Prawnik inwestycyjny nowym partnerem w zespole doradztwa podatkowego Dentons

618

Michał Turczyk jest od marca 2018 r. partnerem kancelarii Dentons  – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma.  Kieruje w niej praktyką dotacji, zachęt rozwojowych i innowacji oraz odpowiada za doradztwo w zakresie inwestycji zagranicznych. Wcześniej był dyrektorem w firmie doradczej Deloitte.

Michał Turczyk specjalizuje się w doradztwie dotyczącym finansowania inwestycji i działalności rozwojowej, w tym ze źródeł niekomercyjnych – z funduszy unijnych, grantów rządowych, ulg podatkowych – oraz w zagadnieniach pomocy publicznej.

Doradzał przy projektach inwestycyjnych i badawczorozwojowych – w kwestiach korzystania z dotacji, ulg podatkowych i inwestycyjnych, w tym na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz przy opracowaniu strategii inwestycyjnych, wyborze lokalizacji, wdrażaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Prowadził w imieniu inwestorów negocjacje z administracją centralną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz agencjami wspierającymi rozwój inwestycji oraz  postępowania związane z pomocą publiczną i prawem konkurencji, w tym procedury notyfikacji pomocy państwa do Komisji Europejskiej i sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pracował dla firm z sektorów produkcyjnego, żywności, energetyki, nowych technologii, outsourcingu.

Wcześniej przez prawie dziesięć lat był zatrudniony w firmie doradczej Deloitte, w której ostatnio kierował zespołem do spraw innowacji i zachęt inwestycyjnych. Przedtem przez prawie trzy lata był konsultantem w firmie Accreo Taxand i ponad rok  w  Ernst & Young.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2005) i doktorem prawa tej uczelni (2013).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl