Raport: Kancelarie o „średnich” przychodach w 2017 roku

876

Redakcja „Rynku Prawniczego” przedstawia kolejny raport o osiągniętych w 2017 roku wynikach finansowych działających w Polsce firm prawniczych.

Po zestawieniu o charakterze rankingowym „Kancelarie o największych przychodach w 2017 roku” pora na kancelarie o przychodach „średnich”. To pierwsze obejmowało firmy, które osiągnęły co najmniej 20 mln zł obrotów z działalności prawniczej. Co w takim razie rozumieć pod pojęciem przychodów „średnich”? Redakcja przyjęła, tyleż arbitralnie, co racjonalnie, że takimi są przychody wyższe od 10 mln zł, lecz niższe od 20 mln zł. Oczywiście one są średnie tylko na tle tych największych, ale bezwzględnie są wysokie. Granice trzeba było wyznaczyć, albowiem nie jest naszym celem opisanie wyników wszystkich kancelarii prawniczych.

Zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach również opracowaliśmy na podstawie sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym roku po raz pierwszy w formie elektronicznej. W jednym przypadku uzupełniliśmy je danymi przekazanymi redakcji przez kancelarię.

Udało nam się zidentyfikować dziewiętnaście kancelarii, które pracowały na średnich obrotach w minionym roku, ale wiemy, że na pewno nie są to wszystkie. Choćby dlatego, że nie dotarliśmy do wszystkich sprawozdań finansowych, m.in. z tego powodu, że nie wszystkie kancelarie przekazały je już do KRS.

Z tych względów owego zestawienia nie należy traktować jako rankingu (w tabeli nie ma numeracji); to tylko zbiorcza prezentacja przychodów uszeregowana w celach badawczo-analitycznych w kolejności od największych do najmniejszych.

Wynika z niej, że najbliżej wejścia do grona firm prawniczych o największych przychodach znalazła się w ubiegłym roku kancelaria Olesiński & Wspólnicy, która główną siedzibę ma we Wrocławiu, a biura w Warszawie, Krakowie i Gliwicach, licząca ok. 80 doradców prawnych i podatkowych. Odnotowała imponujący przyrost obrotów o ponad 7 mln zł (prawie 60 proc.). Znaczącym skokiem w górę może także pochwalić się kancelaria Maruta Wachta – o ponad 4 mln zł (ponad 40 proc.). Rekordowy i niespotykany spadek – o ponad 18 mln zł (ponad 55 proc.) – zaliczyła natomiast kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto.

Wzrost przychodów w 2017 r. odnotowało 12 kancelarii z zestawienia, a spadek – 7.

Kancelarie o „średnich” przychodach w 2017 roku (w mln zł, od 10 do 20 mln zł) 

Kancelaria     2017         2016
Olesiński & Wspólnicy     19,4          12,3
Magnusson     18,7          16,1
Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy     17,5          16,5
Wierzbowski Eversheds Sutherland     17,2          18,1
Wolf Theiss     15,6          13,9
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy     15,2          16,0
EY Law     15,1          14,9
Kubas Kos Gałkowski     14,9*          13,8*
Chajec Don-Siemion & Żyto     14,5          32,9
Jara Drapała & Partners     14,1          12,5
BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson     13,7          14,6
Głuchowski Siemiątkowski Zwara     13,6          12,1
Maruta Wachta     13,3            9,2
Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy (obecnie Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy)     11,6          10,9
Elżanowski Cherka & Wąsowski     11,5          10,3
Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy     10,9          11,2
Crido Legal     10,6          10,2
Romanowski i Wspólnicy     10,2            6,8
D. Dobkowski     10,1          10,1

* dane z kancelarii; źródłem pozostałych są sprawozdania finansowe złożone przez kancelarie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl