Cztery Polki na topie w kobiecym rankingu prawa własności intelektualnej

858

Ewa Kacperek, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska i Elżbieta Traple oraz Alicja Piotrowicz – trzy prawniczki i rzeczniczka patentowa z Polski zostały wymienione w tegorocznym rankingu „The Top 250 Women in IP” sporządzonym przez renomowany magazyn „Managing Intellectual Property”.

Ranking wyróżnia 250 kobiet praktykujących prywatnie (prawniczek, rzeczniczek patentowych, ekspertek, specjalistek) z 52 państw i jurysdykcji, w tym z Polski, wyróżniających się w ostatnim roku w profesjonalnej ochronie własności intelektualnej. Lista czołowych praktyczek, ogłoszona w kwietniu 2018 r., opiera się na informacjach uzyskanych podczas badań na tegoroczną edycja rankingu IP Stars, ogólnej plejady gwiazd prawa własności intelektualnej.

Ewa Kacperek zajmuje stanowisko counsela w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, w którym kieruje praktyką własności intelektualnej, mediów i technologii. Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu nieuczciwej konkurencji, ochrony prywatności oraz handlu internetowego. Doradza w sprawach przenoszenia praw, udzielania licencji, prowadzi spory sądowe o ochronę znaków towarowych.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1999).

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy, w którym kieruje praktyką własności intelektualnej. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących tej dziedziny. Doradza także w sprawach z zakresu prawa cywilnego i nowych technologii. Jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – kierownikiem Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych.

Jest radcą prawnym od 1993 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1989).

Elżbieta Traple jest adwokatem, starszym partnerem, współzałożycielem kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy z Krakowa. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej, w tym autorskim i własności przemysłowej. Doradza także w sprawach z zakresu prawa konkurencji, farmaceutycznego, reklamy i promocji oraz w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych. Jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Katedry Prawa Cywilnego.

Alicja Piotrowicz jest krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym, partnerem i kierownikiem działu patentów i wzorów w kancelarii patentowej Kulikowska & Kulikowski. Z wykształcenia magister inżynier, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w opracowywaniu opisów wzorów przemysłowych i użytkowych, opisów patentowych i prowadzeniu spraw i sporów dotyczących wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów z dziedziny mechaniki, elektroniki.

„Managing Intellectual Property” jest liczącym się w branży czasopismem zajmującym się zagadnieniami prawa własności intelektualnej adresowanym do praktyków. Publikuje znaczące rankingi firm i prawników specjalizujących się w dziedzinie rejestracji i ochrony patentów oraz znaków towarowych w ponad 70 jurysdykcjach z całego świata, w tym z Polski. Jego wydawcą jest Euromoney Legal Media Group.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl