Niedawny długoletni lider DLA Piper w Warszawie otworzył własną kancelarię

4040

NGL Legal – „Rynek Prawniczy” ustalił, że tak nazywa się kancelaria, którą w sierpniu 2018 r. otworzył w Warszawie Krzysztof Wiater, po opuszczeniu stanowiska partnera zarządzającego w warszawskim biurze kancelarii DLA Piper oraz tegoż biura.

Od lipca 2018 r. partnerami współzarządzającymi DLA Piper w Warszawie są Krzysztof Kycia i Jacek Giziński.

Jak informuje na swojej stronie internetowej kancelaria NGL Legal, przedmiotem jej działalności jest doradztwo prawne i podatkowe. W spisie praktyk znalazło się kilkanaście dziedzin prawa, a na liście obsługiwanych sektorów – kilkanaście branż. Wskazuje to, że w zamyśle ma być pełnoprofilową firmą prawniczą.

Kancelarię prowadzi zarejestrowana w sierpniu 2018 r. spółka komandytowa NGL Wiater sp.k., a Krzysztof Wiater jest jej partnerem zarządzającym.

(www.chambersandpartners.com)

Krzysztof Wiater (1971) specjalizuje się w prawie spółek oraz w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw i aktywów, a także projektów pomocy publicznej, inwestycji typu greenfield i brownfield. Doradzał firmom produkcyjnym, z branży finansowej, z sektora publicznego, a także klientom z sektora zbrojeniowego i lotniczego w kontraktach na uzbrojenie i umowach offsetowych z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej.

Jest prawnikiem rankingowym, m.in. przewodnik Chambers Europe uznaje go za „wybitnego praktyka” (eminent practitioner)  w dziedzinie obsługi transakcji M&A.

Jest radcą prawnym i adwokatem, magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1995) i doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998).

Od 2007 r. do lipca 2018 r. był partnerem zarządzającym w kancelarii DLA Piper, w latach 2005-2007 – partnerem zarządzającym w kancelarii Squire Sanders, w latach 2004-2005 – partnerem zarządzającym w kancelarii Wiater. W latach 2002-2004 był partnerem w kancelarii Wasylkowski Wiater i Wspólnicy, w latach 1999-2002  – prawnikiem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (Andersen Legal), a w latach 1996-1999 – w Furtek Palinka Zieliński. Od 1995 r. do 2006 r. był pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, prawniczką kancelarii NGL Legal jest adwokat Magdalena Zwolińska. Poprzednio zajmowała ona stanowisko counsela w kancelarii DLA Piper, w której pracowała ponad sześć lat. Specjalizuje się w prawie pracy, w tym w zagadnieniach restrukturyzacji zatrudnienia (outsourcing, zwolnienia grupowe, zagraniczne transfery pracowników), porozumień pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. Reprezentuje strony sądowych sporów o ustalenie istnienia stosunku pracy, pracę w godzinach nadliczbowych, mobbing oraz dyskryminację w miejscu pracy. Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl