Magdalena Porzeżyńska i Aleksandra Zeuschner wzmacniają kancelarię Brysiewicz i Wspólnicy

1402

Miło nam poinformować, że w czerwcu 2018 r. zespół Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy sp. k. powiększył się o dwóch prawników. Kancelarię wzmocniły dr r. pr. Magdalena Porzeżyńska oraz adw. Aleksandra Zeuschner. Mec. Porzeżyńska pokieruje praktyką prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska, a także będzie doradzała w obszarze pomocy publicznej i środków unijnych. Z kolei mec. Zeuschner pokieruje praktyką rynku kapitałowego, a także będzie wspierała zespoły prawa korporacyjnego i sporów korporacyjnych. Jest to kolejne w krótkim czasie wzmocnienie kancelarii, w kwietniu br. do grona jej wspólników dołączył mec. Wojciech Bokina – specjalista z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Magdalena Porzeżyńska

Dr Magdalena Porzeżyńska jest radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Swoją rozprawę doktorską poświęciła problematyce pomocy państwa w produkcji energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największych renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych. Przed dołączeniem do kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy była zatrudniona w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Dentons na stanowisku starszego prawnika.

Specjalizuje się w polskim oraz europejskim prawie ochrony środowiska, prawie pomocy publicznej oraz prawie energetycznym. Świadczy kompleksową obsługę prawną polskich i zagranicznych przedsiębiorców z sektora energetycznego, chemicznego, produkcyjnego i nieruchomościowego w zakresie kwestii regulacyjnych, inwestycyjnych, środowiskowych, kontraktowych i pomocy publicznej. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w procesie budowlanym, udział w badaniach prawnych (due diligence) w zakresie kwestii środowiskowych, regulacyjnych i budowlanych czy sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pomocy publicznej.

Magdalena Porzeżyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa środowiska, prawa pomocy publicznej i prawa energetycznego.

Aleksandra Zeuschner

Aleksandra Zeuschner jest adwokatem, absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie uhonorowaną Złotym Laurem za wybitne osiągnięcia na kierunku prawo. Posiada wieloletnie bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywała w renomowanych, zarówno zagranicznych, jak i polskich, kancelariach prawnych. Przed dołączeniem do kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy współpracowała z kancelarią Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.

Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz w prowadzeniu złożonych sporów gospodarczych, w szczególności sporów korporacyjnych, sporów dotyczących procesu inwestycyjnego oraz sporów o wykonanie umów. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także wokół prawnych aspektów gamingu, e-sportu i związanego z tym wsparcia prawnego dla podmiotów z tej branży.

Mec. Aleksandra Zeuschner w ostatnich latach koordynowała i prowadziła wiele strategicznych projektów dla spółek publicznych, a także dla kluczowych spółek Skarbu Państwa z branży kolejowej, energetycznej i przede wszystkim zbrojeniowej.

Mec. Aleksandra Zeuschner jest uznanym specjalistą z obszaru prawa kapitałowego i handlowego, prowadzi wiele szkoleń z tego zakresu, a także jest autorem licznych publikacji poświęconych tym zagadnieniom.

Mariusz Pniewski, wspólnik: – Bardzo cieszymy się z dołączenia do naszego zespołu dwóch tak znakomitych prawniczek jak Aleksandra Zeuschner i Magdalena Porzeżyńska. Jest to już kolejne tak poważne wzmocnienie naszej bardzo młodej kancelarii. Obydwie koleżanki nie tylko wzmacniają nasze dotychczasowe kompetencje w takich specjalizacjach jak spory korporacyjne, pomoc publiczna czy środki unijne, ale także wnoszą unikalne dla nas doświadczenia w postaci doskonałej znajomości prawa rynku kapitałowego czy prawa ochrony środowiska i energetyki. Zarówno Ola, jak i Magda są jednocześnie prawniczkami kompletnymi, które miały okazję pracować przy złożonych i wielowątkowych projektach. Poza tym jednak, że wzmacniają nasz zespół merytorycznie, są to przede wszystkim osoby, które wpisują się w całości w naszą koncepcję budowy zespołu opartego na kreatywnych, odpowiedzialnych i zorientowanych na rozwój prawnikach. Bardzo zależy nam na tym, aby nasi współpracownicy mieli poczucie aktywnego uczestnictwa w budowaniu naszej wspólnej marki i jesteśmy przekonani, że zarówno Magda, jak i Ola doskonale wkomponują się w nasz zgrany zespół.

Materiał kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy