Prawnik kapitałowy zamienił kancelarię profesora na kancelarię ekswiceministra

572

Marcin Marczuk jest od maja 2018 r. partnerem w kancelarii założonej przez byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Królikowskiego. Kancelaria – spółka partnerska zmieniła w maju nazwę z Prof. Michał Królikowski i Partnerzy na Królikowski Marczuk Geromin – ustalił „Rynek Prawniczy” w Krajowym Rejestrze Sądowym.

(www.linkedin.com)

Marcin Marczuk specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego, w zagadnieniach prawa korporacyjnego dotyczących przekształceń, podziałów, fuzji i przejęć spółek kapitałowych. Jak informuje strona internetowa kancelarii Królikowski Marczuk Geromin kieruje w niej praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych oraz innych transakcji i operacji na papierach wartościowych. Podczas swojej pracy zawodowej przygotował kilkadziesiąt publicznych i prywatnych ofert akcji spółek. Reprezentował strony w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Opracowywał pracownicze i menadżerskie programy lojalnościowe oraz motywacyjne.

Wcześniej przez 14 lat był prawnikiem kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy (od 2007 r. partnerem zarządzającym), która na swojej stronie internetowej informuje, iż przestał być jej equity partnerem z końcem 2017 r. Przedtem pracował jako prawnik w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń, w firmie ubezpieczeniowej Compensa. Przez kilka lat był urzędnikiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, radcą prawnym od 2005  r.

*****

Z KRS wynika, że Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, utworzył kancelarię Prof. Michał Królikowski i Partnerzy w maju 2017 r. wraz z Maciejem Gerominem, wcześniej prawnikiem kancelarii Dentons.

Ze strony internetowej kancelarii wynika, że liczy ona obecnie trzech partnerów i oprócz tego dwóch innych prawników oraz pięcioro aplikantów.

Wcześniej Michał Królikowski był przez krótki czas partnerem w poznańsko-warszawskiej kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, a przedtem prawnikiem w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy na stanowisku associate partner kierował praktyką obsługi prawnej odpowiedzialności karnoadministracyjnej, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, procesu legislacyjnego i negocjacji.

W maju 2018 r. Michał Królikowski został zatrzymany w Szczecinie przez funkcjonariuszy policji. Był adwokatem jednego z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT w handlu paliwami, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Według komunikatu ze strony internetowej kancelarii Królikowski Marczuk Geromin, w jej ocenie zatrzymanie miało charakter polityczny oraz pokazowy i „nie znajduje uzasadnienia” procesowego i materialnoprawnego. W komunikacie z czerwca 2018 r. kancelaria podała, że Sąd Rejonowy w Białymstoku po rozpoznaniu zażaleń Michała Królikowskiego uchylił nałożony na niego przez prokuraturę zakaz wykonywania zawodu adwokata.

*****

Ze strony internetowej kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy wynika, że nie współpracują z nią już Piotr Kruszyński, profesor prawa karnego i adwokat, ani adwokat Agnieszka Dębowska. Kancelaria informowała w 2017 r. o rozpoczęciu z nią współpracy przez tych prawników w charakterze of counsels w praktyce ryzyk gospodarczych i spraw karnych.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl