Wierzbowski Eversheds Sutherland obsłużyła utworzenie państwowej grupy lotniczej

1867
Boeing 787-8 Dreamliner w barwach LOT-u

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzała Ministerstwu Rozwoju przy utworzeniu Polskiej Grupy Lotniczej.

Powołana na początku 2018 r. grupa kapitałowa ma skupiać spółki Skarbu Państwa działające w lotnictwie pasażerskim, m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, firmę LOT Aircraft Maintenance Services, która zajmuje się obsługą techniczną samolotów i firmę LS Airport Services, która zajmuje się lotniskową obsługą pasażerów i ładunków. PGL to spółka akcyjna wyposażona w kapitał w wysokości 1,2 mld zł. Ma m.in. kupować samoloty i udostępniać liniom lotniczym w leasingu.

Prezesem PGL został Rafał Milczarski, prezes PLL LOT.

– Powołanie PGL pozwoli uzyskać efekt skali, dając polskiemu sektorowi lotniczemu szanse na bardziej efektywnie konkurowanie z głównymi graczami zrzeszonymi wokół już istniejących grup lotniczych, a przez to dysponującymi m.in. lepszą wyjściową pozycją rynkową i zapleczem finansowym – oświadczył Rafał Milczarski.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland zdobyła zamówienie publiczne na usługi prawne w postępowaniu przeprowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Jego przedmiotem było zlecenie na przeprowadzenie kompleksowej analizy prawnej (due diligence) spółek z udziałem Skarbu Państwa, które utworzą grupę kapitałową, oraz doradztwo prawne przy tworzeniu tejże grupy.

W postępowaniu oferty złożyło siedem kancelarii, w tym dwie wspólnie, w konsorcjum. Otwarto je 30 października 2017 r., natomiast 9 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej. Za taką uznano ofertę kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. W uzasadnieniu wyboru stwierdzono, iż uzyskała ona „największy bilans ceny i innych kryteriów oceny”. Ustalone przez zamawiającego kryteria to cena (75 proc.) i doświadczenie osób wykonujących zamówienie (25 proc.).

Oto ceny (brutto), jakie za swoje usługi zaproponowały kancelarie biorące udział w postępowaniu oraz otrzymana przez nie punktacja:

  • Wierzbowski Eversheds Sutherland – 553 tys. 500 zł – 82,50 pkt. (w tym 67,50 za cenę)
  • Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy – 498 tys. 150 zł – 75,00 pkt. (w tym 75,00 za cenę, najwięcej ze wszystkich)
  • Domański Zakrzewski Palinka – 1 mln 107 tys. zł – 57,75 pkt. (w tym 33,75 za cenę)
  • Wolf Theiss – 836 tys. zł – 55,69 pkt. (w tym 44,69 za cenę)
  • Kochański Zięba & Partners – 1 mln 451 tys. 400 zł – 50,74 pkt. (w tym 25,74 za cenę i najwięcej ze wszystkich punktów za doświadczenie)
  • konsorcjum kancelarii Grabowski i Wspólnicy i Krzysztof Rożko i Wspólnicy – 1 mln 980 tys. zł – 33,87 pkt. (w tym 18,87 za cenę)

Po otwarciu ofert MR ujawniło, że zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 499 tys. 789 zł 99 groszy brutto.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland poinformowała na swojej stronie internetowej, iż przeprowadziła badanie stanu prawnego (due diligence) spółek mających stworzyć grupę kapitałową oraz doradzała przy opracowaniu zasad jej funkcjonowania.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl