Crido Legal w inwestycji państwowego funduszu w prywatny fundusz na innowacje

204

Kancelaria Crido Legal doradzała funduszowi Kogito Ventures przy pozyskaniu środków z funduszu PFR Biznest FIZ należącego do funduszu funduszy PFR Ventures, który jest częścią Polskiego Funduszu Rozwoju.

W lipcu 2018 r. Kogito Ventures i PFR Ventures zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której strony utworzą wspólnie fundusz o kapitalizacji 30 mln zł, który przy wsparciu kolejnymi 30 mln zł od współinwestujących „aniołów biznesu” wyłoży blisko 60 mln zł na innowacyjne projekty biznesowe na wczesnym etapie rozwoju.

Kogito Ventures to fundusz venture capital, który inwestuje w firmy we wczesnej fazie rozwoju m.in. z zakresu handlu internetowego, informatycznych rozwiązań w „chmurze danych”, technologii blockchain, oprogramowania ekomobilności. Ma w portfelu m.in. spółkę Packhelp, która produkuje samodzielnie zaprojektowane przez klientów pudełka z własnym nadrukiem czy spółkę Papukurier organizującą dostawy posiłków z restauracji do domów klientów.

PFR Ventures działa w formule funduszu funduszy oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wybranych pośredników finansowych np. fundusze venture capital lub „aniołów biznesu”. Środki przeznaczone na innowacyjne przedsięwzięcia pochodzą z funduszy europejskich oraz prywatnych wybranych pośredników finansowych. Należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR to utworzona w 2016 r., w ramach realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, państwowa spółka strategiczna oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw i samorządów, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.

PFR Biznest FIZ jest jednym z funduszy PFR Ventures. Inwestuje poprzez pośredników finansowych (fundusze koinwestycyjne), współpracujących z „aniołami biznesu”, w innowacyjne spółki znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Ma do dyspozycji 258 mln zł.

„Aniołowie biznesu” (business angels, angel investors) – to inwestorzy prywatni inwestujący własne pieniądze i doświadczenie w przedsięwzięcia w bardzo wczesnych fazach rozwoju w zamian za udziały w nich.

Kancelaria Crido Legal poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała Kogito Ventures przy negocjacjach dokumentacji inwestycyjnej. Zespołem prawników kierował adwokat Szymon Syp, któremu pomagała radca prawny Magdalena Purol.  Zespół Crido Business & Innovation Consulting doradzał Kogito przy przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o pozyskanie finansowania z PFR Biznest.

Jak oświadczył Jakub Ziółek, partner zarządzający Crido Legal cytowany w jej komunikacie prasowym, kancelaria dostrzega spory potencjał w branży venture capital i od dwóch lat stawia na szybki rozwój praktyki VC, której eksperci oprócz doradztwa transakcyjnego na rzecz inwestorów doradzają też założycielom przy pozyskiwaniu finansowania, jak też przy strukturyzacji funduszy VC.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl