Dwie prawniczki z Polski w składzie paryskiego sądu arbitrażowego

551

Beata Gessel-Kalinowska z kancelarii Gessel oraz Małgorzata Surdek z kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang zostały powołane w skład Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce – ICC) w Paryżu.

W lipcu 2018 r. rozpoczęła się kolejna trzyletnia kadencja członków International Court of Arbitration ICC. Beata Gessel-Kalinowska jako członek (member) i Małgorzata Surdek jako zastępca członka (alternate member) reprezentują Polskę w tym sądzie.

Jak poinformowała ICC na swojej stronie internetowej, nowy skład sądu na lata 2018-2021 powołano przy zachowaniu pełnego parytetu płci (full gender parity) oraz bezprecedensowej różnorodności (unprecedented diversity). Dokonał tego najwyższy organ zarządzający (supreme governing body), czyli Światowa Rada (the World Council) mianując 176 członków ze 104 państw od Afganistanu po Wietnam – po 88 kobiet i mężczyzn. Zostali desygnowani przez narodowe komitety ICC.

Zgodnie z decyzją sądu, aby nie zezwalać członkom na pełnienie funkcji przez więcej niż dwie kolejne kadencje, blisko połowa z nich to nowi. Oprócz różnorodności płciowej i regionalnej, sąd podkreśla bezprecedensową zmianę pokoleniową – ponad 15 proc. członków nie ma jeszcze 40 lat, a 40 proc. jest w wieku między 41 a 50 lat.

– Osiągnięcie pełnej równości płci w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym to kamień milowy w historii międzynarodowego arbitrażu. Jesteśmy także niezwykle dumni z poziomu odnowienia składu z niespotykaną dotychczas różnorodnością geograficzną. Nowy sąd będzie kontynuował ścieżkę wyznaczoną przez ustępujących członków dążąc do zaoferowania globalnej doskonałości naszym użytkownikom na całym świecie. Będzie stale poprawiać efektywność czasową i kosztową arbitrażu ICC oraz zwiększać przejrzystość naszych procedur przy zachowaniu najwyższych standardów etyki dla arbitrów i wszystkich innych graczy. Nie mam wątpliwości, że nowy sąd będzie pracował bardzo ciężko, odnosząc się do wielu wyzwań związanych z arbitrażem i utrzyma pozycję najbardziej preferowanej przez strony ze wszystkich kontynentów instytucji arbitrażowej – oświadczył Alexis Mourre, prezes Sądu Arbitrażowego ICC, cytowany na stronie internetowej ICC.

Międzynarodowa Izba Handlowa została utworzona w Paryżu w 1919 r. Jest największą światową organizacją handlową zrzeszającą ponad 6,5 mln członków – przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń – oraz siecią 3 tys. ekspertów z ponad 130 państw. ICC promuje handel międzynarodowy i inwestycje, kształtuje wzorce odpowiedzialnego postępowania w biznesie oraz globalne podejście do przepisów prawnych, m.in. poprzez zapewnienie renomowanych usług rozwiązywania sporów (dispute resolution services).

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest założycielką kancelarii Gessel, którą zarządzała przez  24 lata. Od stycznia 2017 r. zajmuje w niej  stanowisko senior partnera, kierując działem arbitrażu w kancelarii oraz występując w roli arbitra w sporach arbitrażowych.

Jest ekspertem w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital i prawa handlowego. Uczestniczyła w ponad 100 międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów handlowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Kancelarię założyła w styczniu 1993 r. W 2009 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 r. została po raz pierwszy członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

Małgorzata Surdek jest od maja 2016 r. partnerem zarządzającym kancelarią CMS w Polsce, w której pracuje od 22 lat, w tym od ponad 14 jako partner kierujący w niej rozmaitymi zespołami. Od ponad siedmiu lat stoi na czele praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych w Polsce, a ostatnio także w Europie Środkowo-Wschodniej.

Specjalizuje się w obsłudze postępowań spornych. Reprezentuje strony w procesach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi, w tym dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, sporów budowlanych oraz w arbitrażu gospodarczym i inwestycyjnym. Jest także arbitrem.

Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl