Hogan Lovells w emisji publicznych listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego

190
Centrala Banku Pekao (www.media.pekao.com.pl)

Kancelaria Hogan Lovells doradzała Pekao Bankowi Hipotecznemu przy emisji publicznych listów zastawnych o wartości 350 mln zł.

Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradzało na rzecz Pekao Banku Hipotecznego przy emisji publicznych listów zastawnych. Jest to pierwsza od pięciu lat tego typu emisja na polskim rynku. Łączna wartość emisji przeprowadzonej w dniu 30 sierpnia 2018 r. przez Pekao Bank Hipoteczny wyniosła 350 mln zł, a w puli zabezpieczeń znalazły się wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Siedmioletnie listy zastawne zostały skierowane do inwestorów instytucjonalnych – nabyły je łącznie 24 podmioty, w tym TFI (49 proc.), OFE (30 proc.) i zakłady ubezpieczeniowe (21 proc.)

Oprocentowanie ustalono jako sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę w wysokości 0,45 proc. Zgodnie z warunkami emisji, listy zastawne będą podlegały częściowemu wykupowi, tj. w okresach kwartalnych ich jednostkowa wartość nominalna będzie podlegała zmniejszeniu o 2,75 proc. Dzień ostatecznego wykupu został ustalony na 10 września 2025 r.

W skład zespołu transakcyjnego warszawskiego biura Hogan Lovells wchodzili: radca prawny Rafał Grochowski (Partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych) oraz adwokat Anna Kuczewska (Senior Associate).

Materiał kancelarii Hogan Lovells