Greenberg Traurig i White & Case w kapitałowym wzmocnieniu multisportowej spółki

424

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Benefit Systems przy przeprowadzeniu wtórnej oferty sprzedaży akcji. Kancelaria White & Case doradzała menedżerom tej oferty.

Z emisji nowych akcji oraz sprzedaży akcji „starych” firma Benefit Systems pozyskała 293 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone na rozwój biznesu, w tym ekspansję zagraniczną.

Benefit Systems to firma z branży leisure. Oferuje firmom abonamenty na wstęp do obiektów sportowych (siłownie, pływalnie, sale do ćwiczeń gimnastycznych, gier zespołowych) oraz placówek kulturalnych (kina, teatry). Firmy poprzez działy HR udostępniają za darmo te karty wstępu pracownikom docenianym za ich wysiłek w pracy. To tzw. benefity pracownicze (świadczenia pozapłacowe). Główna oferta to Program MultiSport, który daje dostęp do 4 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych w 650 miastach, w którym uczestniczy ponad milion osób nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, Bułgarii i na Słowacji.

Spółka Benefit Systems w maju 2018 r. przeprowadziła emisję 184 tys. nowych akcji oraz zbycie 100 tys. akcji własnych po cenie 1035 zł. Transakcja została zrealizowana w drodze oferty publicznej i prywatnej skierowanych do wybranych inwestorów.

Emisję akcji przeprowadzono w drodze subskrypcji prywatnej poprzez budowę księgi popytu, natomiast zbycie akcji własnych w formie transakcji pakietowych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Menedżerami oferty, z którymi spółka zawarła umowę plasowania akcji (Placement Agreement) były Pekao Investment Banking i Wood & Company Financial Services, Oddział w Polsce.

Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Benefit Systems przy przeprowadzeniu transakcji na akcjach. Obsługę wykonywali senior associate Marek Kłeczek pod nadzorem partnerów Ireneusza Matusielańskiego i Federico Salinasa oraz of counsel Adam Opalski i associate Agnieszka Obrycka.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała menedżerom oferty. W zespole byli partner Marcin Studniarek, partner lokalny Rafał Kamiński, associate Monika Dużynska z warszawskiego biura kancelarii oraz counsel Doron Loewinger z biura w Londynie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl