Czwórka prawników z Polski z nagrodami od klientów

911

Laureatami nagrody Client Choice z Polski są w 2018 r. prawnicy z czterech kancelarii – trzech prawnych i jednej patentowej.

Wyróżnieni zostali:

  • Łukasz Kuczkowski (Raczkowski Paruch) – w dziedzinie prawa pracy i świadczeń (employment & benefits). Partner kierujący biurem kancelarii w Poznaniu. Doradza m.in. w sprawach: zbiorowych stosunków pracy, w tym rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także restrukturyzacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania kadry menedżerskiej. Reprezentuje strony przed sądami pracy.
  • Bartosz Krakowiak (Polservice) – w dziedzinie prawa własności intelektualnej – znaków towarowych (intellectual property: trademarks). Polski i europejski rzecznik patentowy z wykształceniem prawniczym. Jest zastępcą kierownika działu znaków towarowych w kancelarii rzeczników patentowych Polservice, w której koordynuje również pracę zespołu prawnego. Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem, licencjonowaniem oraz ochroną praw do znaków towarowych i wzorów oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w działaniach antypirackich.
  • Łukasz Gasiński (Weil, Gotshal & Manges) – w dziedzinie prawa fuzji i przejęć (M&A). Partner, polski radca prawny, amerykański adwokat, doktor habilitowany wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje w kancelarii praktyką regulacyjną. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie papierów wartościowych. Obsługuje restrukturyzacje przedsiębiorstw, transakcje fuzji i przejęć. Doradza instytucjom finansowym w sprawach regulacyjnych, w tym reprezentuje je w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.
  • Michał Wons (Wardyński i Wspólnicy) – w dziedzinie prawa nieruchomości (real estate). Partner współodpowiedzialny za praktykę nieruchomości. Kieruje też w kancelarii obsługą klientów hiszpańskich. Doradza funduszom inwestycyjnym w transakcjach nieruchomościowych, w tym nabywania, komercjalizacji budynków biurowych, a także inwestorom przy projektach deweloperskich. Przygotowuje raporty due diligence nieruchomości.  Reprezentuje strony sądowych sporów o nieruchomości oraz postępowań reprywatyzacyjnych.

Nagrody Client Choice przyznawane są od 2005 r. na całym świecie firmom prawniczym i prawnikom wyróżniającym się doskonałą obsługą klientów i jakością usług. Nominacje do nagrody pochodzą wyłącznie od wewnętrznych prawników przedsiębiorstw.

Klienci oceniają indywidualnych prawników i firmy prawnicze według takich m.in. kryteriów jak: jakość doradztwa, stosunek jakości do ceny, świadomość biznesowa, skuteczność komunikacji, przejrzystość i elastyczność form rozliczeń, czas reakcji, wykorzystanie nowoczesnych technologii, lojalność. Oceny służą do ustalenia krótkiej listy kandydatów do nagrody, z których zespół analityków wybiera laureatów na podstawie analizy pięciu rekomendacji od klientów oraz wywiadów z nimi.

Tegorocznych laureatów konkursu – było ich w sumie 545 ze 100 jurysdykcji – wyłoniono w  lutym 2018 r. Na liście wszystkich nagrodzonych z Polski, w tym i w ubiegłych latach, znajduje się w sumie 30 osób – sześć prawniczek i 24 prawników.

Nagrody Client Choice przyznaje International Law Office (ILO) – marka publikacji brytyjskiej firmy Globe Business Publishing, która zajmuje się dostarczaniem informacji m.in. dla prawników firmowych i firm prawniczych.

Tutaj o laureatach z 2017 r.

Tutaj o laureatach z 2016 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl