SMM Legal w kontrakcie na organizację szczytu klimatycznego w Polsce

181

Kancelaria SMM Legal doradzała firmie Międzynarodowe Targi Poznańskie przy podpisaniu z Ministerstwem Środowiska umowy o logistyczną organizację światowej konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach.

We wrześniu 2018 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Ministerstwo Środowiska zawarły umowę, na podstawie której MTP zorganizują od strony techniczno-logistycznej doroczne globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej – konferencję COP (Conference of the Parties) 24. Umowę podpisano po przeprowadzeniu przez ministerstwo postępowania wyłaniającego uregulowanego w przepisach specjalnej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zamian klimatu. MTP odpowiadają m.in. za budowę tymczasowych sal konferencyjnych, biur dla delegacji oraz pawilonów wystawienniczych, oznakowanie terenu konferencji, budowę i obsługę systemów komputerowego, teleinformatycznego i energetycznego, aranżację przestrzeni o powierzchni prawie 32,5 tys. mkw. (główne obiekty obrad to hala widowiskowo-sportowa Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe).

COP24 – kolejna 24. sesja konferencji klimatycznej odbędzie się od 3 do 14 grudnia 2018 r. w Katowicach wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz pierwszą Konferencją Stron Porozumienia Paryskiego. Ma w niej wziąć udział prawie 30 tys. uczestników reprezentujących wszystkie strony konwencji ONZ (196 państw i Unia Europejska), by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu, w tym m.in. prezydenci, premierzy, ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu, działacze organizacji pozarządowych, naukowcy, przedstawiciele biznesu. Szczytowi politycznemu towarzyszyć będą dyskusje naukowe, wydarzenia społeczne i komercyjne poświęcone zagadnieniom przeciwdziałania globalnemu ociepleniu klimatu na Ziemi. W trakcie szczytu planowane jest przyjęcie pełnego pakietu rozwiązań wdrażających Porozumienie paryskie – międzynarodową umowę, zobowiązującą wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Klimatyczne konferencje ONZ odbywają się co roku w innym miejscu świata. Polska gościła je dwukrotnie – w grudniu 2008 r. COP14 w Poznaniu i w listopadzie 2013 r. – COP19 w Warszawie.

Międzynarodowe Targi Poznańskie to firma działająca w „branży spotkań”. Organizuje imprezy targowe, wydarzenia kulturalne i religijne, sportowe, kongresy i konferencje, świadczy usługi marketingowe, cateringowe i aranżacji przestrzeni. Na terenie MTP w Poznaniu odbyły się m.in. takie wydarzenia jak Światowy Kongres Dentystyczny czy Europejskie Spotkanie Młodych Taize. Firma organizowała także dwa poprzednie szczyty klimatyczne w Polsce – pierwszy w Poznań Congress Center, drugi – na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Kancelaria SMM Legal poinformowała na swojej stronie internetowej, iż doradzała firmie Międzynarodowe Targi Poznańskie przy negocjowaniu i podpisaniu z Ministerstwem Środowiska umowy o logistyczną organizację światowej konferencji klimatycznej. Jej prawnicy będą świadczyć także bieżącą obsługę prawną przy realizacji przygotowań do imprezy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl