Kancelarie i prawnicy dla najbogatszych w Polsce według Chambers HNW 2018

1006

Siedem kancelarii i dziesięcioro prawników z Polski wyróżniono w drugiej edycji rankingu Chambers High Net Worth 2018 prezentującego firmy prawnicze i doradców specjalizujących się w obsłudze tzw. private client. Spektrum polskiego zestawienia poszerzyło się – w pierwszym z 2017 r. dostrzeżono trzy kancelarie i siedmioro prawników z Polski.

Brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, znane ze swoich katalogów firm prawniczych i prawników publikowanych w formie rankingów, po raz drugi zbadało krajowe rynki doradztwa dla tzw. zamożnych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Według znawców tematu do HNWI zalicza się osoby z co najmniej  milione dolarów w płynnych środkach finansowych. Raporty eksperckie szacują, że w Polsce jest ich od 40 do 45 tys.

W lipcu 2018 r. ukazała się druga edycja zestawienia Chambers HNW 2018, które wymienia i opisuje czołowych specjalistów w różnych dziedzinach doradztwa dla tzw. private clients (kancelarie, prawnicy, ale także firmy doradztwa podatkowego, banki, księgowi, doradcy inwestycyjni i tzw. family offices) w 54 krajach, w tym także w Polsce.

Zestawienie dla Polski obejmuje pod ogólną kategorią Private Wealth Law kancelarie prawnicze i prawników oraz w nowej kategorii w tym roku Wealth Management – jedno rekomendowane biuro tzw. family office.

Analitycy Chambers & Partners ustalają kolejność najlepszych firm w swoich rankingach na podstawie wywiadów z tysiącami prawników i ich klientów klasyfikują i przydzielają je kolejno do poszczególnych hierarchicznie numerowanych grup (bands) – w pierwszej są te uznawane za najlepsze z najlepszych.

W Chambers High Net Worth 2018 wyróżniono w kategorii Private Wealth Law (alfabetycznie poszczególnych grupach):

Kancelarie: 

Grupa (band) 1

 • GWW (pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym)
 • PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy (po raz pierwszy w rankingu)
 • Wardyński i Wspólnicy (pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym)

Grupa (band) 2

 • Domański Zakrzewski Palinka (po raz pierwszy w rankingu)
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (po raz pierwszy w rankingu)
 • SSW Pragmatic Solutions (po raz pierwszy w rankingu)
 • Woźniak Legal (w rankingu ubiegłorocznym była w grupie 1)

W edycji ubiegłorocznej zestawienie obejmowało tylko band 1.

Prawnicy:

Grupa (band) 1

 • Piotr Augustyniak (PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy) – po raz pierwszy w rankingu. Koncentruje się na doradztwie przy transgranicznych sprawach podatkowych i zarządzaniu majątkiem.
 • Tomasz Hatylak (PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy) – po raz pierwszy w rankingu. Zajmuje się planowaniem majątku, kwestiami rezydencji i planowaniem sukcesji dla zamożnych osób i ich rodzin.
 • Aldona Leszczyńska-Mikulska (GWW) – pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym. Kieruje w kancelarii zespołem do obsługi private client. Specjalizuje się w międzynarodowym planowaniu podatkowym i spadkowym, w sprawach dotyczących prywatnego majątku, rodzinnych i majątkowych małżeńskich.
 • Dariusz Wasylkowski (Wardyński i Wspólnicy) – pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym. Kieruje praktyką podatkową w kancelarii. Doradza klientom indywidualnym w wielojurysdykcyjnej strukturyzacji aktywów, w zakresie krajowego i międzynarodowego opodatkowania, dziedziczenia i obywatelstwa.

W porówaniu z zestawieniem ubiegłorocznym Grzegorz Woźniak (Woźniak Legal) spadł do grupy 2.

Grupa (band) 2

 • Artur Cmoch (GWW) – pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym
 • Grzegorz Dudek (Woźniak Legal) – pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym
 • Stefan Jacyno (Wardyński i Wspólnicy) – pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym
 • Sławomir Łuczak (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak) – po raz pierwszy w rankingu
 • Krzysztof Wiktor (Wardyński i Wspólnicy) – pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym
 • Grzegorz Woźniak (Woźniak Legal) – w rankingu ubiegłorocznym był w grupie 1

Jak z wynika z przedstawionych klasyfikacji, według Chambers HNW najmocniejszą pozycję w obsłudze bogatych klientów prywatnych w sprawach ich majątków, rodzin, podatków czy spadków, mają kancelarie PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy (butik wyspecjalizowany w obsłudze private client, po raz pierwszy dostrzeżony w tym roku przez analityków Chambers & Partners), Wardyński i Wspólnicy, z której wyróżniono najwięcej – trzech – prawników oraz GWW.

Także międzynarodowy przewodnik prawniczy  The Legal 500 od pewnego czasu uwzględnia w swoich zestawieniach dla Polski kategorię  Private Client. 

W rankingu z 2018 r. znalazły się w niej następujące kancelarie – podzielone hierarchicznie na tzw. tiers (poziomy) od 1 do 3 (alfabetycznie w poszczególnych poziomach):

Poziom (tier) 1

 • PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy (w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym awansowała na poziom 1)
 • Wardyński i Wspólnicy (pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym)
 • Woźniak Legal (pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym)

Poziom (tier) 2

 • Crido Legal (pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym)
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (nowa kancelaria w rankingu)

W porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym z zestawienia znikła kancelaria Wolf Theiss.

Poziom (tier) 3

 • Clifford Chance (pozycja bez zmian w porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym)

Wyróżniono w tej kategorii także trzech prawników – to Piotr Augustyniak i Tomasz Hatylak (PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy) uznani za leading indyviduals oraz Mateusz Baran (Crido Legal) oceniony jako next generation lawyer.

Jak widać z powyższych zestawień, ranking The Legal 500 nie dostrzega w ogóle kancelarii GWW w obsłudze HNWI.

Tutaj omówienie rankingu Chambers High Net Worth 2017.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl