magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1995) i doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998).

Od 2007 r. do lipca 2018 r. był partnerem zarządzającym w kancelarii DLA Piper, w latach 2005-2007 – partnerem zarządzającym w kancelarii Squire Sanders, w latach 2004-2005 – partnerem zarządzającym w kancelarii Wiater. W latach 2002-2004 był partnerem w kancelarii Wasylkowski Wiater i Wspólnicy, w latach 1999-2002 – prawnikiem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (Andersen Legal), a w latach 1996-1999 – w Furtek Palinka Zieliński. Od 1995 r. do 2006 r. był pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH.

*****

Kancelaria NGL Legal poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż w jej zespole jest obecnie, oprócz Krzysztofa Wiatera, pięciu partnerów.

Grzegorz Godlewski – radca prawny specjalizujący się w doradztwie z zakresu prawa korporacyjnego, w tym w obsłudze transakcji, połączeń i podziałów spółek, inwestycji bezpośrednich, reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w kwestiach związanych z pomocą publiczną. Doradzał m.in. podmiotom z sektora energetycznego. Wcześniej pracował w DLA Piper.

Filip Opoka – radca prawny specjalizujący się w doradztwie regulacyjnym, m.in. przy transakcjach, w tym na rzecz podmiotów z sektora energetyki (także wiatrowej) i gazownictwa. Doradza w zakresie obrotu i dystrybucji energii i gazu oraz w kwestiach prawa ochrony środowiska. Obsługiwał   zagraniczne poszukiwania i badania złóż oraz wydobycie ropy naftowej. Wcześniej pracował w DLA Piper.

Bartosz Sankiewicz – doradca podatkowy specjalizujący się w podatkach dochodowych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Doradza przy restrukturyzacjach, transakcjach, projektach przeglądów podatkowych, badaniach due diligence, strukturyzacji finansowania, zakładaniu podatkowych grup kapitałowych, podatku od nieruchomości dla firm z sektora energetyki wiatrowej. Wcześniej pracował w Deloitte.

Maciej Wesołowski – radca prawny specjalizujący się w doradztwie regulacyjnym. Doradza firmom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, paliwowego i cieplnego w kwestiach koncesjonowania, taryf, przyłączeń do sieci, systemów wsparcia oraz innych dotyczących wytwarzania, obrotu, przesyłania, dystrybucji energii i paliw. Obsługuje spory sądowe. Wcześniej pracował w DLA Piper, gdzie koordynował prace zespołu energetycznego.

Magdalena Zwolińska – adwokat specjalizująca się w prawie pracy, w tym w zagadnieniach restrukturyzacji zatrudnienia (outsourcing, zwolnienia grupowe, zagraniczne transfery pracowników), porozumień pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. Reprezentuje strony sądowych sporów o ustalenie istnienia stosunku pracy, pracę w godzinach nadliczbowych, mobbing, dyskryminację w pracy. Wcześniej pracowała w DLA Piper.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl