Transfer prawnika bankowego z Weil, Gotshal & Manges do Greenberg Traurig

712

Michał Bobrzyński jest od lipca 2018 r. prawnikiem i partnerem lokalnym warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig. Przeszedł z kancelarii Weil, Gotshal & Manges, w której zajmował stanowisko senior associate.

Michał Bobrzyński specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym oraz w prawie spółek. Zajmuje się obsługą prawną procesów finansowania projektów, a także doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych. Pracował również dla kredytodawców i kredytobiorców w zakresie umów kredytowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Obsługiwał także projekty restrukturyzacji zadłużenia i transakcje M&A oraz private equity.

Wcześniej przez trzy lata pracował w kancelarii Weil, Gotshal & Manges , do której przeszedł z kancelarii SPCG T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski, której prawnikiem był przez 5,5 roku. Przedtem przez prawie trzy lata pracował w Departamencie Prawnym Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem. Przez 5,5 roku był pracownikiem (asystentem badawczym i naukowym) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest  absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005). Ukończył także szkołę prawa (law school) na Uniwersytecie Harvarda, zdobywając tytuł LL.M. (2009 ). Jest radcą prawnym od 2012 r. i od 2010 r. adwokatem zarejestrowanym w amerykańskim stanie Nowy Jork.

Był jednym z założycieli fundacji Instytut Allerhanda w Krakowie, niezależnego, prawniczego think tanku, który zajmuje się badaniem roli instytucji prawnych w działaniu rynku.

Według Jarosława Grzesiaka, partnera zarządzającego Greenberg Traurig, cytowanego w komunikacie prasowym kancelarii, kwestie regulacyjne stają się dziś kluczowe z perspektywy sprawnej realizacji projektów, dlatego Michał Bobrzyński przyczyni się do umacniania rynkowej pozycji zespołu fuzji i przejęć. Natomiast według Lejba Fogelmana, senior partnera Greenberg Traurig w Polsce, cytowanego w komunikacie prasowym kancelarii, jego dołączenie do zespołu dowodzi konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, która polega na rozwijaniu praktyk kancelarii poprzez pozyskiwanie „najwyższej klasy specjalistów”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl