Linklaters doradzała przy nabyciu parków magazynowych za 200 mln euro

244
(www.panattonieurope.com)

Kancelaria Linklaters doradzała Griffin Real Estate („GRE”) i Redefine Properties w transakcji nabycia nieruchomości logistycznych położonych w Polsce za kwotę blisko 200 milionów euro przez European Logistic Investment BV („ELI”), spółkę należąca do Redefine Properties oraz spółki kontrolowane przez wspólników GRE. Linklaters doradzała również w zakresie finansowania transakcji pożyczką udzieloną przez ING Bank Śląski S.A.

Zespołem prawników kierowała Weronika Guerquin-Koryzma, counsel z praktyki prawa nieruchomości, wspierana przez Jarosława Millera, partnera kierującego praktyką prawa finansowego i bankowości. W transakcje zaangażowany był również Artur Kulawski, parter zarządzający Linklaters w Polsce. Ponadto przy transakcji doradzali: Piotr Borzyński, Mateusz Cieślak, Małgorzata Jastrzębska, Antonina Kozak, Ewa Sinkiewicz z praktyki nieruchomości, Marcin Nowak z praktyki prawa finansowego i bankowości, Łukasz Burakowski z praktyki prawa korporacyjnego oraz Marta Bryjak z praktyki projects.

Materiał kancelarii Linklaters