CDZ oraz Wardyński i Wspólnicy w odsieczy dla rodzinnych delikatesów

562
(www. galeria-a2.pl)

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto (CDZ) doradzała funduszom TFI Capital Partners przy inwestycji finansowej w sieć delikatesowych supermarketów Piotr i Paweł. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała bankom, które wsparły tę inwestycję finansowaniem sieci.

W lutym 2018 r. fundusze zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners zaangażowały się finansowo w sieć sklepów Piotr i Paweł. Jej kapitał został podwyższony. Inwestycja jest finansowym wsparciem firmy w trakcie procesu wyboru inwestora branżowego.

W marcu 2018 r.  sieć Piotr i Paweł sfinalizowała natomiast porozumienie, na podstawie którego kredytujące ją Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski zwiększyły zakres finansowania firmy, a SGB-Bank potwierdził stabilność udzielonych limitów finansowania.

Inwestycja Capital Partners i porozumienie z bankami ustabilizowały sytuację firmy po nieoczekiwanym w branży handlowej istotnym ograniczeniu przez ubezpieczycieli limitów ubezpieczeń transakcji między sieciami sklepów i ich dostawcami.

– Zawarte umowy z BZ WBK oraz ING wraz z pozyskaniem pod koniec lutego inwestora finansowego w postaci funduszy TFI Capital Partners wyposażają sieć Piotr i Paweł w gotówkę oraz instrumenty zabezpieczające możliwości prowadzenia działalności handlowej. Dzięki wyśmienitej współpracy z bankami mamy czas na dostosowanie do nowej rzeczywistości, a zaufanie tych profesjonalnych instytucji finansowych do Piotra i Pawła powinno być kolejnym pozytywnym sygnałem dla ubezpieczycieli. Uruchomienie pozyskanego finansowania pozwoli nam na osiągnięcie komfortu finansowego i skupienie się na dokończeniu procesu pozyskania inwestora strategicznego – oświadczył Robert Krzak, wiceprezes zarządu grupy Piotr i Paweł.

– Widzimy zainteresowanie przystąpieniem do procesu także nowych podmiotów. Unikatowy na polskim rynku charakter marki Piotr i Paweł, liczna grupa wiernych i zadowolonych klientów, rodzinny charakter firmy i jej prawie 30letnia historia, jak również dobre perspektywy rozwoju, to czynniki, które budują wartość dla wszystkich interesariuszy – zarówno dla funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners jako inwestora finansowego i obecnie formalnego właściciela grupy Piotr i Paweł, jak również dla przyszłego inwestora strategicznego, a także dla dostawców, klientów czy pracowników. Wsparcie finansowe oraz know-how Capital Partners stabilizują sytuację sieci, a wejście w strukturę własnościową daje komfort optymalnego przeprowadzenia transakcji z jednym z rozważanych inwestorów branżowych, dla których sieć ta jest atrakcyjnym aktywem – zadeklarował Adam Chełchowski, prezes zarządu TFI Capital Partners.

– Zaspokojenie potrzeb naszych klientów oraz zapewnienie stabilności relacji z partnerami biznesowymi i instytucjami finansowymi jest dla nas priorytetem. Niespodziewane w branży ograniczenie przez ubezpieczycieli limitów na transakcje między sieciami handlowymi a dostawcami w naturalny sposób zwiększyło zapotrzebowanie na kapitał obrotowy także w naszym przypadku oraz wymusiło rozpoczęcie prac nad zwiększeniem efektywności operacyjnej. Dlatego jestem przekonany, że pozyskanie kompleksowego wsparcia ze strony TFI Capital Partners jest kolejnym kamieniem milowym w historii naszego rozwoju. Należy podkreślić również partnerskie podejście i w związku z tym doskonałą współpracę z Bankiem Zachodnim WBK, ING Bankiem Śląskim i SGB – stwierdził Piotr Woś, współwłaściciel sieci Piotr i Paweł.

Od jesieni 2017 r. sieć, wraz z doradzającym jej bankiem BZ WBK, poszukuje inwestora strategicznego. Wstępne oferty już złożono, teraz trwa badanie dokumentów firmy  przez potencjalnych kupców. Inwestor ma zostać wyłoniony do końca pierwszego półrocza.

W ogólnopolskiej sieci handlowej Piotr i Paweł działa 145 sklepów, z czego część we franczyzie. Historia firmy zaczęła się w 1990 r. – jej współtwórcami są Eleonora Woś oraz jej synowie Piotr i Paweł, którzy w ramach firmy rodzinnej z lokalnego sklepu w Poznaniu stworzyli jedną z większych sieci supermarketów w Polsce.

Polska firma inwestycyjna Capital Partners w ramach działalności private equity od 15 lat inwestuje w krajowe przedsiębiorstwa. Wspiera je finansowo oraz angażuje się w ich działalność biznesową.

Doradcą Capital Partners była kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto, która, jak poinformowała na swojej stronie internetowej, m.in. negocjowała dokumenty transakcji.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy doradzała trzem bankom – wierzycielom grupy Piotr i Paweł: Bankowi Zachodniemu WBK, ING Bankowi Śląskiemu i SGB-Bankowi.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl