CMS i DLA Piper w konsolidacji na polskim rynku ubezpieczeń

323
(www.mbpracowniareklamy.pl)

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradza włoskiej grupie ubezpieczeniowej Generali przy przejęciu firmy Concordia Ubezpieczenia w Polsce od niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych Concordia Versicherung i Vereinigte Hagelversicherung. Doradcą prawnym Concordia Versicherung była kancelaria DLA Piper.

Włoska firma ubezpieczeniowa Generali poinformowała 23 maja 2018 r. o zawarciu umowy o przejęciu kontroli nad zakładem ubezpieczeń na życie Concordia Capital oraz zakładem ubezpieczeń majątkowych Concordia Polska TUW od akcjonariuszy Concordia Versicherung (holding, który od ponad 150 lat oferuje w Niemczech ubezpieczenia majątku i życia) oraz Vereinigte Hagelversicherung (lider na rynku ubezpieczeń rolnych w Niemczech). Zamknięcie transakcji, której wartości nie ujawniono, uzależnione jest od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Przejęcie jest realizacją strategii grupy Generali zakładającej zwiększenie aktywności w regionie Europie Środkowo-Wschodniej, uważanym za jeden z kluczowych elementów wzrostu i rynek istotny dla wzmocnienia konkurencyjności i rentowności firmy.

Firmę Concordia Ubezpieczenia w Polsce tworzą Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital.

Concordia Polska działa od 20 lat. Ma siedzibę w Poznaniu, 400 pracowników, 14 oddziałów i 19 przedstawicielstw i agencji generalnych. Współpracuje z ponad 2 tys. pośredników. Specjalizuje się w ubezpieczeniach rolniczych, ale oferuje pełen pakiet polis, które chronią życie i zdrowie oraz majątek. Obsługuje 330 tys. klientów – rolników, osoby prywatne, przedsiębiorców i kredytobiorców.

Grupa Generali działa w Polsce od 1998 r. Zatrudnia 1,3 tys. pracowników. Sprzedaje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym i korporacyjnym oraz ubezpieczenia na życie. Firma zajmuje 8. miejsce na polskim rynku z  udziałem w wysokości 3,8 proc. Po przejęciu Concordii wyprzedzi towarzystwa Allianz i Aviva.

– Concordia ma korzenie w rolnictwie i z powodzeniem współpracuje z bankowością spółdzielczą. W tych obszarach jesteśmy postrzegani jako liderzy rynku. Nasze firmy rozwijają się bardzo dobrze, działają na zdrowych zasadach ekonomicznych. Wejście Concordii do rodziny Generali potwierdza siłę naszej marki oraz posiadanie unikalnej sieci dystrybucyjnej – oświadczył Jacek Smolarek, prezes Concordii Ubezpieczenia.

– Przejęcie da klientowi Concordii dostęp do pełnej gamy produktów ubezpieczeniowych. Nam umożliwi zbalansowanie portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozakomunikacyjnych. Wzmocni także naszą obecność w zachodniej Polsce i zapewni nowe kanały sprzedaży, m.in. poprzez banki spółdzielcze. Rozszerzymy portfolio naszych produktów wchodząc na rynek ubezpieczeń upraw rolnych – stwierdził Andrea Simoncelli, prezes Generali Polska.

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradza przy transakcji firmie Generali. Zakres jej dotychczasowej obsługi obejmował doradztwo transakcyjne oraz regulacyjne poczynając od badania due dilligence, poprzez negocjacje, aż do zawarcia przedwstępnej umowy nabycia towarzystw Concordii.

Transakcję obsługiwali starsi prawnicy Julita Mazurkiewicz i Grzegorz Pączek z zespołu transakcyjnego. Za kwestie regulacyjne odpowiadała lider zespołu ds. sektora ubezpieczeń Ewa Świderska. Nadzór partnerski sprawowali Marek Sawicki, partner kierujący zespołem transakcyjnym, oraz Małgorzata Surdek, partner zarządzająca kancelarią CMS w Polsce, specjalizująca się w doradztwie dla firm z sektora ubezpieczeniowego.

Kancelaria DLA Piper potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, iż doradzała Concordia Versicherung Holding. Transakcję obsługiwali jej warszawscy prawnicy, których w kwestiach prawa niemieckiego wspierali prawnicy z biura w Kolonii. Obsługa obejmowała przygotowanie do sprzedaży, doradztwo transakcyjne i regulacyjne przy strukturyzacji transakcji, negocjacje, przygotowanie dokumentacji i zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl