Dwie prawniczki odeszły z Chajec, Don-Siemion & Żyto do własnej kancelarii

1185

PSM Legal (Petrykowska & Sas-Madej) – tak od inicjałów nazwisk nazywa się kancelaria otwarta w czerwcu 2018 r. w Warszawie przez Aleksandrę Petrykowską i Małgorzatę Sas-Madej, wcześniej prawniczki kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto.

„Jesteśmy butikową kancelarią prawną o profilu inwestycyjnym” – piszą założycielki nowej kancelarii na jej stronie internetowej i wymieniają jej  specjalizacje – to obsługa transakcji fuzji i przejęć, rynku kapitałowego, finansowania inwestycji oraz sporów korporacyjnych.

(www.linkedin.com)

Aleksandra Petrykowska specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć (w tym procesów due diligence)  i finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach na rynku kapitałowym, w tym przy emisjach akcji i papierów dłużnych, m.in. przy publicznych emisjach obligacji. Opracowuje i negocjuje m.in. umowy: inwestycyjne; wspólników; joint venture. Obsługuje restrukturyzacje przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie, podział spółek. Pracowała dla banków, funduszy inwestycyjnych, emitentów obligacji.

Wcześniej przez siedem lat pracowała w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto. Przez dwa lata kierowała działem prawnym w południowoeuropejskiej odnodze polskiej firmy informatycznej Asseco – Asseco South Eastern Europe, przez trzy była prawnikiem kierującym działem finansowania projektów w irlandzkiej firmie inwestycyjnej Caelum Development, a przez dwa lata pracowała w biurze zarządu w firmie kolporterskiej Ruch.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

(www.linkedin.com)

Małgorzata Sas-Madej specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć. Doradza przy akwizycjach, wyjściach z inwestycji, restrukturyzacjach, zmianach struktury właścicielskiej spółek. Opracowuje struktury transakcji, koordynuje badania due diligence, przygotowuje i negocjuje dokumentację. Obsługuje transakcje na rynku kapitałowym – oferty publiczne akcji. Reprezentuje strony sporów korporacyjnych, w tym wspólników i akcjonariuszy w procesach dotyczących nadzoru właścicielskiego Pracowała dla funduszy private equity i venture capital, dla start-upów.

Wcześniej przez ponad pięć lat pracowała w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto.

Jest adwokatem od 2014 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl