Kancelaria Noerr uzupełniła kierowniczy ubytek w praktyce bankowej prawnikiem z CMS

787

Konrad Werner jest od kwietnia 2018 r. prawnikiem niemieckiej kancelarii Noerr w Polsce – ustalił „Rynek Prawniczy”. Zajmuje stanowisko counsela i jest współkierownikiem praktyki bankowo-finansowej. Przeszedł z kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, w której ostatnio na stanowisku counsela kierował praktyką finansowania nieruchomości.

W marcu 2018 r. Sławomir Morawski, który jako senior associate kierował praktyką bankowości i finansów w kancelarii Noerr, przeniósł się do kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

W połowie maja 2018 r. natomiast sfinalizowano transfer do CMS dziewięciorga prawniczek i prawników bankowo-finansowych z kancelarii Dentons.

(www.linkedin.com)

Konrad Werner specjalizuje się w prawie bankowym, w tym w kwestiach regulacyjnych związanych z działalnością banków, takich jak tajemnica bankowa, outsourcing, tworzenie banków, nabywanie znacznych pakietów akcji banków, działalność oddziałów instytucji kredytowych w Polsce, nadzór bankowy. Zajmuje się obsługą transakcji finansowania nieruchomości i innych przedsięwzięć inwestycyjnych (project finance). Doradzał przy fuzjach i akwizycjach w sektorze bankowym, przy operacjach sekurytyzacyjnych, przeprowadzał badania due diligence instytucji finansowych.

W CMS pracował ponad 13 lat. Jest radcą prawnym od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007) oraz bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2005).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl