Chambers Global 2018: Trzydziestka superprawników z Polski ma renomę światową

1688

Czworo ekspertów – trzy kobiety i jeden mężczyzna  – z kancelarii działających w Polsce wymieniono w rankingu Chambers Global 2018 jako prawniczki i prawnika ligi światowej (Global-wide). Są to uznani za „znamienitych praktyków” (notable practicioners): Anna Frankowska, Arkadiusz Krasnodębski, Marta Sendrowicz, Małgorzata Szwaj.

Autorzy tego zestawienia najlepszych firm prawniczych i prawników na świecie wyróżniają w nim prawników w odrębnej klasyfikacji „Ranked Lawyers” albo w komentarzu do rankingu kancelarii opisując ich tam jako „znamienitych praktyków” (notable practicioners).

Ekstraklasa światowa

Annę Frankowską wymieniono w kategorii „Rynki kapitałowe: finansowanie strukturyzowane, sekurytyzacja i instrumenty pochodne” jako „kluczowy kontakt” w kancelarii Weil, Gotshal & Manges, którą w owej kategorii rankingu globalnego ujęto w grupie (band) 3.

W kategorii „Prawo konkurencji i antymonopolowe” dostrzeżono w Polsce dwie prawniczki rangi globalnej. To Małgorzata Szwaj z kancelarii Linklaters, ujętej w tej kategorii globalnego rankingu w grupie 2, która „ma gwiezdną praktykę” oraz Marta Sendrowicz z kancelarii Allen & Overy, ujętej w globalnym rankingu w tej kategorii w grupie 3, która jest „liderem rynku”.

Arkadiusza Krasnodębskiego wymieniono w kategorii „Projekty i Energetyka” jako partnera zarządzającego i szefa europejskiej praktyki energetycznej kancelarii Dentons, którą w owym globalnym rankingu w tejże kategorii ujęto w grupie 4.

Chambers Global to renomowany przewodnik po rynkach usług prawniczych ogłaszany co roku w formie klasyfikacji rankingowej przez firmę Chambers & Partners. Zawiera zestawienia najlepszych firm prawniczych z ponad 190 krajów i jurysdykcji całego świata, a oprócz tego również w skali globalnej (Global-wide) i w poszczególnych regionach świata, w tym w Europie (Europe-wide) i oddzielnie w Europie ŚrodkowoWschodniej (Central & Eastern Europe).

Firma ustala ich kolejność na podstawie wywiadów z prawnikami i ich klientami. Jej analitycy klasyfikują i przydzielają kancelarie i prawników kolejno do poszczególnych hierarchicznie numerowanych grup (bands).

W tegorocznym rankingu Chambers Global w sumie 27 osób z kancelarii działających w Polsce uznano za prawniczki (5) i prawników (22) formatu większego niż krajowy.

Euroliga

Analitycy firmy Chambers & Partners uznali za  notable practitioners  na skalę europejską 12 prawników z kancelarii działających w Polsce.

W dziedzinie „Bankowości i finansów” jako uznanych praktyków Chambers Global wymienia  – w komentarzu dotyczącym europejskiego zestawienia kancelarii (Europe-wide) – Piotra Zawiślaka kierującego tą praktyką w zaliczonej do grupy 4 w Europie kancelarii Hogan Lovells i uznanego za „punkt odniesienia”.W tej kategorii jest też wymieniony Mateusz Toczyski z zaliczonej do grupy 5 w Europie kancelarii Dentons.

W kategorii „Prawo korporacyjne /fuzje i przejęcia” rangę europrawnika przynano Marcie Frąckowiak z kancelarii DLA Piper zaliczonej do grupy 4 w Europie, która jest „kluczowym kontaktem”, jak również Pawłowi Rymarzowi z kancelarii Weil, Gotshal & Manges, którą zaliczono do grupy 4 w Europie.

W kategorii „Ochrona danych” zauważono w euroskali Igora Ostrowskiego z kancelarii Dentons ujętej w grupie 3 w Europie, kierującego praktyką TMT i ochrony danych.

Jako europrawniczki w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego wymienione są ponownie Małgorzata Szwaj z Linklaters oraz Marta Sendrowicz z Allen & Overy; obie kancelarie zaliczono w tej dziedzinie do grupy 2 w Europie.

W kategorii „Rozwiązywanie sporów” wymieniono Wojciecha Kozłowskiego współkierującego europejską praktyką litygacyjną w zaliczonej do grupy 4 w Europie kancelarii Dentons.

W kategorii „Własność intelektualna” wskazano jako notable practitionera Marka Rosińskiego z zaliczonej do grupy 2 w Europie kancelarii Baker McKenzie.

W kategorii „Projekty i Energetyka” za „kluczową indywidualność” uznano ulokowanego w Warszawie angielskiego prawnika Dana Cockera  z zaliczonej do grupy 1 w Europie kancelarii Allen & Overy, a także ponownie Arkadiusza Krasnodębskiego z zaliczonej do grupy 3 w Europie kancelarii Dentons.

W kategorii „Prawo upadłościowe/Restrukturyzacja” (Restructuring/Insolvency) wymieniony został Paweł Rymarz, partner współzarządzający z zaliczonej do grupy 3 w Europie kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

W kategorii „Technologie, media, telekomunikacja” pojawił się Ireneusz Piecuch z kancelarii CMS ujętej w grupie 2 w Europie oraz ponownie Igor Ostrowski z Dentons zaliczonej w Europie do grupy 3 w „mediowej” podczęści kategorii „TMT

Dywizja środkowoeuropejska

Autorzy rankingu docenili  w osobnym zestawieniu prawników lub jako notable practitioners na skalę regionalną, środkowoeuropejską  16 prawników z kancelarii działających w Polsce.

W kategorii „Bankowość i finanse” Chambers Global wymienia  – w rankingu prawników środkowoeuropejskich  zaliczonego do grupy 2 w regionie CEE Mateusza Toczyskiego z Dentons oraz zaliczonego do grupy 4 w CEE Dana Cockera z Allen & Overy.

Jako notable practitioners wymienieni są w komentarzu do rankingu Tomasz Żórawski z zaliczonej do grupy 3 w CEE kancelarii Linklaters, kierujący jej warszawską praktyką bankowości oraz Krzysztof Wiater, do niedawna zarządzający warszawskim biurem DLA Piper, kancelarii zakwalifikowanej do grupy 4 w CEE.

W kategorii „Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia” w rankingu prawników środkowoeuropejskich wymienieni są trzej angielscy solicitors działający w Polsce: Graham Conlon (grupa 2) z CMS, Nick Fletcher (grupa 3) zakotwiczony w warszawskim biurze Clifford Chance i Daniel Cousens (grupa 4) z Linklaters. Po raz wtóry wskazano też Tomasza Żórawskiego z Linklaters ujętego w grupie 4 rankingu prawników.

W komentarzu do rankingu za notable practitioners uznani są: Jarosław Iwanicki z zaliczonej do grupy 1 w CEE kanclearii Allen & Overy, Marcin Studniarek z White & Case zaliczonej do grupy 3 oraz Marcin Gmaj i Tomasz Krzyżowski z Baker McKenzie ujętej w grupie 4 w CEE.

W kategorii „Projekty i Energetyka” z kolei pojawiają się Michał Zieniewski i Tomasz Chmal z zaliczonej do grupy 2  w rankingu kancelarii środkowoeuropejskich firmy White & Case, znowu Dan Cocker z Allen & Overy zaliczonej do grupy 3 w CEE,  Marcin Bejm z zaliczonej do grupy 1 kancelarii CMS, a także po raz trzeci Arkadiusz Krasnodębski z Dentons zaliczonej do grupy 2 w CEE, współkierujący praktyką w regionie. Wymieniona jest również w tej kategorii Agnieszka Ferek z Baker McKenzie zaliczonej do grupy 3 w regionie oraz Marek Durski z zaliczonej do grupy 3 w CEE kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl