Prawniczka od funduszy unijnych w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr

389

Aleksandra Libiszowska jest od 13 sierpnia 2018 r. prawniczką kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Zasiliła praktykę prawa pomocy publicznej i funduszy unijnych – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta kancelaria.

Aleksandra Libiszowska zajmuje w kancelarii  stanowisko doradcy. Jest specjalistką w dziedzinie prawa funduszy unijnych i pomocy publicznej. Zajmuje się również tematyką zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Świadczy kompleksową obsługą prawną beneficjentom funduszy przy realizacji projektów, doradza im na etapie pozyskiwania dofinansowania, a także instytucjom i agendom odpowiedzialnym za wdrażanie funduszy.

Wcześniej przez prawie 2,5 roku zajmowała stanowisko dyrektora departamentu prawnego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, instytucji pośredniczącej we wdrażaniu programów unijnych, przede wszystkim Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zarządzała wydziałem prawnym i wydziałem zamówień publicznych. Sporządzała dokumentację konkursową w postępowaniach o udzielenie dofinansowania, była odpowiedzialna za formułowanie oficjalnych wykładni stosowania przepisów prawa unijnego i krajowego oraz postanowień dokumentacji programowej. Sprawowała nadzór nad procesem nakładania korekt finansowych w związku z nieprawidłowym stosowaniem przez beneficjentów przepisów prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności. Była także odpowiedzialna za procedurę wydawania decyzji dotyczących zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub przepisami. Prowadziła szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych UE.

Przedtem przez ponad 1,5 roku pracowała w warszawskiej kancelarii Chmaj i Wspólnicy, a przez prawie rok w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2012).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl