Po trzyletniej pracy w Clifford Chance prawnik powrócił do CMS

1342

Mikołaj Markiewicz jest od maja 2018 r. prawnikiem kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang – ustalił „Rynek Prawniczy”. Wrócił do niej po trzech latach przepracowanych w kancelarii Clifford Chance.

(www.linkedin.com)

Mikołaj Markiewicz specjalizuje się m.in. w obsłudze projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przed pracą w Clifford Chance był przez prawie dwa lata prawnikiem w CMS, a wcześniej prawie 2,5 roku przepracował w kancelarii BSWW Law & Tax, także jako praktykant.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl