Badanie ELSA: Które kancelarie studenci znają, w których chcą pracować

1644

Najbardziej znana w gronie studentów prawa jest kancelaria Deloitte Legal. Ją także najczęściej wskazywali jako najlepszego pracodawcę.

Takie między innymi są wyniki dorocznego badania opinii „Studenci Prawa w Polsce”. W 2018 r. przeprowadzono je po raz 19. pod egidą Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Studentów pytano m.in. o opinie na temat jakości prawniczego kształcenia uniwersyteckiego i praktyk zawodowych oraz o obawy i oczekiwania co do przyszłej pracy. W badaniu wypowiedziało się 1573 studentów – pobito  rekord 1236 udzielonych odpowiedzi z 2005 r.

Poniżej przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najbardziej znanych studentom kancelarii prawniczych.

10 najbardziej rozpoznawalnych kancelarii  (procent wskazań)

 1. Deloitte Legal                                  62,87
 2. Pwc Legal                                         52,90
 3. EY Law                                              51,88
 4. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak      40,11
 5. KPMG                                               39,80
 6. Domański Zakrzewski Palinka     34,08
 7. DLA Piper                                        33,38
 8. CMS                                                 31,85
 9. Dentons                                          28,93
 10. Allen & Overy                                 28,73

Źródło: ELSA Poland

A oto czołowa dziesiątka kancelarii uznanych za najlepszych pracodawców:

10 najlepszych pracodawców wśród kancelarii (procent wskazań)

 1. Deloitte Legal                                14,7
 2. EY Law                                            12,5
 3. PwC Legal                                        9,3
 4. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak      7,0
 5. CMS                                                  6,9
 6. Domański Zakrzewski Palinka     6,7
 7. DLA Piper                                        6,5
 8. Dentons                                          6,4
 9. SPCG                                                6,0
 10. Allen & Overy                                 5,8

Źródło: ELSA Poland

Studia

Z badania wynika, iż, podobnie jak rok wcześniej, nieco więcej studentów uważa, iż studiowanie prawa nie jest dziś prestiżowe, niż sądzi, że nadal jest (47 proc. do 44 proc.). Około 2/3 badanych (64 proc.) chciałoby, ażeby egzaminy zdawane w toku studiów było jednocześnie egzaminami na aplikacje prawnicze odbywane po studiach.

Praktyki

Najwięcej studentów zamierza zdobywać doświadczenie prawnicze na praktykach w kancelariach (79 proc.), w wymiarze sprawiedliwości (38 proc.) i w działach prawnych firm (37 proc.). Ofert staży najczęściej poszukują w internetowych serwisach społecznościowych, a także wśród znajomych i na internetowych stronach uczelni lub samorządu studenckiego. Przy wyborze praktyk najbardziej liczy się to, aby były płatne, jak najlepiej (70 proc.). Na drugim miejscu – aby były zgodne z zainteresowaniami (60 proc.). Na trzeciej pozycji studenci postawili charakter wykonywanej pracy (59 proc.). Zaraz za tymi czynnikami uplasowały się elastyczny grafik pracy i dobra atmosfera w niej – wskazała na te kwestie ponad połowa odpowiedzi. Po stażach najwięcej studentów spodziewa się poszerzenia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz rozwinięcia zainteresowań (po 82 proc.), a także zwiększenia swoich szans na rynku pracy oraz zdobycia i rozwoju umiejętności (po 77 proc.), natomiast zatrudnienia po studiach – 42 proc.

Jak opisują autorzy badania, oferujący praktyki najczęściej oczekują od studenta minimum 20-30 godzin pracy tygodniowo. Jednak tyle czasu może na nie poświęcić tylko co trzeci praktykant (29 proc.).

Najwięcej badanych odbywało w trakcie studiów praktyki w kancelarii adwokackiej/radcowskiej (43 proc.) oraz w sądach (prawie 16 proc.). Jednak aż ponad 38 proc. nie miało (jeszcze lub w ogóle) jej nigdzie.

Co trzeci student (34 proc.) praktykował „na gębę”, to znaczy bez jakiejkolwiek umowy, a ponad 40 proc. – na zasadzie wolontariatu, czyli bez wynagrodzenia. Co czwarty (24 proc.) dostawał od 11 do 15 zł za godzinę, co piętnasty góra „piątaka” (od 1 do 5 zł), co dwudziesty między 16 a 20 zł, a co trzydziesty nawet ponad „dwie dychy” za godzinę.

Praca

Zdecydowana większość studentów (ponad 70 proc.) zamierza przystąpić do jednego z egzaminów wstępnych na aplikację prawniczą. Najwięcej jest zainteresowanych radcowską (41 proc.) i adwokacką (39 proc.). O sędziowskiej myśli 36,5 proc., o notarialnej – 15 proc., o komorniczej – 4 proc., a o zdaniu egzaminu na doradcę podatkowego – 9 proc. Podobnie co do kolejności rozkładają się preferencje odnośnie do profesji, jaką badani studenci chcieliby wykonywać w przyszłości. Co dwudziesty nie myśli o pracy w zawodzie prawnika.

Najwięcej badanych zadeklarowało, iż chce się specjalizować w prawie cywilnym, ale popularne są także prawo podatkowe, prawo rynków kapitałowych, prawo własności intelektualnej i nowych technologii, gospodarcze i handlowe oraz prawo karne.

Najistotniejszymi kwestiami przy planowaniu prawniczej kariery są, według odpowiedzi studentów: stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju i wysokość wynagrodzenia.

Za najistotniejsze problemy młodych prawników na rynku pracy studenci prawa uznają dziś niskie zarobki i brak należytego przygotowania zawodowego (po 70 proc. wskazań) oraz problemy ze znalezieniem zatrudnienia (60 proc.)

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl