Wolf Theiss przejęła prawniczki podatkowe od Wierzbowski Eversheds Sutherland

326
Karolina Stawowska, Izabela Wiewiórka

Karolina Stawowska jest od maja 2018 r. prawnikiem i partnerem w kancelarii Wolf Theiss, w której kieruje zespołem prawa podatkowego. Przeszła z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, w której także kierowała praktyką podatkową. Od kwietnia 2018 r. w zespole Wolf Theiss pracuje inna specjalistka od podatków, Izabela Wiewiórka, która także była przedtem w Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Karolina Stawowska specjalizuje się w obsłudze podatkowej transakcji korporacyjnych oraz funduszy private equity i venture capital, w restrukturyzacji grup kapitałowych. Opracowuje strategie podatkowe transakcji finansowania inwestycji. Przygotowuje optymalizacje podatkowe prowadzenia działalności poza granicami Polski. Reprezentuje strony postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Przedtem przez ponad osiem lat jako partner kierowała praktyką prawa podatkowego w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Wcześniej przez 13 lat pracowała w dziale doradztwa podatkowego firmy konsultingowej PricewaterhousewCoopers.

Jest doradcą podatkowym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1997).

Izabela Wiewiórka zajmuje w Wolf Theiss stanowisko consultant. Specjalizuje się w cenach transferowych i „zarządzaniu funkcją podatkową” w przedsiębiorstwach. Opracowuje modele i przygotowuje dokumentację cen transferowych. Prowadzi przeglądy zgodności procesów biznesowych w firmach z prawem podatkowym. Obsługuje zwroty VAT dla podatników. Reprezentuje strony w postępowaniach podatkowych.

Wcześniej przez ponad rok w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland zajmowała stanowisko of counsel. W latach 2010-2018 wykonywała również bieżącą obsługę przedsiębiorstw we własnej firmie doradztwa podatkowego Taxview. Przedtem przez 15 lat  pracowała w firmie konsultingowej PricewaterhouseCoopers.

Jest doradcą podatkowym. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl