Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w ugodzie dotyczącej lotniskowej hali pasażerskiej

301
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzała polsko-hiszpańskiemu konsorcjum firm przy zawarciu ugody sądowej z przedsiębiorstwem „Porty Lotnicze”, które reprezentowała Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Ugoda rozwiązuje spór stron o rozliczenie budowy hali obsługi pasażerów na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Sprawa dotyczy kontraktu na rozbudowę Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie – budowy tzw. terminala pasażerskiego nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną. W sierpniu 2018 r. strony zawarły ugodę sądową w związku ze sporem dotyczącym realizacji tego kontraktu, który toczył się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Stronami ugody są konsorcjum hiszpańskiej firmy Ferrovial Agroman, polskiej spółki Budimex i hiszpańskiego biura architektonicznego Estudio Lamela oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Na mocy ugody „Porty Lotnicze” zobowiązały się zapłacić na rzecz konsorcjum wyłącznie należności z tytułu zrealizowanych robót i dostaw związanych z rozbudową terminalu nr 2, w tym z tytułu kwot zatrzymanych. Strony zrzekły się wzajemnie wszelkich pozostałych roszczeń objętych postępowaniem przed sądem arbitrażowym. Zawarcie ugody kończy spór trwający od dziewięciu lat.

Budowa terminalu 2 na lotnisku Okęcie była jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych. W 2002 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ogłosiło przetarg na rozbudowę i modernizację Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wygrało go polskohiszpańskie konsorcjum budowlane z najtańszą ofertą. Firmy, które przegrały – Strabag i Hochtief – złożyły odwołania, które oddalono. Umowa opiewała na 198,9 mln dolarów, czas realizacji  inwestycji umówiono na trzy lata. W maju 2004 r. budowa ruszyła, we wrześniu 2006 r. podpisano aneks do kontraktu przesuwając termin oddania inwestycji na 30 kwietnia 2007 r., a jej wartość – w wyniku zmian i zwiększenia zakresu robót – podwyższono do prawie 248 mln dolarów. W  maju 2007 r. okazało się, że zawansowanie robót nie przekroczyło 70 proc. „Porty Lotnicze” zaczęły wtedy naliczać karę umowną wykonawcy terminalu 2 w wysokości ponad 70 tys. dolarów za każdy dzień opóźnienia terminowego oddania obiektu do użytku. Konsorcjum nie zgadzało się na płacenie kary próbując obciążyć odpowiedzialnością za opóźnienie zamawiającego. We wrześniu 2007 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych, choć terminal nie został oddany do użytku z powodu wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W październiku 2007 r. „Porty Lotnicze” odstąpiły od kontraktu i oszacowały należne kary umowne na kwotę 14,25 mln dolarów oraz zażądały wypłaty z gwarancji bankowych. Zdaniem konsorcjum naliczenie kar było nieuzasadnione, a żądanie wypłaty z gwarancji zostało zgłoszone niezgodnie z postanowieniami kontraktu i przepisami kodeksu cywilnego.

W styczniu 2008 r. konsorcjum złożyło do sądu arbitrażowego pozew przeciwko „Portom Lotniczym” o zwrot kwot pobranych na podstawie udzielonych przez konsorcjum gwarancji w łącznej wysokości 54,4 mln zł. W lipcu 2008 r. przedsiębiorstwo wystąpiło z powództwem wzajemnym o naprawienie szkody, w tym o utracone korzyści, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia oraz zapłatę kary umownej o łącznej wartości roszczenia w kwocie 135,7 mln zł. W lutym 2009 r. konsorcjum  rozszerzyło roszczenie do kwoty 216,5 mln zł, na którą składały się należności z tytułu: prac wykonanych w ramach realizacji kontraktu, zwrotu kwot zatrzymanych, wynagrodzenia za roboty dodatkowe, odsetek od nieterminowych płatności.

Ferrovial Agroman to hiszpańska spółka budowlana należącą do grupy Ferrovial, która jest inwestorem strategicznym polskiej firmy budowlanej Budimex.

Firma Budimex w okresie 50 lat istnienia zajmowała się realizacją inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. W skład grupy wchodzą spółki Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań.

Estudio Lamela, założone w 1954 r. w Madrycie, jest biurem architektonicznym, które ma na koncie ponad 1,6 tys. zrealizowanych projektów. Działalność w Polsce rozpoczęło w 2002 r. kiedy wygrało konkurs na projekt przebudowy terminala 2 na lotnisku w Warszawie.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zajmuje się budową, modernizacją i eksploatacją lotnisk oraz lotniczych urządzeń naziemnych. Prowadzi m.in. obsługę samolotów na lotnisku Okęcie w Warszawie. Jest wyłącznym właścicielem portu lotniczego Zielona Góra-Babimost. Posiada udziały w 10 spółkach nadzorujących lotniska w Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie, Poznaniu, Modlinie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie, Bydgoszczy. Zostało utworzone ustawą w 1987 r. jako następca istniejącego od 1959 r. Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Od października 2017 r. jego działalność reguluje ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.

– Jest to duży sukces wszystkich stron tego postępowania. Kończymy trwający wiele lat spór z korzyścią dla każdego z podmiotów. Umożliwiamy tym samym dalszą współpracę na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury lotniczej w Polsce. Ugodę zawarto przy aktywnym uczestnictwie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – skomentował Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

– Trwający dziewięć lat spór z Budimeksem i konsorcjum udało się zakończyć na warunkach satysfakcjonujących wszystkie strony. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Prokuratorii Generalnej oraz dobrej woli prezesa Budimeksu – oświadczył Mariusz Szpikowski, prezes „Portów Lotniczych”.

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała konsorcjum Ferrovial Agroman, Budimex i Estudio Lamela w prowadzeniu sporu i zawarciu ugody z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”. Konsorcjum reprezentował zespół prawników: senior partner Dariusz Skuza, partner Rafał Waszkiewicz, senior counsel Anna Grzywczak-Kubiak.

„Porty Lotnicze” reprezentowała Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl