Raport-ranking: Kancelarie o największych przychodach w 2017 roku

1693

Największe przychody w 2017 r. osiągnęła w Polsce kancelaria Dentons. Była to najwyższa w historii branży kwota – do przekroczenia niebotycznej granicy 200 mln zł zabrakło firmie ledwie 3 mln zł. Przy tym jej obrót był aż o 15,6 mln zł (prawie 9 proc.) wyższy od osiągniętego w 2016 r. Oprócz niej wzrostami w 2017 r. zaimponowały CMS, Baker McKenzie i Kochański Zięba i Partnerzy.

Redakcja „Rynku Prawniczego” przedstawia zestawienie przychodów osiągniętych w 2017 r. przez największe kancelarie działające w Polsce. Opracowaliśmy je na podstawie sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym roku po raz pierwszy w formie elektronicznej, uzupełniając w dwóch przypadkach danymi przekazanymi redakcji przez same kancelarie.

Żadna kancelaria nie zbliżyła się nawet do wyniku Dentons. To nowy rekord w branży poprawiany zresztą corocznie przez tę firmę. Dentons swoimi przychodami odsadziła konkurentów o prawie 100 mln zł. Wzrost jej obrotów w ubiegłym roku znacząco przyspieszył w stosunku do roku 2016.

Clifford Chance prezentuje niezwykle wyrównane wyniki przychodów w ostatnich latach, dzięki czemu piąty rok z rzędu jest stałym członkiem elitarnego „klubu stumilionerów”, który rozrósł się w 2017 r. do czterech graczy.

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang może pochwalić się wzrostem przychodów o ponad 13 mln zł (14 proc.). Miniony rok był dla niej rokiem raźnego skoku w górę.

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak dzięki megasprzedaży usług prawnych utrzymała członkostwo w ekskluzywnym „klubie stumilionerów”, do którego wróciła rok wcześniej po rocznej przerwie.

Następny krok w jego stronę uczyniła natomiast Linklaters, która zrobiła dobre wrażenie obrotami na poziomie ponad 95 mln zł i kolejnym już rokiem ich zwyżki.

Dzięki temu wypchnęła z pierwszej piątki w tabeli kancelarię Greenberg Traurig, która musiała odłożyć realizację aspiracji, by dostać się do tego wąskiego grona, albowiem jej ubiegłoroczne obroty nieco przysiadły, ale nadal oscylują wokół dziewięćdziesiątki.

Podobnie jak obroty Weil Gotshal & Manges, która ustabilizowała je na tym poziomie oraz kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, której tylko symbolicznej kwoty zabrakło, aby nominalnie wejść do tej grupy firm.

Baker McKenzie osiągnęła przychody o ponad 14 mln zł (21 proc.) większe. To musiało wzbudzić szacunek obserwatorów rynku, tym bardziej że wiązało się z przekroczeniem wysokiego progu 80 mln zł.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy po raz pierwszy jest notowana w rankingach finansowych „Rynku Prawniczego” i zgodnie z przewidywaniami zajmuje godne miejsce z doskonałym rezultatem, choć nieco niższym niż rok wcześniej.

White & Case można pogratulować, gdyż z nawiązką odrobiła ubytek w przychodach z 2016 r.

Natomiast Deloitte Legal zahamowała triumfalny marsz w górę przychodów i musiała poprzestać na siedmiomilionowej korekcie obrotów, co zbliżyło ją mocno do sąsiedniej w tabeli DLA Piper. Ona z kolei nadal była na fali wznoszącej, zwiększając w ubiegłym roku przychody o ponad 6 mln zł (12 proc.).

Także Kochański Zięba i Partnerzy zaraportowała wzrost obrotów – niebywały, o prawie 10 mln zł. Procentowo był to najwyższy przyrost spośród kancelarii z zestawienia – prawie 29 proc.

K&L Gates nieco obniżyła loty, lecz Roedl Majchrowicz-Bączyk nie przerwała regularnego podwyższania obrotów. Bird & Bird, mimo lekkiego ich spadku, zachowała stabilną pozycję w grupie kancelarii o 20-milionowych przychodach. Natomiast Squire Patton Boggs powróciła do tego środowiska, zaś PwC Legal utrzymała swoją w nim pozycję, choć odnotowała ciut mniejszy przychód niż rok wcześniej.

Ostatnia w tabeli Sójka Maciak Mataczyński do niego natomiast zawitała po raz pierwszy w swych dziejach. Ta kancelaria zwiększyła obroty o 4 mln zł, czyli o 25 proc. – choć już nie tak jak rekordowo jak w latach poprzednich, ale wciąż jest to imponujące tempo wzrostu.

Po raz pierwszy w zestawieniu znalazły się kancelarie Raczkowski Paruch i Gessel Koziorowski, obie odnotowały w 2017 r. przyrosty przychodów.

Tabela obejmuje wyłącznie największe kancelarie, które mają minimum 20 mln zł rocznego przychodu.

Wzrost przychodów w 2017 r. odnotowało 14 kancelarii z zestawienia, a spadek – 8. Sumaryczna kwota przychodów firm z tabeli w 2017 r.  wyniosła 1 mld 452,2 mln zł, podczas gdy w 2016 r. – 1 mld 382,8 mln zł, a w 2015 r. był to 1 mld 340,5 mln zł. Generalnie ubiegły rok dla kancelarii z rankingu charakteryzował się stabilizacją obrotów na wysokim, zadowalającym poziomie.

Można powiedzieć, że lokomotywa rynku usług prawniczych, która w 2013 r. ruszyła ociężale do przodu, w 2014 r. nabrała rozpędu, w 2015 r. mknęła żwawo ku pomyślności, w 2016 r. ustabilizowała swoje tempo jadąc równo naprzód, w 2017 r. bynajmniej nie zwolniła.

Oby rok 2018 zakończył się co najmniej tak samo satysfakcjonująco.

Przychody największych kancelarii w 2017 r.   (w mln zł, 20 mln zł i więcej) 

Pozycja Kancelaria      2017    2016    2015      2014
(2016)          
1.(1) Dentons     197,0    181,4    179,4      153,1
2.(2) Clifford Chance     108,8    108,1    105,7      105,9
3.(7) CMS     105,0      91,9    103,5        86,4
4.(3) Sołtysiński Kawecki & Szlęzak     101,7**    105,9      98,0      107,8
5.(5) Linklaters       95,8      94,7      90,6        83,9
6.(4) Greenberg Traurig       92,1      98,8      72,5        61,0
7.(6) Weil, Gotshal & Manges       91,2      92,7    110,5        86,2
8.(8) Domański Zakrzewski Palinka       89,9      89,0      90,4        80,8
9.(9) Baker McKenzie       81,8      67,6      71,4        56,5
10. Wardyński i Wspólnicy       72,1      80,5      75,7        73,4
11.(11) White & Case       59,6      54,2      58,9        73,0
12.(10) Deloitte Legal       57,5      64,4      45,4        38,1
13.(12) DLA Piper       56,7      50,6      47,6        49,0
14.(14) Kochański Zięba i Partnerzy       43,9**      34,1*      29,5*        29,3*
15.(13) K & L Gates       39,5      43,7      32,8        33,9
16. Raczkowski Paruch       26,2      22,0       bd         bd
17.(17) Roedl Majchrowicz-Bączyk       26,1      22,5      21,4        18,6
18.(16) Bird & Bird       23,8      25,8      20,5        15,6
19. Gessel Koziorowski       23,2      20,4       bd         bd
20.(20) Squire Patton Boggs       20,2      17,9      25,8        20,7
21.(18) PwC Legal       20,1      21,8      20,2        17,4
22. (21) Sójka Maciak Mataczyński       20,0      16,1        8,3          0,055

* dane  z zestawień  publikowanych w rankingach kancelarii prawniczych  „Rzeczpospolitej”;** dane z kancelarii; źródłem pozostałych są sprawozdania finansowe złożone przez kancelarie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tutaj raport-ranking za rok 2016

Tutaj raport-ranking za rok 2015

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl