CMS oferuje prawnikom miesiąc wolnego od pracy ekstra (w Anglii)

520

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang w Wielkiej Brytanii zaoferowała swoim pracownikom możliwość skorzystania raz do roku z dodatkowego miesięcznego urlopu bezpłatnego – poinformowały tamtejsze media prawnicze

Aby poprawić proporcje między życiem zawodowym w firmie i prywatnym pracowników (work/life balance), kancelaria dała wszystkim, z wyjątkiem stażystów, prawo do ubiegania się w każdym roku kalendarzowym o „przerwę w pracy ” (timeout break) – bezpłatny urlop (unpaid leave) na okres do jednego miesiąca.

Żeby móc ubiegać się o wolne (time off) pracownicy muszą mieć co najmniej 12 miesięcy ciągłości pracy. Przed złożeniem wniosku powinni skoordynować swój zamiar z innymi członkami swojego zespołu. Decyzję w sprawie wniosku prawnika podejmuje szef danej praktyki, a w sprawie personelu nieprawniczego – dyrektor danego działu, według swojego uznania, lecz bez zadawania żadnych pytań o jego powody.

Nowy urlop bezpłatny dotyczy kancelarii CMS w Wielkiej Brytanii, której struktury obejmują również biura poza wyspami, w tym w Bułgarii, Czechach, Rosji, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Węgrzech.

Kancelaria CMS podała, że pomysł ten został przekazany zarządowi firmy przez współpracowniczkę, która, uczestnicząc w jednym ze spotkań networkingowych, usłyszała o podobnej inicjatywie firmy Deloitte.

CMS kontynuuje trend „humanizacji” pracy, który, zdaniem brytyjskich mediów prawniczych, zaznaczył się w firmie zwłaszcza od czasu jej trójstronnej fuzji z kancelariami Nabarro i Olswang w maju 2017 r. M.in. wprowadziła ona opcję przedłużonych urlopów rodzicielskich dla pracowników i prawników, umożliwiając nowym rodzicom pozostanie w domu z dzieckiem przez kilka lat zamiast standardowych 12 miesięcy.

Penelope Warne, senior partner w CMS, oświadczyła, cytowana przez brytyjskie media prawnicze, że utrzymanie kultury, która sprzyja zdrowemu stosunkowi pracy i życia (healthy work/life balance) ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Powiedziała, że kierownictwo firmy zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy z jej ludzi w trakcie zatrudnienia mogą chcieć lub muszą zrobić sobie dłuższą przerwę w pracy z wielu różnych osobistych powodów. Dlatego firma kontynuuje ewolucję swojej polityki, tak aby wspierać i popierać kulturę, w której promowane będą „rozsądne prośby i duch osobistej odpowiedzialności” (reasonable requests and a spirit of personal responsibility).

Dążenie do zapewnienia personelowi równowagi między życiem zawodowym i prywatnym staje się coraz ważniejsze dla największych brytyjskich firm prawniczych w obliczu choćby wyrażanych w badaniach opinii prawników, którzy generalnie uważają, że długi czas pracy ma negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

W ostatnich latach w celu rozwiązania tego problemu niektóre z nich wprowadziły nowe sposoby pracy. W 2016 r. kancelaria Fieldfisher umożliwiła prawnikom pracę z domu przez maksymalnie jeden dzień w tygodniu. W zeszłym zaś roku pewna liczba współpracowników (associates) kancelarii Linklaters z biur w Niemczech skorzystała z nowo wprowadzonej opcji umów o 40godzinny tydzień pracy w zamian za obniżenie wynagrodzenia.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl