Z firmy ubezpieczeniowej do kancelarii, z kancelarii – do tej firmy

541

Paweł Stykowski opuścił towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk i od lipca 2018 r. jest prawnikiem kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Na jego miejsce – dyrektora działu prawnego – w tym samym miesiącu przyszła do InterRisk Anna Grykin, która opuściła kancelarię DLA Piper.

(www.linkedin.com)

Paweł Stykowski ma 11 lat doświadczenia zawodowego. W kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland jako counsel kieruje praktyką ryzyka regulacyjnego i compliance.  Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla branży ubezpieczeniowej i bankowej, w prawie usług finansowych, w tym w ubezpieczeniowym i instrumentów finansowych, a także w prawie ochrony konsumentów. Doradzał firmom ubezpieczeniowym przy wdrażaniu nowych produktów, organizacji ich sieci sprzedaży, w kwestiach regulacyjnych.

Wcześniej przez prawie cztery lata był dyrektorem działu prawnego i compliance officer w zakładzie ubezpieczeń InterRisk. Przedtem przez ponad pięć lat pracował w kancelarii CMS Cameron McKenna, a przez prawie dwa lata jako prawnik w grupie ubezpieczeniowej Axa.

Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006) oraz nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW (2007).

(www.linkedin.com)

Anna Grykin posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rynku usług ubezpieczeniowych. W firmie InterRisk objęła stanowisko dyrektora działu prawnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i korporacyjnym oraz zarządzaniu ryzykiem prawnym.

Wcześniej przez 10 miesięcy współkierowała praktyką ubezpieczeniową w kancelarii DLA Piper. Przedtem przez ponad 1,5 roku była dyrektorem w Biurze Prawnym  Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Przez ponad cztery lata pełniła funkcję dyrektora ds. ryzyk prawnych i compliance w firmie ubezpieczeniowej Link4 i taką samą przez prawie cztery lata w firmie MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Przez rok była prawnikiem kancelarii Vogel Dubiński i Wspólnicy. Przez ponad 4,5 roku była prawnikiem w firmie Nordea Life Poland, przez dwa lata asystentem prawnym w ING Banku i przez ponad rok w firmie ubezpieczeniowej Compensa.

Jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002).

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group SA Vienna Insurance Group to firma ubezpieczeniowa  obecna na polskim rynku od 20 lat. Oferuje klientom ponad 150 produktów – ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, finansowe, osobowe i zdrowotne dla firm  oraz osób fizycznych. Pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej otrzymała w 1993 r. jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. W 1997 r. znaczącym akcjonariuszem spółki został amerykański inwestor Cigna Insurance Company. W 2006 r. firma poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza – Wiener Städtische Versicherung dołączyła do Grupy Vienna Insurance. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl